Statistički podaci za februar 2024. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu februaru 2024. godine iznosi 1.392 KM i veća je za 80,00 KM ili 6,1% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u januaru 2024. godine, a u odnosu na prosječnu neto platu u 2023. godini veća je za 118 KM ili 9,3%.

Značajniji rast prosječnih neto plata u februaru 2024. godine rezultat je rasta najniže plate za 2024. godinu sa 700 KM na 900 KM, te je u svim djelatnostima zabilježen rast plata u odnosu na januar 2024. godine od 1,6% ili 28 KM koliko je iznosio u finansijskim djelatnostima do 13,5% odnosno 148 KM koliko je iznosio u djelatnosti snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine, kao i rast plata u odnosu na prosječne neto plate u 2023. godini.

Privrednim proizvodnim i uslužnim djelatnostima bilježi se značajniji rast neto plate, tako da je u sektoru građevinarstva februarska plata u odnosu na januarsku veća za 104 KM ili 10,6%, a u odnosu na prosječnu platu u 2023. godini veća je za 133 KM ili 14%, u sektoru saobraćaj i skladištenje plata je veća za 113 KM ili 11%, a u odnosu na prosječnu platu u 2023. godini veća je za 156 KM ili 15,8%, u prerađivačkoj industriji veća je za 96 KM ili 8,8%, a u odnosu na prosječnu platu u 2023. godini veća je za 137 KM ili 13,1%, u trgovini veća je za 128 KM ili 11,6%, a u odnosu na prosječnu platu u 2023. godini veća je za 189 KM ili 18,2%, u ugostiteljstvu veća je za 96 KM ili 9,2%, a u odnosu na prosječnu platu u 2023. godini veća je za 131 KM ili 12,9% itd.

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec februar 2024. godine iznosi 2.590,75 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 53,73%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim periodom prikazan je u sledećoj tabeli:

Ukupne potrošačke cijene u februaru 2024. godine u odnosu na januar 2024. godine veće su za 0,5%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 0,4%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,7%.
 • Odjeća i obuća – manje su za 1,2%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 0,1%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,3%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,4%.
 • Prevoz – veće su za 1,3%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – veće su za 0,4%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – veće su za 1,9%.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 0,7%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!