Због обмањивања чланства, Владе Републике Српске, надлежних министарстава и јавности, покренули смо поступак преиспитивања репрезентативности Синдиката управе РС

Због обмањивања чланства, Владе Републике Српске, надлежних министарстава и јавности, покренули смо поступак преиспитивања репрезентативности Синдиката управе РС
Због обмањивања чланства, Владе Републике Српске, надлежних министарстава и јавности, покренули смо поступак преиспитивања репрезентативности Синдиката управе РС


Првомајска порука радника Републике Српске – Повећање плата нема алтернативу!!!