Закључци са сједнице Републичког и Извршног одбора Синдиката правосуђа РС, која је одржана 22.12.2017. године у Бања Луци

Сједница Републичког одбора Синдиката правосуђа Републике Српске
Сједница Републичког одбора Синдиката правосуђа Републике Српске

На сједнице Републичког и Извршног одбора Синдиката правосуђа РС, која је одржана 22.12.2017. године у Бања Луци, донесени су следећи

З А К Љ У Ч Ц И

  1. Анализирана je динамикa исплате заосталих накнада за период од 2014. до 31.12.2016. године, с тим да би требале да се преостале неисплаћене накнаде исплате у четири транше, a према информацији коју је доставио помоћник министра правде Слободан Зец, који је присуствовао дијелу сједнице. Према информацијама које је пренио помоћних министра требало би да се заврши исплата свих заосталих накнада у четири транше, као и да ће накнаде из 2017. године бити исплаћиване редовно у свим инсистуцијама, те да нећемо поново доћи у ситуацију неисплаћивања накнада, јер би тако створили додатне трошкове (камате и трошкови судског поступка). Потребно је у континуитету ажурирати спискове неисплаћених накнада Министарству финансија и Министарству правде.
  2. На основу одлуке Уставног суда о начину обрачуна превоза за раднике у правосудним институцијама позивамо министра правде да наложи примјену одредаба ПКУ-а и Закона о начину обрачуна накнаде за превоз, а у складу са напријед наведеном одлуком.
  3. Синдикат правосуђа анализира правне могућности за покретање тужби за исплату штете коју су претрпили радници којима је исплаћивано 50% накнаде за превоз у протеклом периоду и у том свјетлу позивамо министра правде и Владу РС да што хитније заједнички пронађемо рјешење за измирење штете како се не би стварали додатни трошкови (камате и трошкови судског поступка).
  4. Синдикат правосуђа ће послати свим руководиоцима инсистуција правосуђа допис да су дужни да поступе у складу са одлуком Уставног суда, везано за упутство о начину обрачуна превоза за раднике у правосудним инсистуцијама.
  5. Синдикат правосуђа РС позива Министарство правде и Владу РС да што хитније одрже састанак везано за повећање цијене рада, те тражимо подршку министра правде везано за нашу иницијативу.
  6. Синдикат правосуђа ће у наредном периоду сагледати могућности измјене одредаба везаних са ПКУ, а с циљем укључивања у дио одредби за јубиларне накнаде службеника судске полиције који су раније стекли стаж у другим сродним службама.
  7. Потребно је да сви предсједници СО КПУ одрже састанак везано за промјену – уједначавање коефицијената за раднике у овим институцијама, након чега ће свој приједлог упутити Синдикату правосуђа РС.
  8. Предсједник Синдиката правосуђа РС даје информацију о закљученом меморандуму, те истиче да је потребно да се боље и правичније регулише боловање у смислу исплате у висини од 70% или 90%, уз дефинисање појма тежих болести.

Последње вијести

Извршни секретар Регионалног синдикалног центра Бањалука у посјети предузећу Водовод Србац

Извршни секретар Регионалног синдикалног центра Бањалука у посјети предузећу Водовод Србац

Активности у синдикалним организацијама
Данас је на позив предсједника синдикалне организације Водовод Србац Милована Добрњца колектив посјетио извршни секретар Регионалног синдикалног центра Бањалука Горан Савановић. Тема разговора био је текст новог предлога Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности који [опширније]
Информација у вези са Одлуком Уставног суда Републике Српске

Статут Савеза синдиката Републике Српске на снази и у уставном поретку Републике Српске, тако је одлучио Уставни суд

Савез синдиката РС
Статут Савеза синдиката Републике Српске на снази и у уставном поретку Републике Српске, тако је одлучио Уставни суд Одлуком објављеном у Службеном Гласнику Републике Српске број 93/18. Одлука Уставног суда Републике Српске