“ Забрана рада недјељом или пет пута веће дневнице “ , Горан Савановић, предсједник СТУД РС за портал Бука

" Забрана рада недјељом или пет пута веће дневнице " , Горан Савановић, предсједник СТУД РС за портал Бука ( Фото Бука )
" Забрана рада недјељом или пет пута веће дневнице " , Горан Савановић, предсједник СТУД РС за портал Бука ( Фото Бука )

Идеја о могућности забране рада недјељом потекла је од Синдиката трговине, туризма, угоститељства и услужних дјелатности Републике Српске.

Интервју предсједника СТУД РС Горана Савановића за портал Бука, 07.12.2018. године


Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права