Важни закони из радно правне области
Закон о штрајку
Закон о мирном рјешавању радних спорова
Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености
Закон о стечајном поступку
Закон о доприносима
Закон о Економско-Социјалном Савјету
Закон о ПИО
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ