1. новембра одржани су преговори са власником градишког “ Метала „

1. новембра одржани су преговори са власником градишког “ Метала „

1. новембра одржани су преговори са власником градишког “ Метала „