Статистички подаци за новембар 2019. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у новембру 2019. године износи 917,00 КМ и већа је за 7,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у октобру 2019. године.

Синдикална потрошачка корпа за новембар 2019. године износи 1.912,17 КМ и просјечна плата је покрива са 47,96%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.414,00 КМ и веће су за 1,80% у односу на октобарску плату, а најниже у грађевинарству и износе 639,00 КМ и веће су за 0,31%  у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у октобру 2019. године.

Укупне потрошачке цијене у новембру 2019. године у односу на октобар 2019. године мање су за 0,2%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,6%.
 • Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
 • Одјећа и обућа – мање су за 0,4%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,1%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,3%.
 • Здравство – веће су за 0,1%.
 • Превоз – нису се мијењале.
 • Комуникације – веће су за 0,3%.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,1%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – мање су за 0,2%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!