Статистички подаци за јул 2018. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јулу 2018. године износи 848,00 КМ и мања је за 1,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у јуну 2018. године.

Синдикална потрошачка корпа за јули 2018. године износи 1.871,43 КМ и просјечна плата је покрива са 45,31%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:


Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.351,00 КМ и веће су за 0,45% у односу на јунску плату, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 550,00 КМ и мање су за 1,61% од просјечне нето плате исплаћене у јуну 2018. године.

Укупне потрошачке цијене у јулу 2018. године у односу на јун 2018. године мање су за 0,4%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 1,0%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,3%.
o Одјећа и обућа – мање су за 4,5%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,1%.
o Здравство – веће су за 0,5%.
o Превоз – мање су за 0,6%.
o Комуникације – веће су за 0,1%.
o Рекреација и култура – веће су за 1,7%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – мање су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,1%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


Последње вијести

Синдикална потрошачка корпа за април 2019. године 1893,41 КМ

Савез синдиката РС
Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској, у априлу 2019. године, коштала је 1893,41 КМ, коју је просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу у износу од 896,00 КМ, покривала  са свега 47,32 одсто. [опширније]

Статистички подаци за април 2019. године

Савез синдиката РС
Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у априлу 2019. године износи 896,00 КМ и већа је за 10,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у марту [опширније]