Statistički podaci za jul 2017. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u julu 2017. godine iznosi 830,00 KM i u odnosu na prosječnu platu isplaćenu u junu 2017. godine veća je za 2,00 KM.
Sindikalna potrošačka korpa za juli 2017. godine iznosi 1.852,02 KM i prosječna plata je pokriva sa 44,82%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.
Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom je:


Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.385,00 KM i veće su za 6,54% u odnosu na junsku platu, a najniže u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima i iznose 541,00 KM i manje su za 2,87% u odnosu na platu isplaćenu u junu 2017. godine.

Ukupne potrošačke cijene u julu 2017. godine u odnosu na juni 2017. godine manje su za 0,3%, a po namjeni potrošnje su:
o Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 0,7%.
o Alkoholna pića i duvan – veće su za 2,2%.
o Odjeća i obuća – manje su za 4,5%.
o Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – nisu se mijenjale.
o Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,2%.
o Zdravstvo – veće su za 0,2%.
o Prevoz – manje su za 0,5%.
o Komunikacije – nisu se mijenjale.
o Rekreacija i kultura – veće su za 0,4%.
o Obrazovanje – nisu se mijenjale.
o Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
o Ostala dobra i usluge – manje su za 0,1%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS