Статистички подаци за јануар 2019. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у јануару 2019. године износи 887,00 КМ и мања је за 4,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у децембру 2018. године.

Синдикална потрошачка корпа за јануар 2019. године износи 1.893,84 КМ и просјечна плата је покрива са 46,84%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.375,00 КМ и мање су за 2,69% у односу на децембарску плату из прошле године, а најниже у умјетности, забави и рекреацији и износе 599,00 КМ и мање су за 1,96% од просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћене у децембру 2018. године.

Укупне потрошачке цијене у јануару 2019. године у односу на децембар 2018. године веће су за 0,2%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 1,5%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 2,8%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 6,3%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,1%.
 • Здравство – нису се мијењале.
 • Превоз – мање су за 0,7%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,5%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


Последње вијести

Синдикална потрошачка корпа за април 2019. године 1893,41 КМ

Савез синдиката РС
Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској, у априлу 2019. године, коштала је 1893,41 КМ, коју је просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу у износу од 896,00 КМ, покривала  са свега 47,32 одсто. [опширније]

Статистички подаци за април 2019. године

Савез синдиката РС
Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у априлу 2019. године износи 896,00 КМ и већа је за 10,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у марту [опширније]