Статистички подаци за фебруар 2019. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у фебруару 2019. године износи 896,00 КМ и већа је за 9,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у јануару 2019. године.

Синдикална потрошачка корпа за фебруар 2019. године износи 1.902,07 КМ и просјечна плата је покрива са 47,11%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.378,00 КМ и веће су за 0,22% у односу на јануарску плату, а најниже у грађевинарству и износе 617,00 КМ и мање су за 2,37% од просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћене у јануару 2019. године.

Укупне потрошачке цијене у фебруару 2019. године у односу на јануар 2019. године веће су за 0,5%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 1,7%.
 • Алкохолна пића и дуван – мање су за 01%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 0,3%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,4%.
 • Здравство – веће су за 0,1%.
 • Превоз – мање су за 0,4%.
 • Комуникације – мање су за 0,1%.
 • Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – нису се мијењале.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права