23.10.2017. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у септембру 2017. године износи 830,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у августу 2017. године мања је за 2,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за септембар 2017. године износи 1.858,12 КМ и просјечна плата је покрива са 44,67%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
август
2017
НЕТО ПЛАТА
септембар
2017
ИНДЕКС
09.2017/
08.2017
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1300 1305 100,38 70,23
2. Информације и комуникације 1141 1153 101,05 62,05
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1100 1100 100,00 59,20
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1080 1064 98,52 57,26
5. Вађење руда и камена 1097 1060 96,63 57,05
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1038 1026 98,84 55,22
7. Стручне, научне и техничке дјелатности 904 908 100,44 48,87
8. Образовање 843 844 100,12 45,42
9. Остале услужне дјелатности 798 807 101,13 43,43
10. Пољопривреда, шумарство и риболов 733 745 101,64 40,09
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
694 700 100,86 37,67
12. Прерађивачка индустрија 641 637 99,38 34,28
13. Саобраћај и складиштење 634 628 99,05 33,80
14. Трговина 589 594 100,85 31,97
15. Пословање некретнинама 592 593 100,17 31,91
16. Административне и помоћне услужне дјелатности 571 562 98,42 30,25
17. Умјетност, забава и рекреација 553 558 100,90 30,03
18. Грађевинарство 545 548 100,55 29,49
19. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
563 543 96,45 29,22

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.305,00 КМ и веће су за 0,38% у односу на августовску плату, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 543,00 КМ и мање су за 3,55% у односу на плату исплаћену у августу 2017. године.

Укупне потрошачке цијене у септембру 2017. године у односу на август 2017. године веће су за 0,3%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,3%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,5%.
o Одјећа и обућа – веће су за 3,0%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,1%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,4%.
o Здравство – веће су за 0,1%.
o Превоз – веће су за 0,3%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


22.09.2017. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА АВГУСТ 2017. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у августу 2017. године износи 832,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јулу 2017. године већа је за 2,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за август 2017. године износи 1.850,60 КМ и просјечна плата је покрива са 44,962%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јул
2017
НЕТО ПЛАТА
август
2017
ИНДЕКС
08.2017/
07.2017
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1385 1300 93,86 70,25
2. Информације и комуникације 1151 1141 99,13 61,66
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1098 1100 100,18 59,44
4. Вађење руда и камена 1068 1097 102,72 59,28
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1067 1080 101,22 58,36
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1049 1038 98,95 56,09
7. Стручне, научне и техничке дјелатности 870 904 103,91 48,85
8. Образовање 838 843 100,60 45,55
9. Остале услужне дјелатности 782 798 102,05 43,12
10. Пољопривреда, шумарство и риболов 729 733 100,55 39,61
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
692 694 100,29 37,50
12. Прерађивачка индустрија 633 641 101,26 34,64
13. Саобраћај и складиштење 630 634 100,63 34,26
14. Пословање некретнинама 594 592 99,66 31,99
15. Трговина 591 589 99,66 31,83
16. Административне и помоћне услужне дјелатности 541 571 105,55 30,85
17. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
552 563 101,99 30,42
18. Умјетност, забава и рекреација 557 553 99,28 29,88
19. Грађевинарство 544 545 100,18 29,45

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.300,00 КМ и мање су за 6,14% у односу на јулску плату, а најниже у дјелатности грађевинарства и износе 545,00 КМ и незнатно су веће у односу на плату исплаћену у јулу 2017. године.

Укупне потрошачке цијене у августу 2017. године у односу на јули 2017. године мање су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – нису се мијењале.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – мање су за 1,3%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,2%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,2%.
o Здравство – веће су за 0,1%.
o Превоз – мање су за 0,7%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,3%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


28.08.2017. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА ЈУЛ 2017. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јулу 2017. године износи 830,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јуну 2017. године већа је за 2,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јули 2017. године износи 1.852,02 КМ и просјечна плата је покрива са 44,82%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јун
2017
НЕТО ПЛАТА
јул
2017
ИНДЕКС
07.2017/
06.2017
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1300 1385 106,54 74,78
2. Информације и комуникације 1154 1151 99,74 62,15
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1079 1098 101,76 59,29
4. Вађење руда и камена 1077 1068 99,16 57,67
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1090 1067 97,89 57,61
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1036 1049 101,25 56,64
7. Стручне, научне и техничке дјелатности 895 870 97,21 46,98
8. Образовање 840 838 99,76 45,25
9. Остале услужне дјелатности 795 782 98,36 42,22
10. Пољопривреда, шумарство и риболов 726 729 100,41 39,36
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
703 692 98,44 37,36
12. Прерађивачка индустрија 641 633 98,75 34,18
13. Саобраћај и складиштење 629 630 100,16 34,02
14. Пословање некретнинама 621 594 95,65 32,07
15. Трговина 596 591 99,16 31,91
16. Умјетност, забава и рекреација 571 557 97,55 30,08
17. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
565 552 97,70 29,81
18. Грађевинарство 543 544 100,18 29,37
18. Административне и помоћне услужне дјелатности 557 541 97,13 29,21

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.385,00 КМ и веће су за 6,54% у односу на јунску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 541,00 КМ и мање су за 2,87% у односу на плату исплаћену у јуну 2017. године.

Укупне потрошачке цијене у јулу 2017. године у односу на јуни 2017. године мање су за 0,3%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,7%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 2,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 4,5%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,2%.
o Здравство – веће су за 0,2%.
o Превоз – мање су за 0,5%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,4%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


24.07.2017. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА ЈУН 2017. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јуну 2017. године износи 828,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у мају 2017. године мања је за 9,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јуни 2017. године износи 1.860,56 КМ и просјечна плата је покрива са 44,50%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
мај
2017
НЕТО ПЛАТА
јун
2017
ИНДЕКС
06.2017/
05.2017
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1304 1300 99,69 69,87
2. Информације и комуникације 1181 1154 97,71 62,02
3. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1104 1090 98,73 58,58
4. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1096 1079 98,45 57,99
5. Вађење руда и камена 1153 1077 93,41 57,89
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1055 1036 98,20 55,68
7. Стручне, научне и техничке дјелатности 899 895 99,56 48,10
8. Образовање 836 840 100,48 45,15
9. Остале услужне дјелатности 798 795 99,62 42,73
10. Пољопривреда, шумарство и риболов 714 726 101,68 39,02
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
694 703 101,30 37,78
12. Прерађивачка индустрија 633 641 101,26 34,45
13. Саобраћај и складиштење 630 629 99,84 33,81
14. Пословање некретнинама 627 621 99,04 33,38
15. Трговина 593 596 100,51 32,03
16. Умјетност, забава и рекреација 574 571 99,48 30,69
17. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
561 565 100,71 30,37
18. Административне и помоћне услужне дјелатности 552 557 100,91 29,94
19. Грађевинарство 548 543 99,09 29,18

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.300,00 КМ и мање су за 0,31% у односу на мајску плату, а најниже у дјелатности грађевинарства и износе 543,00 КМ и мање су за 0,91% у односу на плату исплаћену у мају 2017. године.

Укупне потрошачке цијене у јуну 2017. године у односу на мај 2017. године мање су за 0,4%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,8%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 2,4%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,1%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,1%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 1,0%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,2%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.06.2017. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МАЈ 2017. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мају 2017. године износи 837,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у априлу 2017. године већа је за 16,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за мај 2017. године износи 1.865,06 КМ и просјечна плата је покрива са 44,88%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
април
2017
НЕТО ПЛАТА
мај
2017
ИНДЕКС
05.2017/
04.2017
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1439 1304 90,62 69,92
2. Информације и комуникације 1144 1181 103,23 63,32
3. Вађење руда и камена 1039 1153 110,97 61,82
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1065 1104 103,66 59,19
5. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1074 1096 102,05 58,76
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1019 1055 103,53 56,57
7. Стручне, научне и техничке дјелатности 876 899 102,63 48,20
8. Образовање 781 836 107,04 44,82
9. Остале услужне дјелатности 805 798 99,13 42,79
10. Пољопривреда, шумарство и риболов 738 714 96,75 38,28
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
686 694 101,17 37,21
12. Прерађивачка индустрија 629 633 100,64 33,94
13. Саобраћај и складиштење 628 630 100,32 33,78
14. Пословање некретнинама 699 627 89,70 33,62
15. Трговина 590 593 100,51 31,80
16. Умјетност, забава и рекреација 561 574 102,32 30,78
17. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
547 561 102,56 30,08
18. Административне и помоћне услужне дјелатности 553 552 99,82 29,60
19. Грађевинарство 551 548 99,46 29,38

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.304,00 КМ и мање су за 9,38% у односу на априлску плату, а најниже у дјелатности грађевинарства и износе 548,00 КМ и мање су за 0,54% у односу на плату исплаћену у априлу 2017. године.

Укупне потрошачке цијене у мају 2017. године у односу на април 2017. године мање су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,3%.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,6%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,2%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,2%.
o Здравство – веће су за 0,4%.
o Превоз – мање су за 0,3%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – мање су за 0,5%.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,2%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.05.2017. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у априлу 2017. године износи 821,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у марту 2017. године мања је за 7,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за април 2017. године износи 1.866,68 КМ и просјечна плата је покрива са 43,98%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
март
2017
НЕТО ПЛАТА
април
2017
ИНДЕКС
04.2017/
03.2017
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1307 1439 110,10 77,09
2. Информације и комуникације 1141 1144 100,26 61,29
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1092 1074 98,35 57,54
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1069 1065 99,63 57,05
5. Вађење руда и камена 1066 1039 97,47 55,66
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1059 1019 96,22 54,59
7. Стручне, научне и техничке дјелатности 976 876 89,75 46,93
8. Остале услужне дјелатности 824 805 97,69 43,12
9. Образовање 834 781 93,65 41,84
10. Пољопривреда, шумарство и риболов 719 738 102,64 39,54
11. Пословање некретнинама 621 699 112,56 37,45
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
682 686 100,59 36,75
13. Прерађивачка индустрија 624 629 100,80 33,70
14. Саобраћај и складиштење 637 628 98,59 33,64
15. Трговина 580 590 101,72 31,61
16. Умјетност, забава и рекреација 572 561 98,08 30,05
17. Административне и помоћне услужне дјелатности 541 553 102,22 29,62
18. Грађевинарство 545 551 101,10 29,52
19. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
566 547 96,64 29,30

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.439,00 КМ и веће су за 10,10% у односу на мартовску плату, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 547,00 КМ и мање су за 3,36% у односу на плату исплаћену у марту 2017. године.

Укупне потрошачке цијене у априлу 2017. године у односу на март 2017. године мање су за 1,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,5%.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,2%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 9,8%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,4%.
o Здравство – веће су за 0,4%.
o Превоз – веће су за 0,1%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,3%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


24.04.2017. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2017. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у марту 2017. године износи 828,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јануару 2017. године мања је за 20,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за март 2017. године износи 1.886,26 КМ и просјечна плата је покрива са 43,90%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
фебруар
2017
НЕТО ПЛАТА
март
2017
ИНДЕКС
03.2017/
02.2017
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1286 1307 101,63 69,29
2. Информације и комуникације 1174 1141 97,19 60,49
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1125 1092 97,07 57,89
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1132 1069 94,43 56,67
5. Вађење руда и камена 1099 1066 97,00 56,51
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1062 1059 99,72 56,14
7. Стручне, научне и техничке дјелатности 915 976 106,67 51,74
8. Образовање 947 834 88,07 44,21
9. Остале услужне дјелатности 831 824 99,16 43,68
10. Пољопривреда, шумарство и риболов 710 719 101,27 38,12
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
698 682 97,71 36,16
12. Саобраћај и складиштење 621 637 102,58 33,77
13. Прерађивачка индустрија 629 624 99,21 33,08
14. Пословање некретнинама 625 621 99,36 32,92
15. Трговина 584 580 99,32 30,75
16. Умјетност, забава и рекреација 580 572 98,62 30,32
17. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
584 566 96,92 30,01
18. Грађевинарство 547 545 99,63 28,89
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 540 541 100,19 28,68

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.307,00 КМ и веће су за 1,63% у односу на фебруарску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 541,00 КМ и незнатно су веће у односу на плату исплаћену у фебруару 2017. године.

Укупне потрошачке цијене у марту 2017. године у односу на фебруар 2017. године веће су за 0,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су з 0,3%.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – веће су за 2,1%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,2%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,1%.
o Здравство – веће су за 0,2%.
o Превоз – веће су за 0,8%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.03.2017. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у фебуару 2017. године износи 848,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јануару 2017. године већа је за 33,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за фебруар 2017. године износи 1.882,63 КМ и просјечна плата је покрива са 45,04%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јануар
2017
НЕТО ПЛАТА
фебруар
2017
ИНДЕКС
02.2017/
01.2017
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1238 1286 103,88 68,31
2. Информације и комуникације 758 1174 154,88 62,36
3. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1080 1132 104,81 60,13
4. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1114 1125 100,99 59,76
5. Вађење руда и камена 1083 1099 101,48 58,38
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1050 1062 101,14 56,41
7. Образовање 803 947 117,93 50,30
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 913 915 100,22 48,60
9. Остале услужне дјелатности 823 831 100,97 44,14
10. Пољопривреда, шумарство и риболов 698 710 101,72 37,71
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
681 698 102,50 37,08
12. Прерађивачка индустрија 632 629 99,53 33,41
13. Пословање некретнинама 652 625 95,86 33,20
14. Саобраћај и складиштење 636 621 97,64 32,99
15. Трговина 566 584 103,18 31,02
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
566 584 103,18 31,02
17. Умјетност, забава и рекреација 556 580 104,32 30,81
18. Грађевинарство 562 547 97,33 29,06
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 527 540 102,47 28,68

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.286,00 КМ и веће су за 3,88% у односу на јануарску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 540,00 КМ и веће су за 2,47% у односу на плату исплаћену у јануару 2017. године.

Укупне потрошачке цијене у фебруару 2017. године у односу на јануар 2017. године веће су за 0,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су з 0,8%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 1,5%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,5%.
o Здравство – веће су за 0,2%.
o Превоз – веће су за 0,3%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,4%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – мање су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,7%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.02.2017. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР 2017. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јануару 2017. године износи 815,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у децембру 2016. године мања је за 20,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јануар 2017. године износи 1.879,22 КМ и просјечна плата је покрива са 43,37%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
децембар
2016
НЕТО ПЛАТА
јануар
2017
ИНДЕКС
01.2017/
12.2016
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1237 1238 100,08 65,88
2. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1113 1114 100,09 59,28
3. Вађење руда и камена 1103 1083 98,19 57,63
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1073 1080 100,65 57,47
5. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1050 1050 100,00 55,87
6. Стручне, научне и техничке дјелатности 803 913 113,70 48,58
7. Остале услужне дјелатности 700 823 117,57 43,79
8. Образовање 860 803 93,37 42,73
9. Информације и комуникације 1188 758 63,80 40,34
10. Пољопривреда, шумарство и риболов 726 698 96,14 37,14
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
685 681 99,42 36,24
12. Пословање некретнинама 681 652 95,74 34,70
13. Саобраћај и складиштење 634 636 100,32 33,84
14. Прерађивачка индустрија 634 632 99,68 33,63
15. Трговина 580 566 97,59 30,12
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
558 566 101,43 30,12
17. Грађевинарство 551 562 102,00 29,91
18. Умјетност, забава и рекреација 551 556 100,91 29,59
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 523 527 100,76 28,04

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.238,00 КМ и на нивоу су плате исплаћене у децембру 2016. године, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 527,00 КМ и незнатно су веће у односу на плату исплаћену у децембру 2016. године.

Укупне потрошачке цијене у јануару 2017. године у односу на децембар 2016. године веће су за 0,9%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су з 2%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 3,6%.
o Одјећа и обућа – мање су за 4,4%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,1%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,5%.
o Здравство – веће су за 0,3%.
o Превоз – веће су за 1,2%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 1,0%.
o Образовање – веће су за 0,3%.
o Ресторани и хотели – вће су за 0,2%.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,8%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ И АНАЛИЗЕ - АРХИВА

2016. година         2015. година         2014. година         2013. година        

2012. година         2011. година         2010. година         2009. година        

2008. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ