ПРОЈЕКТИ
ПРОЈЕКТИ У КОЈИМА УЧЕСТВУЈУ САВЕЗ СИНДИКАТА И ГРАНСКИ СИНДИКАТИ У ССРС

УЧЕШЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА РС

Назив пројекта: LEP- Локална партнерства за запошљавање (МОР и Европска комисија)

Циљеви пројекта: Допринос стратешком развоју тржишта рада БиХ
Промовисање одрживих оквира за активна тржишта рада која су вођена партнерским односима на локалном нивоу како би се побољшао приступ формалном запошљавању, посебно у подручјима погођеним поплавама.
Циљне групе: Чланови ЛЕП-а (незапослени, запослени, власници предузећа, регионалне и локалне јавне службе за запошљавање, организације послодаваца, синдикати, привредне коморе, регионалне развојне агенције, невладине организације, формални и неформални пружаоци услуга образовања, регионалне и локалне самоуправе у одабраним општинама).
Трајање пројекта: 3 године

Назив пројекта: ESAP – Платформа за запошљавање и социјална питања (МОР и РСС)

Циљеви пројекта: Побољшање ефикасности процеса бипартитног и трипартитног социјалног дијалога , јачање националних инспекција рада, техничка асистенција и интеракција са Вијећем за регионалну сарадњу
Циљне групе: Економско-социјални савјети из земаља бивше Југославије и Албаније
Трајање пројекта: Зависно од потреба циљне групе

Назив пројекта: На путу ка ЕУ (РСС Солидарност и ЕКС)

Циљеви пријекта: Јачање капацитета савеза синдиката из бивше Југославије, промовисање социјалног дијалога, размјена искустава из области радног законодавства, колективног преговарања.
Циљне групе: Савези синдиката из земаља бивше Југославије са посебним фокусом на секције младих и жена (Радне групе за ИТ комуникације, заштита и здравље на раду, радно законодавство и млади и жене)
Трајање пројекта: До 2017.


УЧЕШЋЕ ГРАНСИХ СИНДИКАТА У ПРОЈЕКТИМА

СИНДИКАТ МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТВА РС

Назив пројекта: Синдикат без граница ( Синдикат металске индустрије и рударства РС,
Синдикат металаца Србије - покранијска организација Војводина
и ИФ Метал из Шведске ( Олоф Палме Центар )

Циљеви пројекта: Развој регионалне и међународне синдикалне сарадње у циљу оснаживања Синдиката у Републици Српској и Србији, размјена искустава у процесу приближавања Европској унији, изградња капацитета локалних партнера на основу шведског модела организовања и синдикалне солидарности.
Унапређење организационих вјештина, техника преговарања, бољег представљања улоге синдиката у друштву, боље лидерске вјештине, начини регрутовања нових чланова, оснаживање младих и жена за учешће у одлучујућим органима
Циљне групе: Чланови одлучујућих органа партнерских организација, секције младих и жена и предсједници синдикалних организација на локалном нивоу
Трајање пројекта: 4 године

СИНДИКАТ ШУМАРСТВА, ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПАПИРА РС

Назив пројекта: Изградња и јачање синдиката и синдикално организовање (BWI)

Циљеви пројекта: Допринос у стварању јаких, независних, самосталних, родно-осјетљивих и демократских синдиката који се боре за поштивање универзалних синдикалних и људских права, као и за стабилно запошљавање и хумане радне и животне услове за све раднике у шумарству и преради дрвета.
Циљне групе: Синдикати шумарства, прераде дрвета и папира и грађевинарства из земаља бише Југославије и Албаније.
Трајање пројекта: До краја 206. Године

СИНДИКАТ УПРАВЕ РС

Назив пројекта: Реформе јавне управе – посљедице и предности реформе (PSI, EPSU)


Циљеви пројекта: Размјена искустава у реформама јавних управа у земљама бивше Југославије, информације о законодавству које се проводи у овим земљама а које се тиче реформи јавних управа, начини рјешавања проблема уколико дође до евентуалног вишка радника у јавним установама
Циљне групе: Чланови Републичког одбора Синдиката управе РС, представници из синдиката управе из земаља бивше Југославије и стручни сарадници из Службе за бесплатну правну помоћ ССРС
Трајање пројекта: Мини пројекат у виду округлог стола - завршен

СИНДИКАТ ТЕКСТИЛА, КОЖЕ И ОБУЋЕ РС

Назив пројекта: „Зарада од које могу да живе радници у индустрији одјеће и обуће у Европи“
(IndustriALL – Међународни синдикат и ФЕС)


Циљеви пројекта: Анализа искустава из досадашњег рада у сектору (примјери штрајка, преговори, могућност израде регионалне стратегије о зарадама и организовању ланца набавке, размјена мишљења о организовању и стратегијама синдикалног организовања)
Циљне групе: Чланице Индустријала Европа из средње и југоистичне Европе и Турске
Трајање пројекта: Завршен – међународна конференција

СИНДИКАТ ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА РС, СИНДИКАТ ТРГОВИНЕ, УГОСТИТЕЉСТВА, ТУРИЗМА И УСЛУЖНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ РС, СИНДИКАТ МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТВА РС

Назив пројекта: Како структуре социјалног дијалога на националном и европском нивоу могу бити ојачане и каква је улога етичког и одговорног корпоративног менаџмента у том погледу
(Свјетска организација радника и ЕЗА)

Циљеви пројекта: Јачање лидерства и корпоративне социјалне одговорности у мултинационалним компанијама
Циљне групе: Синдикати чланице Свјетске организације радника
Трајање пројекта: 2016. се завршава


Биљана Шкрбић                       
Стручни сарадник за међународну сарадњу

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ