ИЗВЈЕШТАЈ О МЕЂУНАРОДНОЈ СИНДИКАЛНОЈ САРАДЊИ
у 2015. години

 

Савез синдиката РС је у периоду од јануара до децембра 2015. године остварио изузетну међународну сарадњу. Са већ традиционалним односима са међународним синдикалним организацијама, учествовао је у низу семинара, састанака, радионица, округлих столова, конференција и конгреса.
Тако је у периоду од 19. до 21. јануара, предсједница ССРС учествовала у
тродневној конференцији у Бечу о теми „Оснаживање социјалног дијалога – обликовање европских интеграција“. Конференцију је организовао аустријски Центар за образовање радника (ОЗА) у сарадњи са Европским центром за радничка питања (ЕЗА), а уз подршку Европске комисије. Конференција је реализована у склопу посебног пројекта за регију Западног Балкана који је имао за циљ да на основу садашњег стања социјалног дијалога између социјалних партнера изради Специјални програм који ће дати смјернице оснаживања социјалног дијалога као основног средства за интеграцију земаља Западног Балкана у Европску унију.Поред кључне теме, учесници су расправљали и о економским реформама у земљама ове регије, са посебним освртом на реформе у земљама бивше Југославије. Осим предсједнице Савеза синдиката РС, у раду конференције су учествовали и представници синдиката земаља бивше Југославије и осталих земаља Западног Балкана. Референти Конференције били су предсједавајући ОЗА-е, ЕЗА-е, Уније јавних услуга, чланови Економско-социјалног савјета Аустрије и Заједничког савјетодавног одбора за Србију и Црну Гору
У истом мјесецу је Одјел за образовање Европског синдикалног института организовао заједнички семинар са Европском федерацијом јавних служби о теми „ Регрутовање синдиката и организовање у социјалним службама ЈИЕ“ у Загребу у Хрватској. Циљеви семинара били су:препознавање најбољег начина комуникације чланства и потенцијалног чланства;размјена праксе у вези кампања и техника регрутовања и обуке чланства; мапа организационих промјена и дефинисање акција које треба урадити ради побољшања организација. Семинару су присуствовали представници Синдиката управе РС, радника унутрашњих послова РС, здравства и социјалне заштите РС и грађевинасртва и стамбено-комуналних дјелатности РС.
У фебруару је делегација у саставу Берт Ван Каленберг, генерални секретар ЕУРОФЕДОП-а, Габор Холец и Арнолд Резник из синдиката из Мађарске, Јадранко Вехар и Власта Месарић (стручњаци за социјални дијалог из Хрватске) посјетила Синдикат телекома РС који су чланице ЕУРОФЕДОП-а (Европски синдикат пошта и телекома). Након презентације М:тел-а који је присутан са својим комецијалним пословима у Аустрији, Македонији, Њемачкој и Словенији и запошљава 2100 људи у РС, Берт Ван Калемберг је индицирао тачке које су од интереса за ЕУРОФЕДОП, и уз то и борбу у одбрани права и бенефита у вријеме резова- мјера штедње, новим технологијама у телекому, обукама, очувању социјалног дијалога, мултинационална предузећа и приватизација. Дискусија са колегама из синдиката домаћина је настављена око питања пензија и проблема с којима се суочавају старији радници. ЦЕО је стални преговарач са синдикатима (организација која у ЕУ представља ову групацију) је потпуно свјесна овог проблема. Берт је поменуо да се никакве иницијативе не подузимају уколико се не посавјетују са синдикатима, те је договорено да се уради Извјештај о стању који ће бити презетнован и разматран на сљедећој сједници ЕУРОФЕДОП радне групе за телеком и поште, а који је одржан у 21. и 22. априла у Бечу.
Крајем марта и почетком априла ове године одржан је годишњи конститутивни састанак земаља чланица ЕПСУ из Средње Европе и Западног Балкана, на Бледу у Словенији гдје су учествовале и чланице ове организације из Републике Српске (синдикати управе РС, радника унутрашњих послова РС, здравства и социјалне заштите РС и грађевинасртва и стамбено-комуналних дјелатности РС. На састанку се расправљало о тренутној економско-социјалној ситуацији запослених у области јавних услуга, разматрало се о годишњем извјештају везаном за процес колективног преговарања и регорми јавних служби, те о доношењу Плана и програма рада ове европске организације.

У мају је у Подгорици, одржан састанак чланица Регионалног синдикалног савјета „Солидарност“ који представља слободни облик сарадње који омогућава комуникацију између репрезентативних синдикалних централа из земаља бивше Југославије, а на основу њихове независности и равноправности, о разним проблемима у области дјеловања синдиката и размјену искустава и добре праксе у њиховом рјешавању.
Овај Савјет је заједно са Европском конфедерацијом синдиката започео са реализацијом Пројекта „На путу ка ЕУ“, те је на основу плана реализовано низ семинара који су ове године одржани у септембру у Београду – за ИТ комуникације, у октобру у Скопљу – реформе синдиката и пленарна сједница Савјета,у новембру у Бањој Луци – радно законодавство – безбједност и заштита на раду. За све ове радионице организоване су радне групе из синдиката чланица које су задужене за учешће у радионицама и даљем преношењу знања на остало чланство.

Регионална радионица о вези између неформалне економије, корупције и пореске политике одржана је у периоду 7. – 8. мај 2015. године у Црној Гори, Будва. Теме су биле: сумирање постигнутог на националним округлим столовима – презентације стручњака националних тимова, како наставити борбу против неформалне економије и корупције и на који начин предлагати и представљати синдикалне ставове о пореској политици, како пратити мјере влада о овим питањима; како унаприједити комуникацијске вјештине и убудуће водити синдикалне кампање о пореској политици, неформалној економији и корупцији, као и о другим питањима. Представник Савеза синдиката РС задужен за економска питања је учествовао у раду ове радионице.

У Нојсидлу код Беча од 19. до 21. маја 2015. године одржан је тродневни семинар предсједника синдиката чланица WОW ( Свјетске организације радника) Средње и Источне Европе. Предсједници гранских синдиката трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности Републике Српске Горан Савановић, металске индустрије и рударства РС Тане Пеулић, и финансијских организација РС Мирослав Зечевић учествовали су у раду семинара. Теме семинара биле су актуелни економско социјални положај радника у земљама чланицама, улога радничких вијећа и синдиката у заштити права радника, како се носити са новим појавама у преношењу послова у друге компаније (кћери фирме), друге земље, издвајање дијела послова у компанијама, а све мимо интереса запослених. У раду семинара су учествовали представници синдиката из Аустрије, Србије, Мађарске, Хрватске, Чешке, Украјине, Федерације БиХ, Републике Српске и Словачке. Семинару су присуствовали чланови Европског одбора Свјетске организације радника (WОW), по бројности друге свјетске синдикалне централе.

У јуну мјесецу је одржан састанак у Будви, кроз пројекат ЕПСУ-а и МОР-а а који је организовао Тренинг центар Торино Међународне организације рада. Пројекат се реализује под називом „Јачање капацитета синдиката чланица ЕПСУ-а“. Састанак-радионица се бавила питањима колективног преговарања –одбране, очувања, побољшања и расрпострањивања права колективног преговарања, као и побољшања синдикалне комуникације са чланством, као и онима који то нису и што ефикасније пласирање синдикалних порука кроз медије.

Истог мјесеца, одржан је и Регионални форум синдиката здравства и социјалне заштите ЈИЕ у Пролом Бањи, гдје се расправљало о реформама здравства и њеним посљедицама на запослене у овој области. У раду Форума учествовао је и предсједник Синдиката здравства и социјалне заштите РС.

У јулу мјесецу је одржан Синдикални самит представника синдиката чланица ЕУРОФЕДОП-а из цијеле Европе, гдје се разговарало и разматрало о изазовима, промјенама и проблемима неједнаких економских кретања, политичке нестабилности и превирања, те глобалној економској и финансијској кризи. На Самит су позвани и представници Синдиката телекома РС који су чланица ЕУРОФЕДОП-а.

У организацији Свјетске уније IndustriALL, одржана је тематска радионица о несигурном раду, организовању и изградњи синдикалног заједништва за синдикате чланице из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Косова. Радионица је одржана у Сарајеву у септембру мјесецу на којој је присуствовао и предсједник Синдиката текстила, коже и обуће РС, а чији је синдикат члан ове глобалне уније.

Истог мјесеца у Тивту је одржан и семинар о теми „На који начин побољшати сарадњу између синдиката, као и синдиката и финансијских група у банкарском и индустријском сектору“ који је организовао WOW а чији су чланови и синдикати финансијских организација, трговине и металске индустрије РС.

У октобру мјесецу је генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске, Велка Оџаковић, разговарала са конслутантом Међународне организације рада за питања запошљавања младих, гђом Вали Корбанесе.
Циљ састанка био је консултација о питањима из области запошљавања младих ради израде дијагностике запошљавања младих у Босни и Херцеговини као што је и предвиђено постојећим Програмом достојанственог рада 2010 – 2015. за БиХ, у чијем креирању су учествовали и представници Савеза синдиката Републике Српске. Кроз овај Програм одржана је обука у вези са израдом планова за запошљавање младих која је била намјењена стручњацима ресорних министарстава, служби за запошљавање, синдиката и послодавачких организација из Републике Српске, Федерације БиХ и Дистрикта Брчко, ради јачања њихових институционалних капацитета у овом домену. Закључено је да се што прије треба донијети Стратегија запошљавања младих РС, уз равноправно учешће свих социјалних партнера. Договорено је да се Нацрт дијагностике са препорукама МОР-а достави свим релевантним актерима ради коментара и мишљења. Састанку су, поред генералног секретара присуствовали и представници Секције младих Савеза синдиката РС и стручни сарадник за међународне синдикалне односе.

У оквиру Мреже економиста синдиката ЈИЕ представник ССРС је учествовао у раду састанка на тему „Приступ синдиката демографским питањима и миграцијама” који је одржан у Албанији, у Тирани у периоду 27-28.10.2015.године.

У периоду од 3. до 5. новембра 2015. године одржана је подрегионална радионица под називом „ Радно законодавство и индустријски односи у земљама средње и источне Европе“ коју је организовала Међународна организација рада у свом центру за обуке смјештеним у Торину. Основни циљ радионице био је: размјена мишљења и дискусије о прикупљеним подацима од стране независних националних истраживача о индустријским односима и законима о раду; дискусија и валидација структуре и садржине компаративних правних и политичких анализа на основу прикупљених података по државама; представљање новостворене подрегионалне правне базе података о индустријским односима и односима у запошљавању (CEEI.ex). Радионицу је отворио Антонио Грациози, директор канцеларије МОР-а у Будимпешти и Кристина Михеш, виши специјалиста за социјални дијалог и радно законодавство.Посебна дискусија водила се о темама: признавање репрезентативности социјалних партнера,колективно преговарање,проширење колективних уговора,одређивање плата кроз колективно преговарање,заштита запослености гдје се анализирало о развоју и трендовима који дају статутарне/конвенционалне гаранције за заштиту против незаконитог отказа, као и критерије за колективно отпуштање. Разговарано је и о реформама у овим земљама и њиховим посљедицама у измјенама радног законодавства, те о улози социјалних партнера у њиховом креирању и доношењу. На крају је представљена новостворена подрегионална правна база података чија је основна намјена помоћ социјалним партнерима да прате промјене, измјене и допуне радног законодавства у земљама овог региона. Радионици је присуствовао и представник Савеза синдиката РС као један од социјалних партнера у Републици Српској.

У периоду од 2. и 3. новембра 2015. године одржана је Конференција под називом „Социјално партнерство и стручно оспособљавање у Дунавској регији“ у организациjи Савеза синдиката Аустрије. Конференција је одржана у Бечу, а присутни су били представници синдиката, министарстава, привредних комора и унија удружења послодаваца земље домаћина Аустрије, затим БиХ, Бугарске, Хрватске, Чешке Републике, Њемачке, Мађарске, Молдавије, Србије, Црне Горе, Румуније, Словачке, Словеније и Украјине ( 14 земаља из Дунавске регије). Учеснике Конференције поздравили су предсједник Републике Аустрије Хајнц Фишер и министар рада, социјалне заштите и заштите потрошача Рудолф Хундштрофер, а присутнима су се обратили Ерих Фишер, предсједник Синдиката Аустрије и Кристоф Лајтл, предсједник Привредне коморе ове земље. Испред синдиката, удружења послодаваца и министарстава из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине у раду конференције учествовали су Миленко Савановић, министар рада и борачко инвалидске заштите РС, Ремзија Бакшић, директор Удружења послодаваца Босне и Херцеговине, Исмет Барјамовић, предсједник Савеза самосталних синдиката БиХ и Тане Пеулић, члан Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске. Конференцијом је предсједавао Маркус Штрохмајер, шеф међународног одјела Савеза синдиката Аустрије.Закључено је да је нужно јачати раднички и синдикални покрет у земљама Дунавске регије, те да треба његовати социјални дијалог са социјалним партнерима.

У Сарајеву, 09.11.2015. године, одржана је Трипартитна Регионална конференција на тему „Тренутна ситуација и стратешки изазови у вези политика опорезивања, неформалне економије и корупције у земљама Западног Балкана“, као резултат рада трогодишњег ITUC/PERC – LO Norway Регионалног Пројекта „Питање пореза, неформалне економије и корупције у земљама Западног Балкана – ка бољем управљању и демократским процесима“, кога је подржала Влада Краљевине Норвешке, а урађен је заједничким напорима синдиката LO Norway, Пан Европског Регионалног Вијећа и експерата из синдиката Западног Балкана. Пројекат се усмјерио на анализу пореских система, неформалне економије и корупције у земљама Западног Балкана и поређење ситуације са земљама чланицама ЕУ и, поред аналитичких прегледа, реализацијом Пројекта дошло се и до одређених заједничких рјешења из угла синдиката за рјешавање уочених узрока и проблема у овим областима користећи позитивна искуства и уз уважавање специфичности сваке земље. У раду Конференције су, поред представника синдиката земаља Западног Балкана гдје је и ССРС, учествовали и социјални партнери, представници послодаваца и влада, из ових земаља, представници Међународне организације рада, те професори и научни радници из земаља региона, као и представници норвешког синдиката LO Norway, Међународне конфедерације синдиката – ПЕРВ.


Извјештај сачинила
Биљана Шкрбић с.р.
Стручни сарадник за међународну сарадњу

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Регионални састанак о „Информацијама и консултацијама социјалних партнера о Стратегији 2020 Југоисточне Европе“
29.јануар 2014. године у Сарајеву

Предсjедница Савеза синдиката РС Ранка Мишић учествоваће у раду регионалног састанка који организује Регионални савјет за сарадњу у БиХ и Фондација Фридрих Еберт, а који ће се одржати 29. јануара 2014. године у Сарајеву.
Ово је редовни састанак који се организује у оквиру региона Југоисточне Европе на коме присуствују сви социјални партнери.
Циљ овог састанка је упознавање социјалних партнера са процесом припреме и садржајем Стратегије 2020 за Југоисточну Европу, добијање повратних информација од организација социјалних партнера у вези са овим документом, као и расправа о могућим регионалним акцијама које социјални партнери могу предузети у оквиру примјене ове Стратегије 2020.
Осим расправе о овом документу, социјални партнери региона ЈИЕ расправљаће и о могућности успостављања сталног консултативног тијела социјалних партнера о Стратегији 2020 ЈИЕ .


Јавна дебата у Парламентарној скупштини БиХ
„Радна мјеста за Босну и Херцеговину“
30.јануар 2014. године, Сарајево

 

Предсједница Савеза синдиката РС, Ранка Мишић, учествоваће у јавној дебати коју организујu Савјет министара БиХ и Свјетска банка, а која ће се одржати 30.јануара 2014. године у Бијелој сали Парламентарне скупштине БиХ у Сарајеву.
Поред предсједнице Мишић, учествоваће и остали социјални партнери из влада и удружења послодаваца, као и представници приватног сектора и академских кругова из Босне и Херцеговине.
Организовање дебате је, у ствари, представљање регионалног извјештаја Свјетске банке, под називом „Повратак на посао: Раст уз радна мјеста у Европи и средњој Азији“. Извјештај анализира кључне изазове запошљавања у регији Европе и средње Азије и предлаже карактеристичан програм политика.
Кључна питања о којима ће се водити дебата су - како отворити нова радна мјеста, унаприједити услове рада, те потреба за увођењем специфичних политика како би се ова питања ефикасније ријешила.
Дебату ће отворити предсједавајући Савјета министара БиХ, Вјекослав Беванда, и директорица Свјетске банке за земље Југоисточне Европе, гђа Елен Голдштајн.

Хитан састанак савеза синдиката о радном законодавству
у Босни и Херцеговини, Србији и Хрватској
Београд, 12. и 13. фебруар 2014.


На захтјев предсједнице Савеза синдиката Републике Српске и Конфедерације синдиката Босне и Херцеговине, Ранке Мишић, а због опасности од урушавања радних и социјалних права путем амандмана на законе о раду у Босни и Херцеговини, Србији и Хрватској, у Београду ће се 12. и 13. фебруара 2014. године одржати хитан састанак предсједника савеза синдиката ових земаља са представницима Европске конфедерације синдиката и Пан-европског регионалног савјета чији су чланови.
Представници Европске конфедерације синдиката са којима ће се расправљати о предложеним измјенама у законима су правни стручњаци из ове области.
Поред правних стручњака, подршку синдикатима на овом састанку даће и директор Одјела за људска и синдикална права из Међународне конфедерације синдиката, Стефан Бенедикт, као и извршни секретар Пан-европског регионалног савјета, Григор Градев.

 

„Грански колективни уговори и њихово функционисање“
Београд, 12-14.фебруара 2014. године

Предсједници Синдиката финансијских организација РС, Синдиката металске индустрије и рударства РС и Синдиката трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности РС, Мирослав Зечевић, Тане Пеулић и Горан Савановић учествовали су у раду семинара о теми „Грански колективни уговори и њихова примјена“ који је одржан у Београду у периоду од 12. до 14. фебруара 2014. године.
Организатор семинара био је Европски одбор Свјетске организације радника (EO/WOW) чији су чланови ова три синдиката, те Европски центар за радничка питања, а уз подршку Европске уније. Домаћин семинара био је Синдикат БОФОС из Србије који је такође једна од чланица овог свјетског хришћанског синдиката.
Циљеви семинара били су:
- анализа стварног стања гранских колективних уговора као и оних закључених на нивоу компаније или предузећа; како они функционишу; шта се може побољшати;
- на који начин синдикати у земљама Европе и ЕУ могу допринијети склапању колективних уговора на вишем нивоу у другим земљама;
- пројектовање заједничке стратегије која ће за циљ имати промоцију значаја гранског колективног уговора.
Током анализе стварног стања гранских колективних уговора кроз извјештаје које су подносили представници синдиката земаља Средње и Источне Европе, закључено је да, поред постојања различитих система колективних уговора, проблем представља непостојање удружења послодаваца што узрокује и непостојање колективних уговора на гранском нивоу, због чега грански синдикати напросто немају с ким да преговарају.
Договорено је да се интензивније ради на изради стратегије којом ће се промовисати значај колективног преговарања на гранском нивоу, а све у циљу побољшања материјално и социјалног положаја радника на нивоу компанија односно предузећа.
О овоме догађају можете прочитати и на блогу ове организације:
http://internationalworkers.blogspot.be/2014/02/wanted-collective-agreements.html

Саопштење за јавност


Предсједница Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић и генерални секретар, Велка Оџаковић ће учествоати у раду Регионалног синдикалног савјета „Солидарност“ који се одржава 27. и 28. фебруара 2014. године у Тухељским топлицама у Хрватској.

Савез синдиката РС ће, том приликом, предати предсједавање Савјетом Савезу самосталних синдиката Хрватске.

Централна тема Регионалног синдикалног савјета „Солидарност“ је радно законодавство у региону и спремност синдиката на синдикалне акције у циљу очувања стечених радничких права у земљама региона.

Такође, једна од тема је и регионална сарадња, европске интеграције и политика синдиката.

Предсједница Мишић ће у расправи представити активности Савеза синдиката РС у контексту очувања стечених радничких права.

Поред лидера из Савеза синдиката РС, у раду Савјета учествују и лидери из савеза синдиката Хрватске, Федерације БиХ, Србије, Црне Горе, Македоније и Словеније.

Форум Регионалног синдикалног савјета „Солидарност“ се одржава уз подршку Фондације Фридрих Еберт.
28.март 2014. године

Мисија Свјетске синдикалне организације шумарства, грађевинарства и прераде дрвета и папира


На захтјев за учлањење у BWI од стране Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, органи BWI одлучили су да поново пошаљу мисију у Босну и Херцеговину како би се секретар за Европу господин Марион Хелман, састао са већ постојећим чланицама - синдикатима у БиХ и наравно са будућим чланом тј. овим синдикатом.
Састанак је одржан 25.марта 2014. године са почетком у 11.30 часова у просторијама Регионалног синдикалног центра ССРС Источно Сарајево.
Секретар BWI је разговарао са предсједником овог синдиката Владом Павловићем и његовим сарадницима о стању у овој области, гдје су размјењена искуства и информације у вези програма рада, функционисању и структури синдикалног организовања на просторима Републике Српске.
Највише пажње посвећено је ФСЦ стандардима - цертификацији шума, јер, како је истакао секретар Хелман, највише проблема у Европи имају синдикати у земљама гдје цертификација није извршена. Констатовано је да је у републици Српској цертификација завршена и да се проводи већ пет година чиме се не могу похвалити колеге из сусједног ентитета, нити земље у окружењу. Хелман је нагласио да је овај сегмент један од најважнијих адута за пријем у чланство ове велике породице.
Такође је закључено да овај синдикат је један од ријетких који има све релевантне прописе којима се регулишу права радника и то Посебни колективни уговор за запослене у области шумарства, прераде дрвета и папира РС и појединачни колективни уговор за запослене у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ А.Д. Соколац, те у предузећима прераде дрвета у РС.
Ова свјетска синдикална организација окупља 328 синдиката који представљају 12 милиона чланова у 130 земаља. Сједиште им је у Женеви у Швицарској, док су регионалне канцеларије распоређене од Панаме до Тајланда.
Основна мисија ове организације је промовисање развоја синдиката овог сектора као и оснаживање радничких права у контексту одрживости развоја. Блиско сарађује са Европском федерацијом грађевинарства и дрвне индустрије, норвешком Федерацијом грађевинарства, Међународном конфедерацијом синдиката и Глобалном унијом федерација. Оно што посебно треба истаћи јесте да поменута организација има посебан консултативни статус у Економско-социјалном комитету Уједињених нација и изузетну сарадњу са Међународном организацијом рада, те са међународникм финансијским институцијама као што су Свјетска банка и Свјетска трговинска организација.
На састанку је закључено да овај Синдикат има све предуслове за пријем у чланство, те да ће се о томе расправљати на сједници Извршног одбора BWI која ће се одржати у мају 2014. у Бечу, или у октобру 2014. у Даблину.

28.април 2014. године

Форум синдиката трговине у региону Југоисточне Европе
Љубљана, 23-25.април 2014. године

Делегација Синдиката трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности РС у саставу предсједник Горан Савановић, члан Републичког одбора, Тамара Чулић и замјеник предсједника синдикалне организације „Меркатор“ Бања Лука, Ђуро Амиџић, учествовала је у раду Форума синдиката трговине ЈИЕ, који је одржан у Љубљани у периоду од 23. до 25. априла 2014. године.
Теме Форума биле су „Развој радног законодавства у земљама учесницама“, „Јаз у платама на нивоу полова“, „Модели исплата плата у сектору трговине“ „Презентација цертификата породично пријатељских компанија, на примјеру Меркатора – Словенија“.
Формирано је координационо тијело на нивоу Форума сачињено од предсједника синдикалних организација Меркатора из Словеније, Републике Српске, Хрватске, Србије и Црне Горе, а које има задатак да прати процес евентуалне продаје Меркатора хрватској компанији Агрокор и да у складу с тим обезбиједи иста права свим запосленим у Меркатору у земљама чланицама Форума. Такође, треба да се у свим земљама, чланицама Форума , покуша примијенити меркаторов цертификат породично пријатељских компанија
( хуманији и квалитетнији однос послодавца према запосленима).
Договорено је да се сљедећи састанак Форума одржи у првој половини новембра ове године, а за домаћина Форума у 2015. години предложен је наш Синдикат.


Бања Лука, 28.04.2014

Ванредни састанак лидера синдиката југоисточне Европе у Скопљу


Предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић и генерални секретар СС РС Велка Оџаковић, на позив Међународне организације синдиката, учествоваће у Ванредном састанку, посвећеном политици међународних финансијских институција, који ће се одржати 28. и 29. априла ове године у Скопљу.
Тема Ванредног састанка, на коме ће учествовати синдикати из земаља југоисточне Европе, је политика међународних финансијских организација, које поред кредитних задужења имају посебне пакете аранжмана везаних за специфичне проблеме сваке земље.
Веома је важно за синдикате из цијелог региона да буду у потпуности укључени у садашње политике, које дају основе за такве кредитне аранжмане.
Савез синдиката РС има јасан став када су у питању захтјеви у реформским процесима од стране ММФ-а у РС и БиХ, посебно у сфери радног законодавства.
Треба нагласити да је Савез синдиката РС врло јасно изнио своје ставове ММФ-у, односно најдиректније се, по цијену кредитног аранжмана, супроставио, те јасно ставио до знања да нема доношења новог Закона о раду, односно смањења достигнутог нивоа радничких права у РС
На ванредном састанку у Скопљу, поред лидера синдиката југоисточне Европе, представника Међународне конфедерације синдиката, присуствоваће и Петер Баквис, који је најдиректнија спона између ММФ-а и Међународне конфедерације синдиката, који ће учествовати у раду овог скупа.
Једна од важних тема о којој ће се расправљати на састанку у Скопљу, је план радних мјеста Свјетске банке и развојне политике Европске банке.
Посебно ће бити занимљиво питање стандарда рада у вези кредита ММФ-а, Европске развојне банке, Свјетске банке, односно будућих захтјева ових финансијских институција и могућих посљедица на права радника у земљама југоисточне Европе.
Савез синдиката РС као и синдикати југоисточне Европе изказују неповјерење према ,,социјалној осјетљивости,, међународних финансијских институција, то јест синдикати су препознали да та осјетљивост код њих не постоји, осим врло јасног става о нужности јачања позиције капитала.
Састанак у Скопљу се организује на иницијативу лидера синдиката земаља југоисточне Европе, а организатор овог скупа је Паневропски регионални савјет и Канцеларија Међународне конфедерације синдиката из Вашингтона.

 

 

ФОРУМ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ И ЗАПОШЉАВАЊЕ


26. и 27.мај 2014. године у Сарајеву
У организацији Специјалног представника Европске уније за Босну и Херцеговину, Петера Соренсена, у сарадњи са Међународним монетарним фондом, Свјетском банком, Европском банком за обнову и развој и Амбасадом Сједињених америчких држава, одржава се Форум за просперитет и запошљавање у Босни и Херцеговини на којем ће учествовати и дати свој допринос предсједница Савеза синдиката РС, Ранка Мишић.
Форум почиње 26.маја, а завршава се 27.маја 2014. године у Сарајеву у хотелу Терме.
Циљеви Форума су идентификације пакета конкретних политика и мјера које би привукле инвестиције, шири приступ економским политикама, подстицај стварања нових радних мјеста и побољшање социјалне заштите.
Форумом ће предсједавати специјални представник ЕУ за БиХ, Петер Соренсен, а гости и учесници Форума, поред социјалних партнера, биће министар спољних послова Њемачке, замјеник премијера Турске, предсједавајући Савјета министара БиХ, предсједавајући Предсједништва БиХ, генерални директор Генералног директората за проширење Европске комисије, гувернер Централне банке БиХ, министар спољних послова у Савјету министара БиХ и високи представник за Босну и Херцеговину.
Поред ових тема, расправљаће се и о Споразуму за развој у Босни и Херцеговини.
16.јуни 2014. године

Синдикална радионица за верификацију истраживања о колективном преговарању у Босни и Херцеговини и интеграцији родних аспеката у колективно преговарање
Теслић, 16. и 17. јуни 2014.године

Предсједница Савеза синдиката РС, Ранка Мишић, са предсједницима гранских синдиката, учествоваће у раду «Синдикалне радионице за верификацију истраживања о колективном преговарању у Босни и Херцеговини и интеграцији родних аспеката у колективно преговарање»

Радионицу организује Међународна организација рада у оквиру Програма достојанственог рада за Босну и Херцеговину 2012-2015. и Приоритета1 о јачању капацитета владиних институција и социјалних партнера за побољшање управљања на тржишту рада. Поред верификације истраживања о колективном преговарању, наредним корацима које с тим у вези треба подузети, разговараће се о кориштењу надзорних механизама МОР-а за заштиту основних радничких права.

Поред предсједнице ССРС и предсједника гранских синдиката ССРС, на радионици ће учествовати и представници-предсједници из Савеза самосталних синдиката БиХ и Дистрикта Брчко.

Радионица ће се одржати 16. и 17.6.2014.г. у хотелу КАРДИАЛ у Теслићу.
Завршено 103. засједање Међународне конференције рада
Женева

У Делегацији Босне и Херцеговине, предсједница Савеза синдиката РС, Ранка Мишић, учествовала је у раду 103. засједања Међународне конференције рада у Женеви у периоду од 9. до 12. јуна 2014. године.

Слоган овог засједања био је «Изградња будућности уз достојанствен рад», на којем су се делегати радника, послодаваца и влада из 185 земаља чланица Међународне организације рада позабавили о широком спектру питања као што су миграције радне снаге и њихова заштита, стратегије запошљавања, начини изласка из неформалног сектора и најважније питање – Јачање Конвенције МОР-а бр.29 о присилном раду који све више узима маха.

Усвојени су Извјештаји предсједавајућег и генералног секретара Управног одбора, Програм и буџет уз остала финансијска питања и Информације и извјештаји о примјени конвенција и препорука.

Оно што је најважније, усвојене су препоруке за превенцију и заштиту од присилног рада, као и компензацијске мјере за за ефикасније пстизање елиминације присилног рада.

103. засједање Међународне конференције рада завршено је 12.јуна 2014. године.

Прес конференција-Хуманитарно удружење ,,Лучијано Лама,, са Сицилије
Предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић, захвалила се данас народу Сицилије, Хуманитарном удружењу ,,Лучијано Лама,, и његовом предсједнику, великом човјеку и хуманисти Пину Кастелану, за све што су учинили за нашу дјецу, као и на вриједној хуманитарној пошиљци коју су активисти овог удружења данас допремили у Бањалуку.
На конференцији за штапу, одржаној у Дому синдиката у Бањалуци, предсједница Мишић је нагласила да су помоћ набавиле породице са Сицилије, код којих већ 15 година, дјеца из РС два пута годишње одлазе на једномјесечни одмор и опоравак.
,,Ради се о пет стотина пакета који садрже двије хиљаде килограма тјестенине, конзервиране хране, јестивог уља, гардеробе за дјецу и одрасле, постељини, средствима за личну хигијену и хигијену домаћинства,, нагласила је предсједница Мишић.
,,Савез синдиката РС ће ову помоћ упутити становништву на поплављеним подручјима, и то Центрима за социјални рад у Добоју, Шамцу, Сребреници и Братунцу, те породицама са четверо и више дјеце у Шековићима, Лопарама и Челинцу, изјавила је предсједница Мишић и додала де ће хуманитарна помоћ ће бити достављена и дјечијим домовима у Зеници и Мостару, те у Дјечије село ,,Мира,, у Турији.
Координатор пројекта одласка дјеце на Сицилију чији је покровитељ Савез синдиката РС и Синдикат образовања науке и културе РС, Љиљана Војновић, је рекла да 20. јуна ове године на Сицилију и остале регије јужне Италије, на једноипомјесечни одмор и опоравак путује 43 група, од 370 дјеце из БиХ, старосне доби од шест до осам године, од чега је 230 дјеце из свих дијелова РС.
Ради се о дјеци из вишечланих породица и дјеца слабијег имовног стања, рекла је Војновићева и истакла посебну велико ангажовање Удружења ,,Лучикано Лама, да ова група дјеце иде на Сицилију, посебно оних из поплављених подручја, који су остали без пасоша и личне документације.
Изражавајући жаљење због људских жртава и материјалне штете коју је недавно усљед поплава претрпила Република Српска, предсједник Хуманитарног удружења ,,Лучијано Лама, са Сицилије је потсјетио да је сарадња овог удружења са синдикатима у БиХ почела допремањем хуманитарне помоћи.
,,Одмах кад смо чули да су вашу дивну земљу захватиле велике поплаве, позвали смо све наше чланове да се укључе и да помогну онолико колико су у могућности, те да помоћ упутимо онима који су директно угрожени, и све што смо прикупили повјерили смо Савезу синдиката РС, увјерени да ће помоћ отићи у праве руке поручио је Кастелано и додао да ће се акција помагања поплављеном становништву наставити.
Говорећи о одласку дјеце из БиХ на одмор, Кастелано је рекао да ове године по први пут група од 50 дјеце одлази на љетовање код италијанских породица на Сардинију, тако да је удружење ,,Лучијано Лама,, присутно у свим регијама јужне Италије.
Овога пута дјеца иду у сљедеће регије и то у Сицилију, Сардинију, Молисе, Кампања, Вруцо и Пуља, гдје их породице с нестрпљењем очекују са пуно пажње и љубави, код којих ће провести на угодном љетовању 42 дана, рекао је Кастелано.
Кастелно је навио да ће на неколико мјесеци уз помоћ овог хумнитарног удружења, Владе Италије и Града Мостара, у Мостару ће бити отворена кућа, коју ће користити сва дјеца из БиХ, који након навршених 18 година немају смјештај, те прецизирао да се ради о пројекту који је коштао милион и четиристо педесет хиљада евра.

ПРЕДСЈЕДНИЦА МИШИЋ УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ ОКРУГЛОГ СТОЛА У БЕОГРАДУ
На позив Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката ,,Независност,, , предсједница Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић учествоваће у раду округлог стола на тему:,, Нови закон о раду- реформа или антиреформа,, који се 9. јула ове године одржава у Београду.
Предсједница Мишић ће на овом еминентном скупу изнијети јавности познате ставове и искуства Савеза синдиката Републике Српске у вези инцијативе једног броја послодаваца РС да се донесе нови Закон о раду РС.
Биће то права прилика да предсједница Мишић, још једном, јасно и гласно радничкој и укупној јавности у региону, прецизира ставове Савеза синдиката РС о овом питању, а они гласе:
-Нема доношења новог Закона о раду РС, док се не изврши темељита анализа (не) примјене постојећег закона, те да ће, уколико друга два социјална партнера, Влада и Унија удружења послодаваца РС, мимо Савеза синдиката РС крену у процедуру доношења новог Закона о раду, одговор радника бити улица.
РАЗГОВОР САВАНОВИЋ - СТАВРОПОУЛОС
Члан Предсједништва Савеза синдиката РС и предсједник Синдиката трговине, туризма, угоститељства и услужних дјелатности РС Горан Савановић, разговарао је 10. јула у Дому синдиката у Бањалуци са Маријом Ставропоулос, замјеником шефа канцеларије Амбасаде Сједињних америчких држва у БиХ.
Госпођу Ставропоулос највише је интересовала организација рада Савеза синдиката РС, актуелна економско- социјална ситуација и стање социјалног дијалога у РС, заштита права и интереса радника, Закон о раду, те Фонд солидарности и положај радника на поплављеним подручјима РС.
У једночасовном разговору, предсједник Савановић је истакао да је Савез синдиката РС репрезентативна, већинска синдикална организација у РС, која окупља чланство из предузећа и установа широм Српске, те најбоље организована синдикална централа у региону.
Савановић је изнио званичне ставове Савеза синдиката РС у вези Закона о раду РС, те нагласио да је постојећи закон усклађен са Конвенцијама међународне организације рада, да није антиреформски, те да није сметња ни радницима ни послодавцима.
-Проблем није у важећем Закону о раду РС, него у чињеници да га један број неодговорних послодаваца не проводи, а да за то нису адекватно санкционисани, нагласио је Савановић и оцјенио да Савез синдиката РС, због тога није задовољан радом Инспектората рада РС као и радом Инспекције заштите на раду РС.
Предсједник Савановић је такође констатовао да важећи Закон о раду РС не штити нераднике, те да се сваки послодавац у складу са овим законом у легалној процедури може раднику дати отказ, али је проблем у томе што један број послодаваца не жели да поштује законом прописану процедуру. Што се тиче Фонда солидарности за помоћ становништву на поплављеним подручјима, предсједник Савановић је подсјетио да је Савез синдиката РС већ 17. маја, први у РС показао своју трдаиционалну солидарност, уплативши једнократну новчану помоћ у висини од 15 хиљада КМ на јединствени рачун Владе РС.
-Сви запослени у Савезу синдиката РС, већ су као помоћ радницима и становништву на поплављеним подручјима већ издвојили по једнодневну зараду а подржали су и иницијативу Владе РС оснивању Фонда солидарности, рекао је предсједник Савановић.

 

ПИСМО ПОДРШКЕ САВЕЗУ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ И УЈЕДИЊЕНИХ ГРАНСКИХ СИНДИКАТА ,,НЕЗАВИСНОСТ,,. 17.juli

Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске, са данашње сједнице одржане у Дому синдиката у Бањалуци, упутило је писмо подршке Савезу самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката ,,Независност,,.
Савез синдиката Републике Српске, са својим члановима и чланицама, свим срцем и свом снагом подржава историјску борбу против поробљавања радника Републике Србије.
Згрожени смо поступцима Владе Србије, као социјалног партнера, у ирационалном ставу да ће новим Законом о раду, који је у ствари Закон за послодавце а против радника, отварати нова радна мјеста и тако смањити стопу незапослености.
Испоставити фактуру за све политичке и економске промашаје у једној земљи радницима је гријех, који се не прашта и не заборавља.
Желимо вам да будете јединствени, довољно храбри, да све бахате експлоататоре радника и човјека пошаљете у историјски заборав и одбраните цивилизацијске тековине: три осмице, зарађену плату, сигурно и здраво радно мјесто.
Није згорег да напоменемо да Република Српска с пажњом прати дешавања у Србији, као и да су многа законска рјешења, донесена у Србији, у истом облику донесена и у Републици Српској.
Због тога је наша подршка, не само синдикално искрена вама, него и подршка нама самима у борби за радничка права.
Уз вас смо у борби за човјека, радника, за синдикат као јединог истинског заштитника људских, радничких и синдикалних права.

 

 

 

РАЗГОВОРАЛИ МИШИЋ И НИКЧЕВИЋ

 


Предсједница Савеза синдиката РС Ранка Мишић, захвалила се данас чланству и руководству Савеза синдиката Црне Горе на солидарности коју су показали према радницима и становништву на поплављеним подручјима РС.
На састанку са генералним секретаром Савеза синдиката ЦГ Марком Никчевићем, одржаном у Дому синдиката у Бањалуци, предсједница Мишић је нагласила да свестрана сарадња два синдиката има дугу и богату традицију и да ће се наставити и кроз најновију акцију слања дјеце из РС на одмор на црногорско приморје.
-Ради се о групи од 25 дјеце из Добоја и Шамца, узраста од седам до 14 година, чији су родитељи чланови овог синдиката, која ће о трошку Савеза синдиката Црне Горе боравити од 7. до 14. августа на одмору у опоравку у одмаралишту ,,Ловћен,,, у Бечићима,, саопштила је предсједница Мишић.
Предсједница Мишић и генерални секретар СС ЦГ Марко Никчевић су се сагласили да треба радити на унапређењу материјалног и социјалног положаја радника и свим средствима синдикалне борбе бранити сва стечена радничка и синдикална права у РС и ЦГ.
Оцјењујући да односи и сарадња Савеза синдиката ЦГ и Савеза синдиката РС имају дубоке коријене и да ће сарадња бити настављена, генерални секретар Марко Никчевић је оцјенио да су глобални процеси на овим просторима усмјерени против радника и њихових права.
Због тога синдикати, у читавом региону, сматра Никчевић морају и даље радити на унапређењу и учвршћивању сарадње, како би та права била сачувана.
Због тога су се предсједница Мишић и генерални секретар СС ЦГ Марко Никчевић сагласили да започета сарадња, координација синдикалних активности и међусобно информисање, у пуном капацитету морају бити настављени и кроз Регионални синдикални форум ,,Солидарност,, који окупља репрезентативне синдикалне централе са подручја бивше Југославије.

Дјеца из поплављених подручја на љетовању у Рафаиловићима
Поводом недавних поплава које су задесиле Републику Српску из синдикалних централа из региона и свијета стизала су писма саосјећања и воље да се помогне угроженом становништву.
Тако је, поред осталих хуманитарних акција, Савез синдиката Црне Горе, у сарадњи са Савезом синдиката Републике Српске, уплатио одмор за 24. малишана из поплављених подручја.
Дјеца се налазе у дјечијем одмаралишту „Ловћен“ у Рафаиловићима на седмодневном љетовању.
Савез синдиката Републике Српске је организовао превоз дјеце и пратиоце који су задужени за бригу о дјеци током њиховог боравка на мору.
Овај хумани гест колега из Савеза синдиката Црне Горе поздравили су сви чланови Савеза синдиката Републике Српске.
Дјеца су отпутовала на љетовање 7.августа, а враћају 14.августа 2014. године.

Седма љетна синдикална школа Пан-европског регионалног савјета
6. и 7. октобар 2014. године у Братислави
Предсједница Савеза синдиката Републике Српске и замјеница предсједника Конфедерације синдиката БиХ, Ранка Мишић, учествује у раду Седме љетне синдикалне школе коју организује Пан-европски регионални савјет/Међународна конфедерација синдиката, а која се одржава у Братислави у периоду од 6. и 7. октобра 2014. године.
Програм рада школе базиран је на три кључне стратегијске области које је усвојио Трећи конгрес Међународне конфедерације синдиката у Берлину у мају мјесецу ове године а то су:
- развој синдикалног покрета на глобалном нивоу
- остваривање људских, радничких и синдикалних права
- одржива радна мјеста
У склопу ових области расправљаће се и о економској политици и политици запошљавања, о политикама међународних финансијских институција, инвестицијама у области запошљавања у земљама Југоисточне Европе, о приступању Европској унији и енергетици и климатским промјенама.
Највећа пажња посветиће се пореској политици и системима у региону Југоисточне Европе, као и о политикама Међународне организације рада, те реформама радног законодавства и њихов утицај на остваривање радничких и синдикалних права не само у региону Југоисточне Европе већ и у свијету.
На овом сусрету, предсједница Мишић ће упознати присутне о активностима синдиката из Босне и Херцеговине у вези спречавања смањења радничких и синдикалних права.
Поред предсједнице ССРС и замјенице предсједника КСБиХ, Ранке Мишић, учешће у раду ове школе узеће и остали предсједници савеза синдиката из земаља Југоисточне Европе.

Конференција Савјета синдиката финансијског сектора
земаља Југоисточне Европе
Синдикат финансијских организација Црне Горе организује регионалну конференцију Савјета синдиката финансијског сектора земаља Југоисточне Европе која се одржава у Херцег Новом од 20. до 22.октобра 2014. године.
Теме овогодишње Конференције су усклађивање радног законодавства са изворима радног права Европске уније, примјена колективних увогора у земљама Југоисточне Европе, те договор представника синдиката о креирању Извјештаја о прикупљеним подацима у вези примјене закона о раду различитих земаља и битним питањима која су дефинисана колективним уговорима, а ради даљег искориштавања тог извјештаја.
У раду ове Конференције испред Републике Српске, учествује делегација Синдиката финансијских организација РС коју предводи предсједник Мирослав Зечевић.
Радно и социјално законодавство – садашњост и изазови !
У периоду од 22. до 25. октобра 2014. године на Златибору у Србији одржава се Седмо редовно савјетовање из радно-правне области у организацији Удружења за радно право и социјално осигурање Србије у сарадњи са Међународном организацијом рада.
Теме овогодишњег савјетовања су, прије свега примјена закона о раду, достојанство на раду, радни спорови у пракси и улога синдиката у остваривању здравих и правичних услова рада.
Испред Савеза синдиката РС, овом савјетовању присуствоваће предсједница Ранка Мишић, генерални секретар Велка Оџаковић и предсједник Синдиката образовања, науке и културе РС Драган Гњатић.

Како ојачати заједнички интерес између социјалних партнера и релевантних институција?
Самостални синдикат запослених у банкама, осигуравајућим друштвима и другим финансијским организацијама Србије (СС БОФОС), заједно са Свјетском организацијом радника (WOW) и KRIFA из Данске, организује дводневни семинар о теми: „ На који начин се може ојачати заједнички интерес између социјалних партнера и релевантних институција?“.
Семинар се одржава у Дубровнику од 23. до 24. октобра 2014. године на који су позвани представници синдиката који су чланице WOW-a међу којима су и представници наша два гранска синдиката Мирослав Зечевић, предсједник Синдиката финансијских организација РС и Тане Пеулић, предсједник Синдиката металске индустрије и рударства РС.
Овај дводневни семинар се организује у сарадњи са Европским центром за радничка питања уз подршку Европске комисије.

Резиме састанка са представницима
Уреда Специјаног представника ЕУ у БиХ
На иницијативу Уреда Специјалног представника ЕУ у БиХ, данас је одржан састанак са предсједницом Савеза синдиката РС, Ранком Мишић, генералним секретаром ССРС Велком Оџаковић и сарадницима.
Делегацију Уреда Специјалног представника ЕУ у БиХ чинили су Оле Хамер, политички савјетник за економска питања и Сања Станојевић, савјетник за општа питања о политичкој ситуацији у БиХ
Тема састанка била је „Споразум за раст и запошљавање у Босни и Херцеговини“.
Након уводног излагања у вези консултацијског процеса прије провођења овог документа, господин Хамер је образложио 6 сетова мјера за Босну и Херцеговину ( пореска оптерећења на рад, препреке запошљавању, пословна клима, предузећа, корупција и социјална заштита) које би се требале примјенити након конституисања влада у Босни и Херцеговини. Додао је да ће се након конситуисања влада, организовати округли сто са онима који преузму власт гдје би се расправљало о моделима провођења овог Споразума.
Оно што је највише интересовало изасланике Уреда Специјалног представника Еу у БиХ јесте став и мишљење Савеза синдиката РС о овом документу.
Предсједница Савеза синдиката РС, Ранка Мишић је јасно изнијела став да овај документ није прихватљив од стране радника и да као такав не може имати подршку од Савеза синдиката РС,
Нагласила је да рјешења која овај документ нуди нису рјешења која су у инересу радника у Републици Српској.

Састанак Регионалног синдикалног савјета „Солидарност“
и Седми конгрес Савеза самосталних синдиката Хрватске
На позив Савеза самосталних синдиката Хрватске, предсједница Савеза синдиката РС, Ранка Мишић и генерални секретар ССРС, Велка Оџаковић, учествују у раду састанка Регионалног синдикалног савјета „Солидарност“ који се одржава 12. и 13. новембра 2014. године у Тухељским Топлицама.
Током дводневног састанка, чланице Регионалног синдикалног савјета „Солидарност“ ( репрезентативне синдикалне централе из Хрватске, Србије, Црне Горе, Републике Српске, Федерације БиХ, Словеније и Македоније) ће расправљати о питањима из области радних односа и социјалног дијалога у Југоисточној Европи, о омасовљењу и мобилизацији синдикалног чланства, те о ангажману младих у редовима синдиката.
Састанку присуствује и предсједник Актива младих ССРС, Горан Станковић.
Савез самосталних синдиката Хрватске је ове године предсједавајући Регионалног синдикалног савјета „Солидарност“ а трошкове одржавања састанака овог Савјета подржава Фондација Фридрих Еберт.
Након дводневног састанка Савјета „Солидарност“, делегација Савеза синдиката РС коју предводи предсједница Мишић, учествоваће на Међународној конференцији о теми „Нови пут за Хрватску и Европу“, те синдикална стратегија и акциони план дјеловања, а која се такође одржава у Тухељским Топлицама.
По завршетку ова два догађаја, у Тухељским Топлицама ће се од 13. до 15. новембра 2014. одржати Седми конгрес Савеза самосталних синдиката Хрватске на коме ће присуствовати предсједница и генерални секретар ССРС, Ранка Мишић и Велка Оџаковић.
Сусрет синдикалаца текстилне индустрије, коже, обуће и гуме
из земаља бивше Југославије
Данас су се, у Бањој Луци у Дому синдиката РС, чији је домаћин био предсједник Синдиката текстила, коже и обуће РС, Данко Ружичић, састали представници синдиката ове бранше из земаља бивше Југославије.
Тема састанка била је актуелна економско-социјална ситуација радника - чланова ових синдиката, те размјена искустава у вези очувања, промовисања и јачања стечених радничких и синдикалних права и интереса.
Посебно су апострофирани добри и лоши примјери из праксе синдикалног организовања радника запослених у страним компанијама које послују у земљама бивше Југославије, те о начинима промовисања бољег имиџа синдиката како би се што већи број младих људи укључило у рад и дјеловање синдиката.
Закључено је да се са оваквим видом међусобне сарадње треба наставити и у будућности, те да се заједнички приступи изради пројеката који ће допринијети јачању капацитета синдикалног покрета у области текстила, коже, обуће и гуме у земљама бивше Југославије.
Састанку су, поред представника Синдиката текстила, коже и обуће РС, присуствовали предсједници и генерални секретари синдиката текстила, коже, обуће и гуме из Словеније, Хрватске и Федерације Босне и Херцеговине, док су представници истоимених синдиката из Црне Горе и Србије оправдали своје одсуство.
Пети регионални округли сто земаља Југоисточне Европе
„Социјални дијалог у Југоисточној Европи“
24 – 26.новембар 2014. године у Софији
Предсједница и генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић и Велка Оџаковић, учествоваће у раду Петог округлог стола о теми „Социјални дијалог у Југоисточној Европи“ на позив Министарства рада и социјалне политике Републике Бугарске и Фондације Фридрих Еберт, а у сарадњи са савезима синдиката и удружењима послодаваца земаља Југоисточне Европе.
Округли сто ће се одржати од 24. до 26. новембра 2014. године у Софији, а циљ овог састанка је расправа о реформама радног законодавства у овим земљама.
Осим реформи расправљаће се још и о проблемима везаних за неформални сектор, несигурног рада, те о утврђивању плата и цијена рада.
Одржан Форум синдиката трговине из регије Југоисточне Европе
Представници синдиката трговине из Републике Српске, Србије, Хрватске, Црне Горе и Турске, учествовали су у раду Форума синдиката трговине Југоисточне Европе у периоду од 27. до 29. новембра 2014. године у Термама Олимиа у Словенији.
Поред размјене информација о актуелном стању у овој области, са посебним освртом на заштиту на раду и здравље радника – чланова синдиката, разговарало се и о основама стратегије за организовање и учлањивање у синдикат.
Учесници Форума су једногласно одлучили да синдикати трговине из Турске постану пуноправни чланови Форума, те да, идуће године, домаћин Форума буде Синдикат трговине Црне Горе.
Договорено је да се на сљедећем Дневном реду Форума расправља о њемачкој компанији „Лидл“ која најављује свој ангажман у свим земљама учесницама Форума, а која је, нажалост, позната по лошем односу према синдикалном ангажовању.
Синдикат трговине, туризма, угоститељства и услужних дјелатности Републике Српске на Форуму су представљали предсједник Горан Савановић и замјеник предсједника синдиката у „Конзум РС“, Ђуро Амиџић.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ИЗВЈЕШТАЈ
МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
јули 2013 – фебруар 2014. године


Савез синдиката РС је у овом периоду остварио изузетну сарадњу на међународном нивоу. Са већ утемељеним односима са међународним синдикалним организацијама, учествовао је у низу семинара, радионица, округлих столова, конференција и конгреса.
Тако су у јулу мјесецу у сарадњи са Европском конфедерацијом синдиката, представници Савеза синдиката РС учествовали у регионалној радионици под називом „Синдикати западног Балкана за ЕУ интеграције“ што је и назив самог пројекта који призилази из Програма Европске комисије „People 2 People“ чији је партнер Европска конфедерација синдиката. Радионица је одржана у Бриселу гдје су поред представника ССРС учествовали и остали представници из савеза синдиката земаља западног Балкана. Основна тема радионице била је социјални дијалог и његово јачање у процесу ЕУ интеграција.
У септембру мјесецу је у Сарајеву организована консултативна радионица гдје се расправљало о нацрту Стратегије 2020 за Југоисточну Европу, гдје су представници синдиката из ове регије, поред осталих социјалних партнера, износили своје ставове, приједлоге и сугестије у вези овог документа. Радионицу је организовао Савјет за регионалну сарадњу са сједиштем у Сарајеву и Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине.
Представници Синдиката Телекома РС су позвани на учешће у раду семинара под називом „Одговорност има будућност“ који је организован у септембру 2013. под покровитељством ЕУРОФЕДОП-а чији је овај синдикат члан.
У истом мјесецу организовано је и 5. окупљање младих Југоисточне Европе под покровитељством Фридрих Еберт фондације у сарадњи са Савезом синдиката Њемачке и Савезом синдиката Аустрије. Окупљање је организовано у Хустеду у Њемачкој. Циљ окупљања је интерес младих у синдикатима да заједнички раде на истим проблемима а то је њихов положај у друштву и синдикатима, као и начини и средства анимације младих у синдикално чланство.
Почетком октобра организована је регионална обука о неформалној економији и корупцији као и опорезивању што је дио Пројекта под називом „Утаја пореза, неформална економија и корупција на Западном Балкану – у правцу боље владавине и демократског процеса“ чији је носилац Пан-европски синдикални савјет и ЛО – синдикати Норвешке. На обучавању из ове области учествовали су економисти ССРС.
Истог мјесеца организована је и обука „Социјални дијалог на нивоу ЕУ и улога синдиката у процесу придруживања ЕУ“ у Бриселу у организацији Фондације Фридрих Еберт и ЕУ канцеларије у Бриселу. Поред представника из ССРС, обуци су приступили и представници из синдиката Албаније, Федерације БиХ, Хрватске, Македоније, Црне Горе и Србије. Циљ обуке је боље разумијевање функционисања и улоге различитих институција ЕУ из угла социјалног дијалога, као и процеса приступања ЕУ.
Такође је у октобру мјесецу одржана и регионална конференција здравства за Средњу Европу и Западни Балкан у Београду, гдје су учествовали представници Синдиката здравства и социјалне заштите РС , гдје се расправљало о социјалном и економском положају запослених у овој области, као и развоју социјалног дијалога, те утицају реформи на запослене у здравству.
Пројекат „Јачање капацитета запослених жена и умрежавање у земљама Западног Балкана“ чији је носилац Међународна конфедерација синдиката у сарадњи са Синдикалним институтом ISCOS, завршен је у овој години организовањем финалне Конференције у Сарајеву, гдје су поред учесница из ССРС присуствовале и учеснице из савеза синдиката земаљаЗзападног Балкана. Конференција је имала за циљ размјену искустава и достигнућима у вези јачања капацитета запослених жена, као и могућности продубљивања сарадње Мреже која је и била циљ овог Пројекта.
У оквиру редовних сједница радних група пошта и телекома, и ове године је ЕУРОФЕДОП одржао једну од тих сједница на којој су, као чланови, присуствовали представници Синдиката Телекома РС. Сједница је одржана у Грацу у октобру мјесецу 2013, године.
Средином октобра 2013. одржан је 4. регионални округли сто „Социјални дијалог у Југоисточној Европи“ у организацији Министарства рада и пензионог система Републике Хрватске и Фондације Фридрих Еберт. Циљ округлог стола био је расправа о реформама радног законодавства у ЈИЕ и развој социјалног дијалога у овим земљама. Округли сто је одржан у Загребу којем су присуствовали највиши представници савеза синдиката, послодаваца и влада земаља ЈИЕ.
У организацији Међународне конфедерације синдиката у сарадњи са ЛО-синдикатима Норвешке, организован је још један семинар у вези неформалне економије и корупције који је одржан у Софији. На семинару је представљена анализа националног економског стања, развој синдикалног приступа поимању везе између неформалне економије и корупције и повећање капацитета синдиката ЈИЕ у борби против корупције. Семинару су присуствовали економсити из ССРС.
Крајем октобра је одржан семинар у Бечићима под покровитељством Фондације Фридрих Еберт, а за синдикате здравства, гдје је главна тема била реформа здравства, улога синдиката у реформама, као и утицај реформе на запослене у овој области. Семинару су присуствовали представници Синдиката здравства и социјалне заштите РС.
У новембру мјесецу су настављене активности из Пројекта „People 2 People“ Европске комисије и Европске конфедерације синдиката тако што је организовано студијско путовање у Скопље гдје је основна тема била економска и социјална политика, као и синдикално учешће у креирању тих политика на националним нивоима.
Представници Савеза синдиката су присуствовали 15.конгресу Савеза синдиката Црне Горе, 15. новембра 2013. у Подгорици.
Средином децембра 2013. одржане су сједнице синдикалних вијећа пошта и телекома у Луксембургу гдје су присуствовали представници Синдиката телекома РС.
У јануару 2014. године одржан је финални регионални састанак о „Информацијама и консултацијама социјалних партнера о ЈИЕ Стратегији 2020“ што је производ консултативног састанка о овом акту. Циљ састанка је расправа о документу тј. Његовој примјени кроз регионалне акције које би социјални партнери требали предузети кроз институционализовање консултативног форума у оквиру ЈИЕ Стратегије 2020. Састанку су присуствовали представници ССРС.
Крајем јануара, представници Савеза синдиката РС учествовали су у јавној дебати у парламентарној скупштини БиХ „Радна мјеста за Босну и Херцеговину“ . Дебата је организована у Сарајеву од стране Савјета министара БиХ и Свјетске банке. Дебата је представљала регионални извјештај Свјетске банке под називом „Повратак на посао: Раст уз радна мјеста у Европи и Средњој Азији“ Извјештај анализира кључне изазове запошљавања у регији Европе и Средње Азије и предлаже карактеристичан програм политика. Кључна питања о којима се водила дебата су начини отварања нових радних мјеста, унапређење услова рада, те потреба за увођењем специфичних политика како би се ова питања ефикасније рјешавала.
У Београду је 12. и 13. фебруара одржан хитан састанак предсједника савеза синдиката из РС, ФБиХ, Србије и Хрватске, а на захтјев предсједнице Савеза синдиката РС и Конфедерације синдиката БиХ. Разлог хитног сазивања састанка је опасност од урушавања радних и социјалних права путем амандмана на законе о раду у овим земљама. Састанку су, поред предсједника савеза присуствовали и дали свој допринос правни стручњаци из савеза, као и правни стручњаци из Европске конфедерације синдиката. Поред ових представника, састанку су присуствовали и дали пуну подршку и извршни секретар Пан-европског синдикалног савјета, Григор Градев и директор Одјела за људска и синдикална права из МКС-а, Стефан Бенедикт.
Свјетска организација радника (WOW) организовала је семинар о колективним уговорима на гранском нивоу и њихове примјене. Овај семинар је организован у сарадњи са Европским центром за радничка питања (EZA) уз подршку Европске комисије. У раду семинара су учествовали предсједници Синдиката трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности РС, Синдиката метаслке индустрије и рударства РС и Синдиката финансијских организација РС, а ови грански синдикати су и чланице Свјетске организације радника.


Извјештај сачинила:
Биљана Шкрбић
Сарадник за међународну сарадњу

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Извјештај
Међународне сарадње

2009 – 2013.

Савез синдиката РС је у овом периоду остварио изузетну сарадњу на међународном нивоу. Са већ уходаним темпом и утемељеним односима са Међународном организацијом рада, Савез синдиката РС је организовао низ семинара, округлих столова и радионица о темама „Јачање социјалног дијалога у Југоисточној Европи и Молдавији“, што је један од најуспјешнијих пројеката који су се реализовали у овом периоду. Треба поменути и радионице које су биле од изузетног значаја за оспособљавање и обучавање миритеља и медијатора у вези усклађивања радних стандарда са европским стандардима рада, а све то ради што бољег рјешавања радних спорова у контексту глобалне економске кризе.

Путем ових активности, представници синдиката су се оспособили за бољи рад у условима економске кризе, односно у суочавању и рјешавању проблема у кризном периоду, посебно у индустријском сектору у области колективног преговарања и закључивања посебних колективних уговора.

Представници Савеза синдиката Рс у саставу Делегације БиХ, наставили су са учешћем у раду засједања МОР-а које се одржава сваке године у јуну мјесецу у Женеви, а на којем се разговара о актуелним питањима као што су рецесија, начини изласка из кризе, извјештаји о економско-социјалном положају земаља чланица МОР-а, развоју социјалног дијалога, унапређењу радних услова, као и о очувању достојанственог рада.

Осим сарадње са Међународном организацијом рада, синдикат је наставио сарађивати са Фондацијом Фридрих Еберт помоћу које су организовани сусрети економских стручњака из Југоисточне Европе у Београду, са циљем изналажења начина изласка из кризе у земљама региона.

Пан-европски регионални савјет је организовао четири форума синдикалаца Југоисточне Европе у овом четворогодишњем периоду.Форуми су одржани у Београду, Загребу и Тирани. Циљеви Форума био је изградња капацитета и јачање подрегионалне и регионалне мреже синдиката, развој будуће синдикалне политике у региону под притиском свјетске економске кризе, те посебне дискусије о укључивању политике Међународног монетарног фонда. Форум окупља синдикалне челнике из БиХ, Хрватске, Србије, Македоније, Црне Горе, Бугарске, Румуније и Косова под Резолуцијом УН-а 1244.

Реализован је и пројекат у сарадњи са ISCOD-oм под називом „Јачање институција и социјалног дијалога у РС“. Овим пројектом обухваћене су активности неопходне за реализацију због кризе која је захватила цијели свијет, а посебна пажња усмјерена је на рецесију и запошљавање. Низом семинара организованих путем овог пројекта, синдикалци су, уз помоћ својих и вањских стручњака из области запошљавања и радно-правне области уопште, реализовали низ активности у циљу очувања радних мјеста и побољшања услова рада у индустријском сектору у доба економске кризе, што је Синдикату на овим просторима допринијело да се радници који до тада нису били чланови, синдикално организују.

Значајну сарадњу са Фондацијом Конрад Аденауер, Синдикат је наставио и у овом периоду организујући Конференцију под називом „Социјална тржишна економија – шанса за Босну и Херцеговину“ која је одржана у згради Делегације Европске комисије. Учесници Конференције су били представници синдиката, парламената, привредних комора, удружења послодаваца, истакнутих привредника и наравно представника влада. Конференција је имала за циљ схаватње и анализирање концепта социјалне тржишне економије у БиХ, као и указивање на социјалне аспекте и релацију ове економије са самим економским растом.

Када се говори о конференцијама, неопходно је истакнути одржавање међународне конференције коју је организовао Савез слободних синдиката Словеније уз помоћ Фондације Фридрих Еберт. Конференција је одржана у Љубљани под називом „Економске миграције на подручју бивше Југославије“. До организовања конференције дошло је због проблема са којима се суочавају радници из бивших југословенских република приликом миграције ради запошљавања. Након низа састанака који су синдикати организовали како би ублажили проблеме, односно, како би помогли својим члановима у остваривању њихових радничких права, ма гдје се налазили, одлучено је да се органузије овакав вид окупљања, на којем ће поред синдикалних представника, присуствовати и релевантни представници поменутих земаља, како би се пронашло рјешење нагомиланих проблема по питању мигрантских радника. Ова конференција је резултирала потписивањем споразума о сарадњи у вези мигрантских радника, гдеј су се синдикати обавезали да ће у матичним земљама путем социјалног дијалога, утицати на релевантне доносиоце одлука тј. политике запошљавања, да се овакви споразуми потписују како на државном нивоу тако и на регионалном.

Поред ових питања којима се бавио синдикат, треба напоменути да се континуирано радило на акцијама које синдикати спроводе заједно са Међународном конфедерацијом синдиката, од којих посебно истичемо акцију која се води једанпут годишње а то је борба за достојанствен рад и достојанствен живот. Ова акција се обиљежава 7.октобра који је Међународна организација рада прогласила Свјетским даном достојанственог рада.

На међународном плану учлањивања гранских синдиката у сродне свјетске асоцијације, истичемо успјех Синдиката текстила, коже и обуће РС који је након дугогодишње сарадње примљен у Међународну федерацију радника текстила, одјеће и коже. Поред овог синдиката, у међународну породицу гранских синдиката (Свјетска организација радника) учланили су се и Синдикат финансијских организација РС, Синдикат трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности РС и Синдикат металске индустрије и рударства РС, а неки од наших синдикалних лидера су учествовали у раду Конгреса који је одржан у Ванкуверу 2012. године, гдје су и званично постали чланице ове организације, док је у Међународне јавне службе учлањен Синдикат управе РС, док су остали грански синдикати са простора Републике Српске учлањени у сродне свјетске организације неколико година раније.

Важно је поменути и мисију Свјетске синдикалне организације шумарства, грађевинарства и прераде дрвета и папира.
На захтјев за учлањење у BWI од стране Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, органи BWI одлучили су да пошаљу мисију у Босну и Херцеговину како би се делегација коју предводи секретар за Европу господин Марион Хелман, састала са већ постојећим чланицама - синдикатима у БиХ и наравно са будућим чланом тј. овим синдикатом. Састанак је одржан 8. октобра 2012. године са почетком у 12.00 часова у просторијама Шумског газдинства „Јахорина“ на Палама. Делегација BWI је разговарала са предсједником овог синдиката Владом Павловићем и његовим сарадницима о стању у овој области, те размијенила искуства и информације у вези програма рада, функционисању и структури синдикалног организовања на просторима Републике Српске.
Оно што посебно треба истаћи јесте да поменута организација има посебан консултативни статус у Економско-социјалном комитету Уједињених нација и изузетну сарадњу са Међународном организацијом рада, те са међународникм финансијским институцијама као што су Свјетска банка и Свјетска трговинска организација.Очекује се да Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС постане чланица велике свјетске синдикалне породице крајем 2013. године.

Извјештај сачинила
Биљана Шкрбић
Сарадник за међународну сарадњу

12.децембар 2011. године
Трипартитна конференција Југоисточне Европе
о реформама пензионог система 13-14-децембар 2011. године, Загреб

Канцеларија за Југоисточну Европу Пан-европског регионалног савјета организује трипартитну конференцију на коју су позвани социјални партнери из земаља Југоисточне Европе, а на којој ће се расправљати о реформама пензионог система. Конференција, у чијем ће раду учествовати предсједница ССРС Ранка Мишић, је резултат двогодишњег рада на пројекту који је подржан од стране норвешке владе а који су спроводили синдикалци земаља ЈИЕ.

Циљ конференције је расправа и рефлексија садашње ситуације, као и стратешки изазови за даље реформе пензионог система у овим земљама. Биће говора и о економско-социјалним условима који подржавају одрживи начин рада, те потребне структурналне и институционалне адаптације. Конференција се организује у координацији са Међународном организацијом послодаваца и Центра послодаваца јадранског региона.

12.децембар 2011. године
Подрегионална трипартитна радионица о националним механизмима
социјалног дијалога Торино, 15-16.децембар 2011. године

Међународна организација рада организује подрегионалну трипартитну радионицу о националним механизмима социјалног дијалога, која ће се одржати у Међународном тренинг центру у Торину. Ова радионица је дио заједничког пројекта Међунаросне организације рада и Аустријске агенције за развој (АДА) под називом "Јачање правних институционалних темеља социјалног дијалога у земљама западног Балкана и Молдавије". Предсједница Ранка Мишић ће учествовати у раду ове радионице у саставу трипартитне делегације Босне и Херцеговине.

11.новембар 2011.
Радионица у склопу Форума синдиката трговинског сектора у региону Југоисточне Европе 13-15.новембар 2011. године Темишвар

У организацији Федерације синдиката трговине Румуније и уз финансијску подршку Фондације Фридрих Еберт, одржаће се радионица у склопу Форума синдиката трговинског сектора у региону Југоисточне Европе, у Темишвару у периоду од 13. до 15. новембра 2011. године.

Теме Форума и радионице биће социјални дијалог у овом сектору, те развој радног законодавства у земљама учесницама и новости у колективном преговарању у трговинском сектору што подразумијева све регулативе које су утицале на статус запослених у трговинском сектору, с посебним фокусом на закон о раду, закон о штрајку и колективним уговорима.

Радионици и Форуму ће присуствовати предсједник Синдиката угоститељства, трговине и туризма РС, Горан Савановић са још три представника ове гране.

 
 
10. децембар 2010. године
Социјални дијалог у сектору образовања
Семинар синдикалаца просвјете Требиње, 10.-12.12.2010. године

У оквиру Пројекта „Јачање синдиката и јачање социјалног дијалога у сектору образовања“ који се реализује на просторима Босне и Херцеговине, а чији су носиоци Синдикат образовања, науке и културе РС, и Синдикат образовања, науке и културе из Федерације Босне и Херцеговине, уз финансијску и логистичку подршку дугогодишњих пријатеља и сарадника из Синдиката образовања Норвешке, организује се семинар који ће се одржати у Требињу, од 10.-12. децембра 2010. године у хотелу Леотар.
Семинар има за циљ обуку синдикалаца у вјештинама и вођењу социјалног дијалога, размјени искустава стечених кроз вођење социјалног дијалога, те искустава норвешких пријатеља у овој области.
Поред предавача из Норвешке, свој допринос и знање поклониће и предавачи од стране синдиката и послодаваца из БиХ.

 
7.децембар 2010. године
Састанак економиста-експерата
"Синдикални приступ и стратегије у борби против корупције"
Котор, синдикална школа " MUO", 9-10 децембар 2010

Састанак синдикалних експерата економије из земаља Југоисточне Европе о “Синдикалном приступу и стратегији у борби против корупције“ одржат ће се 9. и 10. децембра 2010. године у Котору у синдикалној школи Савеза синдиката Црне Горе.

Организатор састанка је Паневропско регионално вијеће у сарадњи са Међународном конфедерацијом синдиката – канцеларијом у Сарајеву.
Циљ састанка је развој синдикалног приступа и схватања корупције; повећање капацитета синдиката ЈИЕ за борбу против корупције; успостава радне групе о антикорупцији у земљама ЈИЕ; те размјена мишљења и разматрање могућих синдикалних приступа и стратегија.
Састанку ће присуствовати и дати свој допринос и економисти из Савеза синдиката Републике Српске.

 
19.новембар 2010. године
Међународна конференција
"Економске миграције на подручју бивше Југославије"
Љубљана, 29. – 30.новембар 2010. године
Савез слободних синдиката Словеније, уз финансијску подршку Фондације Фридрих Еберт, организује међународну конференцију под називом "Економске миграције на подручју бивше Југославије",
која ће се одржати у Љубљани у периоду од 29. и 30. новембра 2010. године.
Циљ Конференције је размјена искустава о сљедећим питањима:

- миграције радника
– трендови и проблеми
- миграције и мигранти
– досадашње и актуелне синдикалне активности
- како и на који начин повезати синдикалне активности са циљем обезбјеђивања већих права миграната

Конференцији ће присуствовати синдикати из свих република бивше Југославије.
Ова Конференција,поред циља повезивања активности у вези мигрантских радника, има за циљ и повезивање синдиката из бивше Југославије у Синдикални форум, како би ојачали своје везе и сарадње ради што боље заштите и унапређења радничких права и интереса у овом региону.
 
11.новембар 2010. године
Синдикат текстила, коже и обуће РС постао чланом међународне породице радника ове дјелатности
Синдикат текстила, коже и обуће Републике Српске је, након дугогодишњег преговарања и сарадње, постао чланом Међународне федерације радника текстила, одјеће и коже.

Чин признавања учлањења овог синдиката догодио се јуче 10. новембра 2010. године у Сарајеву приликом потписивања билатералног споразума о сарадњи два синдиката ове дјелатности који дјелују и раде у оквиру својих ентитета, а који су потписали предсједници Данко Ружичић и Рамиз Омановић.

Разлог потписивања билатералног споразума између синдиката текстила из Бање Луке и Сарајева јесте интенција заједничког изналажења рјешења изласка из веома лоше ситуације у којој се налазе радници ове области, те заједничке иницијативе које би се упутиле заједничким органима на државном нивоу зарад рјешавања актуелних проблема с којима се суочавају радници у текстилној индустрији у Босни и Херцеговини.

На чину потписивања билатералног споразума, присуствовао је и Дирк Ујтенхоф замјеник предсједника Међународне федерације радника текстила, одјеће и коже који је тим поводом изјавио: "Ово је врло важан тренутак за синдикални покрет у Босни и Херцеговини.
Од данас, у међународној и европској федерацији синдиката текстила, препозната су и призната ова два синдиката у Босни и Херцеговини. Овим споразумом задржана је аутономност оба синдиката. Питање идентитета ових синдиката никада није било упитно.

Овим споразумом ће синдикати у Босни и Херцеговини заједничким ставовима иницирати побољшање положаја радника из ове области. У том смислу, оба синдиката ће имати потпуну подршку од стране међународне и европске федерације радника текстила, одјеће и коже."
 
3.новембра 2010. године
Синдикални форум Југоисточне Европе
Синдикални форум из Паневропског регионалног вијећа и Фондација Фридрих Еберт из канцеларије у Београду заједнички организују састанак синдикалаца из Југоисточне Европе гдје ће се креирати стратегија развоја рада овог Форума.

Састанак Форума, који ће трајати дан и по гдје ће се расправљати о питањима о изградњи и јачању подрегиопналне синдикалне сарадње;
препреке за успостављање социјалног дијалога;
ЈИЕ синдикална улога у реформама ПИО-примјена МКС/ПЕРВ-ЛО Норвешка пројекта као и његов наставак;
организациони аранжмани Форума, рад, вођење и избор новог предсједавајућег, те остала питања, одржаће се у Сарајеву од 9. до 10. новембра 2010 године у хотелу Европа.

Поред синдикалаца из Југоисточне Ебропе, Форуму ће присуствовати и дати свој допринос Извршни секретар Паневропског регионалног вијећа, гдин Григор Градев, те представници синдиката Глобалне уније федерација синдиката Европе.
6.октобар 2010.
7.октобар, Свјетски дан достојанственог рада
Поводом обиљежавања Међународног дана достојанственог рада, Савез синдиката Републике Српске, у четвртак 7.октобра 2010 године, са почетком у 12,00 часова, у Дому синдиката у Бањалуци, организује Округли сто на тему: ,, ДОСТОЈАНСТВЕН РАД У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ,,

У раду Округлог стола, учествоваће представници гранских синдиката, а на овај скуп позвани су представици Владе, Уније удружења послодаваца РС, Завода за запошљавање РС Инспектората рада РС, Фонда здравства, Фонда ПИО и Пореске управе РС.
Највише пажње биће посвећено актуелној позицији радника у Републици Српској, са посебним освртом на услове рада, лична примања, те поштовање закона и колективних уговора.
7.септембар 2010. године
Састанак потписника Повеље о сарадњи између синдиката
управе и правосуђа из региона
Дана 03.09.2010. године, у Дому Савеза Синдиката Републике Српске у Бањалуци, са почетком у 10,00 часова, у оквиру међусобне сарадње, одржан је састанак, коме су присуствовали представници Синдиката државних службеника и намјештеника ФБиХ, Синдиката управе и правосуђа Црне Горе, Синдиката запослених у правосудним органима Србије, Синдиката правосуђа Републике Српске и Синдиката управе Републике Српске, који је уједно био и организатор скупа, а као гости састанку су присуствовали представници Синдиката управе Србије. Послије вишечасовне, исцрпне и конструктивние расправе закључено је:
Да се у првој половини новембра 2010. године, одржи састанак свих потписница Повеље из 2006. године, те осталих заинтересованих сродних синдиката из земаља у окружењу.
На поменутом састанку сви потписници Повеље и други заинтересовани синдикати би се изјаснили, да ли и даље подржавају потписани текст овог документа.
На састанку у Бањалуци синдикалци су се договорили и да текст Повеље треба конкретизовати одређеним актом којим би се регулисала међусобна права, дужности и одговорности свих потписника.

Прихваћен је Правилник, Пропозиције, застава и лого Трећих спортско-рекреативних сусрета Синдиката управе и правосуђа земаља Југоисточне европе, потписница Повеље, који ће се одржати од 23 до 26. септембра 2010. године у Неуму.
Домаћин сусрета је Синдикат државних службеника и намјештеника Федерације БиХ.

Састанак је завршен у 12,30. часова.

3.септембар 2010. године
Социјални дијалог у Југоисточној Европи
Министарство рада и социјалне политике Републике Србије и Фондација Фридрих Еберт, организују регионални округли сто о теми "Социјални дијалог у Југоисточној Европи" који ће се одржати у периоду од 6. до 8. септембра 2010. године.

У раду округлог стола учествоват ће они који су на положају замјеника или помоћника министра, синдиката и организација послодаваца зарад важности тема округлог стола.
Циљ округлог стола је информисање и расправа о стању социјалног дијалога у земљама Југоистичне Европе, колективног преговарања на различитим нивоима, те дебате о политикама запошљавања у региону.

Мјесто одржавања округлог стола биће хотел Зира, Рузвелтова 35 у Београду.
Радни језици округлог стола биће албански, бугарски, црногорски/босански/српски/хрватски и румунски.

У раду округлог стола учествоват ће и највиши представници Савеза синдиката Републике Српске и дати своје мишљење о тренутној ситуацији у ентитету а тиче се стања социјалног дијалога, колективног преговарања на свим нивоима.
14.јули 2010. године
Синдикалци у Европском парламенту

Европска конфедерација синдиката (ЕКС) је организовала тродневну посјету предсједника савеза синдиката из Босне и Херцеговине, Ранке Мишић и Исмета Бајрамовића,
овој институцији гдје су се предсједници оба савеза састали са генералним секретаром ЕКС-а Џоном Монксом, савјетником за интеграције у ЕУ Петером Зајденеком и извршним секретаром за
Пан-европски регионални савјет, Григором Градевом.
Посјета је трајала од 11. до 13. јула у сједишту Европске конфедерације синдиката у Бриселу.
Осим уобичајених састанака са представницима синдиката из Европе,
договорен је и састанак са Дорис Пак која је у Европском парламенту задужена за питања која се тичу западног Балкана.
Састанак предсједнице Савеза синдиката РС, Ранке Мишић, предсједника Савеза синдиката из Федерације БиХ Исмета Бајрамовића и представнице Европског парламента , Дорис Пак,
одржан је 13. јула 2010. године у згради Европског парламента.
На састанку се разговарало о економском и социјалном стању у Босни и Херцеговини, као и о специфичним питањима у контексту процеса интеграција ЕУ, уз адекватне консултације представника синдиката из Босне и Херцеговине а које се тичу социјалног дијалога, радничких права, заштите интереса радних мјеста и права на рад, страних улагања у Босни и Херцеговини као и о самом раду и сарадњи синдиката из Босне и Херцеговине са Европском конфедерацијом синдиката и њиховим залагањем за ове синдикате у процесу интеграција у ЕУ.
Истога дана, сличан састанак одржан се и са представницом из Европске комисије задужене за ДГ запошљавање, Мартом Праванос гдје се посебно разговарало о политикама запошљавања у Босни и Херцеговини.

21.јуни 2010. године
Одржан састанак са МОР- Регионалним директором за Европу
17.јуни 2010. године Зграда МОР-а

Представници синдиката и владе Босне и Херцеговине Ранка Мишић и Дамир Диздаревић,
разговарали су са регионалним директором за Европу МОР-а Сузан Хофман и њеним сарадницима Марк Левином и Пјером де Ламом о економско социјалном стању у Босни и Херцеговини.

Замјеница предсједника Конфедерације синдиката БиХ и предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић, информисала је директора о стању у којем се налазе радници Босне и Херцеговине, наглашавајући да је формирање Економско социјалног савјета на нивоу државе веома важно ради контроле рада Савјета министара БиХ и учешћа у раду Парламентарне скупштине БиХ.

Разговарано је и о проблему непотпуне делегације Босне и Херцеговине, јер на 99.засједању МОР-а нису учествовали представници послодаваца Босне и Херцеговине.
Разлог недоласка представника послодаваца јесте неприхватање Уније удружења послодаваца Републике Српске од стране послодаваца БиХ, односно немогућност договора унутар ентитетских удружења у одређивању представника послодаваца БиХ који би учествовао у раду 99.засједања МОР-а.

Ово је озбиљан проблем, јер непостојање репрезентативног удружења послодаваца на нивоу БиХ је и проблем формирања Економско социјалног савјета на нивоу државе. Конфедерацији синдиката БиХ је важно да има социјалне партнере у послодавцима у пуном капацитету.
Закључено је да се овај проблем треба рјешити што хитније ради комплетне заступљености социјалних партнера и њиховог потпуног учешћа у засједањима МОР-а, напомињући да је за сваку земљу важно бити представљен у МОР-у али и користити ресурсе ове организације за напредак у земљи.


17.јуни 2010.године
Одржан састанак са Директором Бироа
за радничке активности МОР-а

Замјеница предсједника Конфедерације синдиката Босне и Херцеговине и предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић, разговарала је са директором Бироа за радничке активности Даном Канијахом и вишим специјалистом за радничке активности Димитрином Димитровом о економско социјалном положају радника у Босни и Херцеговини.
Разговарано је о питању формирања Економско социјалног савјета на нивоу БиХ, као и о провођењу програма Међународне организације рада у Босни и Херцеговини.
Такође је разговарано о кореспонденцији канцеларија МОР-а из Сарајева и Будимпеште и њиховој подршци синдикатима у Босни и Херцеговини.

Закључено је да је потребан Економско социјални савјет на нивоу државе као трипартитно репрезентативно тијело које би разматрало актуелна питања из надлежности Савјета министара БиХ, посебно Министарства цивилних послова и Парламентарне скупштине БиХ. За формирање Економско социјалног савјета на нивоу БиХ важно је да репрезентативни социјални партнери из реда синдиката и послодаваца на нивоу ентитета буду укључени на државном нивоу.
Такође је закључено да се канцеларијама МОР-а доставе програми који су од приоритетног значаја за синдикате.

21.juni 2010.godine
Završena 99.Međunarodna konferencija rada

99. Međunarodna konferencija rada, zaključila je svoj rad nakon razmatranja širokog spektra pitanja. 17. juna, je usvojila novi međunarodni standard rada na HIV i AIDS i svijet rada .
Konferencija je održala prvu raspravu o novom međunarodnom standardu rada za domaće radnike. Druga rasprava o predloženim instrumentima će se nastaviti u junu 2011.
Konferencijski odbor o primjeni konvencija i preporuka pregledao je 25 pojedinačnih slučajeva koji pokrivaju čitav niz pitanja kojima se bavi Komitet eksperata MOR-a o primjeni konvencija i preporuka u svom izveštaju dostavljenom Konferenciji.

Odbor je ponovo održao posebnu sjednicu na zahtjev Mijanmara o prinudnom radu- Konvencija, 1930 (Br. 29), prateći preduzete mjere u smislu člana 33. Ustava MOR-a. Opšti pregled raspravljan je na Konferencijskom odboru ove godine o instrumentima zapošljavanja u svjetlu MOR-2008 Deklaracije o socijalnoj pravdi za fer globalizaciju.
Istraživanje je trebalo da promoviše veću koherentnost između normativne i ekonomske i socijalne politike rada Organizacije kroz analizu zakona, prakse i politike zemalja u oblasti zapošljavanja.
Države članice MOR-a sastaju se na Međunarodnoj konferenciji rada (ILC), svake godine, koja se održava u Ženevi, Švajcarska, u mjesecu junu.

Svaku od 183 države članice predstavlja Delegacija koja se sastoji od dva delegata vlade, delegat poslodavaca, delegat radnika, kao i njihovih savjetnika. MOR konferencija usvojila je bez presedana novi međunarodni standard rada na HIV i AIDS Ženeva (MOR novosti) - Vlade, poslodavci i radnici na sastanku na godišnjoj konferenciji Međunarodne organizacije rada (MOR) usvojili su novi međunarodni standard rada na HIV i AIDS - prvi međunarodni instrument o ljudskim pravima koji će se konkretno usredsrediti na to pitanje u svijetu rada. Novi standard je usvojen glasovima 439, uz 11 uzdržanih delegata na Međunarodnoj konferenciji rada, nakon dvije godine intenzivne i konstruktivne debate.
Standard je prvi međunarodno sankcionisani pravni instrument čiji je cilj jačanje doprinosa svijetu rada do univerzalnog pristupa prevenciji HIV, liječenja, njege i podrške i sadrži odredbe za spasavanje života programa prevencije i anti-diskriminacijskih mjera na nacionalnom nivou i nivou radnih mjesta.
Takođe se naglašava značaj zapošljavanja i prihoda za generisanje aktivnosti za radnike i ljude koji žive sa HIV-om, posebno u pogledu nastavka liječenja. Konferencija je usvojila rezoluciju o promociji i implementaciji koja poziva MOR-ov Organ upravljanja na dodjeli većih sredstava za efekat na novi standard, sa zahtjevom da Globalni akcioni plan mora biti uspostavljen da ostvari svoju široku implementaciju i redovno izvještavanje od članica MOR-a.
Dr Sofija Kisting, direktor MOR-a Programa za HIV i AIDS i Svjetskog rada je rekla da "sa ovim novim instrumentom o ljudskim pravima možemo iskoristiti snagu u svijetu rada i intervencije na radnom mestu što optimizuje da se značajno poboljša pristup prevenciji, tretmanu , njezi i podršci. Mi ne možemo to učiniti sami, ali ovaj standard će, vjerujem, dati veliki doprinos ostvarenju sna -oslobodjenje generacija od AIDS-a. " Gđa Thembi Nene-Shezi (Južna Afrika), koja je predsjedavala debatom o standardu u HIV i AIDS odboru, je rekla: "Imamo instrument koji treba da bude izvor ponosa za MOR-a i njene sastavne dijelove.
Mi nemamo vremena za traćenje.
Mi moramo naprijed i moramo promovisati standard. Angažovanje onih koji su ovo izrodili - vlade, poslodavci i radnici - će biti od presudnog značaja za razvoj nacionalne politike o ljudskim pravima usidrene na radnom mjestu i usmjerene na prevazilaženje diskriminacije.
" Predstavnik poslodavaca -potpredsjednik HIV i AIDS komiteta, gospodin Patrik Obath (Kenija) je rekao: "standard donosi svima dobro na istoj strani i ulog u borbi protiv HIV i AIDS. Važno je sada da se primjene nacionalne politike na radnom mjestu koje podržavaju ono što su neki poslodavci već radili i da je čitav nacionalni odgovor podignut na sam taj nivo.
" Predstavnik radnika-. potpredsjednik HIV i AIDS komiteta, gospodin Jan Sithole (Svazilend) je rekao:
"Mi smo ponosni da imamo u ruci bez presedana međunarodni instrument koji se bavi HIV / AIDS-om kroz radno mjesto. Dokle god nemamo lijek mi nemamo izbora nego da koristimo sadržaj ovog instrumenta na svim nivoima društva.
" Novi standard - u formi preporuke, jednu od dve vrste standarda rada MOR-a može se usvojiti,za razliku od Konvencije po tome što ne zahtjeva ratifikaciju, prema članu 19 Ustava MOR-a, preporuka mora uvijek biti saopštena nacionalnim parlamentima i razgovarati o načinu na koji može da bude sprovedena kroz nacionalne politike i zakonodavstva.
Preporuka postojećeg MOR Kodeksa o HIV / AIDS-u i svijetu rada usvojena je 2001. Kao što je slučaj sa većinom standarda MOR-a, njen sadržaj je bio predmet dvije runde razgovora na konferenciji MOR-a u 2009 i 2010. Tokom diskusije ovogodišnji nacrt teksta standarda dobio je amandman koji ojačava njegove odredbe u brojnim oblastima, uključujući jednakost polova, reproduktivno zdravlje i prava, socijalne zaštite, zdravlja i bezbjednosti, kao i mjere za rješavanje ugroženih i marginalizovanih grupa, kao što su tranzitni i migrantski radnici.
Ona takođe obuhvata oružane snage i uniformisana lica.
"Preporuka - ne samo da će biti važan instrument u vođenju rada MOR-a i njene sastavne dijelove,već će takođe poboljšati koordinaciju u međunarodnoj zajednici AIDS-a. Sa jakim odredbama o prevenciji i socijalnoj zaštiti, Preporuka MOR će ojačati rad u znak podrške UN AIDS-deset prioritetnih oblasti ", dodala je dr Kisting.

Konačni instrument se zasniva na sljedećim principima:

• odgovor na HIV i AIDS-a treba da bude prepoznat kao doprinos ostvarivanju ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve, uključujući i radnike, njihove porodice i porodice njihovih porodica;

• HIV i AIDS treba priznati i tretirati kao pitanje na radnom mestu, koji bi trebalo da budu uključeni među osnovnim elementima nacionalnog, regionalnog i međunarodnog odgovora na pandemiju uz puno učešće organizacija poslodavaca i radnika;

• ne treba da postoji diskriminacija i stigmatizacija radnika, posebno onih u potrazi za poslom i kandidati za posao, na osnovu stvarnog ili doživljavanog HIV statusa ili činjenice da oni pripadaju segmentu stanovništva gdje se smatra da su u većem riziku od ili više podložni HIV infekciji;

• sprečavanje svih oblika HIV transmisije treba da bude osnovni prioritet;

• radnici, njihove porodice i njihovi potomci treba da imaju pristup i koriste prevenciju, liječenje, njegu i pomoć u vezi sa HIV i AIDS, kao i da na radnom mjestu treba da igra ulogu u omogućavanju pristupa ovim uslugama;

• Učešće radnika i angažovanje u izradi, primjeni i procjeni nacionalnih i radnih programa treba da bude priznato i ojačano; • radnici treba da imaju koristi od programa da bi spriječili specifične rizike prenošenja HIV-a i srodnih prenosivih bolesti, kao što su tuberkuloza,

• radnici, njihove porodica i njihovi potomci treba da uživaju zaštitu njihove privatnosti, uključujući i povjerljivosti u vezi sa HIV / AIDS-om, posebno u vezi sa svojim HIV statusom;

• nijedan radnik ne treba da se podvrgne HIV-testu ili otkrije svoj HIV status;

• mjere za rješavanje HIV i AIDS u svijetu rada treba da budu dio nacionalne razvojne politike i programa, uključujući i one koje se odnose na rad, obrazovanje, socijalnu zaštitu i zdravlje i,

• zaštita radnika na poslovima koji su posebno izloženi riziku od HIV transmisije. Predloženi standard je već privukao podršku UN AIDS i SZO u IL

Међународна сарадња
1992 – 1997.

Међународна сарадња Савеза синдиката РС одвијала се у отежаним условима. Збивања у бившој Босни и Херцеговини и увођење санкција против СР Југославије и Републике Српске у многоме су утицале и на изолацију синдиката.
И поред тога, успостављени су контакти са синдикатима Грчке, Кипра, Русије, па и неких синдиката Румуније. Учествовало се у раду 28. конгреса Генералне конференције рада Грчке (март 1995.) на који су званично позвани челници синдиката, што је у том периоду када је оспоравана Републике Српске, па и њен синдикат, био велики успјех и признање. Међународна сарадња је углавном имала хуманитарни карактер, а помоћ која је стизала од стране пријатељских синдиката била је од непроцјењивог значаја.
Након потписивања Дејтонског споразума кренула је интензивнија сарадња, првенствено Европске конфедерације синдиката (ЕКС-а) са нашим Савезом, услиједиле су посјете високих функционера ЕКС-а и договори око сусрета са представницима синдиката БиХ. Пријатељски наклоњене колеге из Савеза синдиката Бугарске су, као члан ЕКС-а, понудили да буду домаћини првом сусрету делегација синдиката БиХ и ЕКС-а. Из тог разлога у Софији је у мјесецу марту 1996. године одржан први сусрет синдиката Федерације БиХ и РС, уз присуство генералног секретара Европске конфедерације синдиката. Затим су услиједили сусрети делегација најужег руководства оба синдиката у Сарајеву, Бриселу и Бањој Луци, по позиву ЕКС-а. Осим тога, делегација стручних радника нашег Синдиката присуствовала је семинару који је у Луксембургу организовала ЕКС-а.
Веома значајно је било и учешће наших представника на скупу радника металске индустрије Македоније и конгресу металаца Турске одржаном у Истамбулу. На свим овим скуповима, највећа пажња је посвећена примјени мировног споразума, видовима и начинима конкретне помоћи синдикатима бивше БиХ, као и стручној помоћи радницима синдиката у организацији рада, радно-правној проблематици и сл.
Посјетом генералног секретара Европске конфедерације синдиката Емилија Габаље Савезу синдиката РС, 25.октобра 1996.године, заокружена је веома плодна међународна сарадња.
Делегација Синдиката Италије понудила је конкретну помоћ у опремању синдикалних канцеларија, вођени су разговори о побољшању материјалног положаја запослених, што је све производ пројекта под покровитељством Синдикалног института за сарадњу и развој (ИСКОС) из Рима, а који су отворили представништво у Бањој Луци. Треба напоменути да је, путем овог представништва, знатна средства за опремање канцеларија пласирала и Европска конфедерација синдиката.
У оквиру синдикалног образовања и оспособљавања,у новембру 1996. године, савјетник ЕКС-а и дугогодишњи синдикалац односно члан Савеза синдиката Њемачке (ДГБ), одржао је низ предавања радницима и синдикалним активистима Републике Српске о теми помоћи у реконструкцији Савеза синдиката РС, принципима синдикалног организовања, изградњи модерне синдикалне централе итд.
Такође, представник Савеза синдиката РС, као члан делегације Републике Српске, учествовао је у студијској посјети Женеви, Торину и Бриселу гдје се вршила обука делегације о темама из области радног законодавства, примјене међународних конвенција о раду, те о синдикату и колективном преговарању. Студијско путовање је организовала Међународна организација рада и трајало је 15 дана.
Октобра 1996. године у Добоју и Зеници требала се одржати донаторска конференција која би окупила представнике из 23 синдиката из Европе и свијета, али због покушаја манипулације средстава информисања из Сарајева и давања политичке ноте овом скупу, конференција није одржана.

1997 – 2001.

У времену од 1. конгреса Савеза синдиката РС до данас, међународна сарадња Савеза синдиката била је условљена сложеношћу политичке ситуације, која на овим просторима одређује сва понашања.
Како је вријеме од завршетка рата у БиХ и на простору бивше Југославије одмицало, мијењали су се и услови рада и дјеловања Саиндиката у Републици Српској и однос окружења, европске и свјетске јавности према нама.
У таквим условима успостављени су контакти и сарадња са синдикатима: Италије, Аустрије, Њемачке, Француске, Грчке, Кипра, Југославије, Србије, Црне Горе и Македоније.
Посебно добра сарадња Савеза синдиката РС остварена је са Европском конфедерацијом синдиката, која је отпочела одмах по потписивању Дејтонског споразума, а резултирала је пријемом ССРС у Европски форум – ЕКС-а.
У тој улози позвани су и присуствовали 9. конгресу те највеће европске асоцијације синдиката, који је одржан 1999. године у Хелсинкију у Финској.
Сем тога, Европска конфедерација синдиката укључила нас је равноправно са синдикатом Федерације у Пакт стабилности за југоисточну Европу, гдје су на конференцији у Бриселу од 3-5.12.1999. године присуствовали о теми демократизације и улога синдиката, економске реформе, приватизација, сива економија и корупција. Овој Конференцији присуствовале су синдикалне централе из свих балканских земаља, па смо исту искористили и за размјену искустава са тим синдикатима.
Уједно, учешће у Пакту за стабилност југоисточне Европе је незаобилазно и одвија се поред Европске конфедерације синдиката и путем Међународне организације рада и Европског социјалног комитета, а свакако и путем Међународне конфедерације слободних синдиката.
Сарадња са Међународном конфедерацијом слободних синдиката (МКСС) која окупља 125 милиона радника из 145 земаља широм свијета, посебно је узнапредовала након отварања њиховог уреда у БиХ, чије је сједиште у Сарајеву.
Ова сарадња ће бити још успјешнија отварањем још три синдикалне канцеларије МКСС у БиХ од којих је једна и у Бањој Луци чије је остваривање заказано за 24.01.2001. године.
Међународна конфедерација слободних синдиката учинила је велике кораке у ширењу свијести о значају и улози синдиката и демократизацији друштва, а путем бројних семинара које је организовала у Републици Српској преносила је искуства других земаља из области организовања и дјеловања синдиката, колективног преговарања, приватизације, солидарности, штрајку, синдикалним правима и слободама и на друге теме.
Поред ових активности значајно је напоменути да је у организацији МКСС одржана Међународна конфедерација о социјалном аспекту процеса обнове и транзиције БиХ у Сарајеву 11-12.02.1999. године, те семинар на тему „Синдикална права – о пракси и праву на штрајк“ 13-15.12.1999. године у Бугарској.
Као израз добре сарадње са МКСС било је свакако позивање и учешће Савеза синдиката на 17. Конгресу ове синдикалне асоцијације који је одржан у Јужној Африци од 3-7. априла 2000. године. Учествовали смо као гости јер наш захтјев за пријем упућен тој организацији је још на рзматрању и очекујемо позитиван исход у скорије вријеме.
Треба нагласити веома успјешну сарадњу са Међународном организацијом рада, која је у оквиру Програма о унапређењу трипартитног дијалога одржала више семинара за представнике синдиката оба ентитета, заједно са представницима Владе и привредних комора оба ентитета, о којима се говори на више мјеста у извјештају.
Веома је значајно и запажено било учешће наших представника на синдикалним скуповима у: Шпанији, Данској, Пољској, Француској, Мађарској, Бугарској, Италији, Кипру, Финској, Аустрији и Грчкој, а посебно су биле значајне посјете представника синдиката ових и других земаља.
Савез синдиката има добру сарадњу и са синдикатом Финске који финансира заједничке пројекте у области здравства, правосуђа, управе и грађевинарства из оба ентитета у БиХ, као и са синдикатом Данске који је покренуо одређене пројекте у области образовања, такође из оба ентитета и синдикатом Норвешке.

 Сарадња са синдикатима СР Југославије

У својим програмским циљевима утврђеним на првом конгресу, Савез синдиката је потврдио наставак до тада успјешне сарадње са синдикатима СР Југославије, Србије, Црне Горе и Војводине уз обавезу да се тако добра сарадња још више унаприједи и обогати. Овако постављање синдикалне циљеве синдикати свих нивоа организовања су у потпуности реализовани.
Контакти са овим синдикатима су редовни и одржавају се у крајње пријатељском и братском односу. Помоћ коју су Савез синдиката Србије и Војводине током рата пружили радницима Републике Српске, а и у протеклом периоду је свакако огромна залога за будућност и оно никада и ничим не може бити помућено. Нажалост, Синдикат РС је веома брзо узвратио такву врсту помоћи већ у 1999. години када је отпочео напад НАТО-пакта на Југославију. Поред те успјешне сарадње на хуманитарном плану, сарађивало се и у осталим областима и потврдила добар однос синдиката са обе стране Дрине. Синдикати се међусобно посјећују, размјењују информације, помажу у тражењу рјешења за поједине проблеме, а све значајније догађаје обиљежавају уз присуство својих пријатеља из СР Југославије, односно Републике Српске. У извјештајном периоду остварена је сарадња и са Уједињеним гранским синдикатима „Независност“ из Србије уз чију помоћ је организовано више семинара у Републици Српској.

2001 – 2005.

Од другог конгреса Савеза синдиката РС забиљежене су бројне активности на међународној синдикалној сцени. У другој половини 2001. године (август 2001 – мај 2002.) представници Савеза синдиката РС су учествовали у раду семинара, конференција и округлих столова, из чега издвајамо семинар организован од стране МОР-а у Торину о теми „Трипартизам (социјални дијалог)“, затим Конференција синдиката из региона Југоисточне Европе одржана у Букурешту у организацији ЕКС-а, те округли сто о теми „Запосленост у Европи по стандардима Европске стратегије запошљавања“. Настављена је и хуманитарна акција љетовања и зимовања на Сицилији, дјеце погинулих бораца и осталих угрожених категориј, у организацији Удружења „Лучано Лама“.
Од маја до децембра 2002. године одржани су семинари од којих треба издвојити онај који је организовала ЕКС-а у сарадњи са Савезом синдиката РС и СССБиХ, а у оквиру којег су обрађене теме: радно законодавство у земљама у транзицији, синдикат као фактор борбе против сиромаштва, синдикат и медији, синдикат и корупција, рад економско-социјалних савјета, образовање и незапосленост и улога синдиката у рјешавању тих проблема.
Одржан је и посебан семинар о теми „Приватизација – посљедица за рад синдиката“ у организацији Мреже едукатора Југоистичне Европе.
Осим учешћа у раду семинара, представници Савеза синдиката су се одазвали и конференцијама ма међународном нивоу које су одржане у Букурешту, Солуну и Загребу гдје је основна тема била „Реструктуирање синдиката, те изазови и прилике у правцу глобализације“.
Од децембра 2002. до јуна 2003. године, представници Савеза синдиката РС су учествовали у раду конференције о теми „Реструктуирање инвалидске пензије“ која је одржана у Прагу у организацији МОР-а. У организацији Међународне конфедерације слободних синдиката одржана је конференција у Скопљу о теми „ Како се супротставити дискриминацији на тржишту рада“, док је у Загребу, у организацији Европске фондације за обуку, одржан семинар о социјалном дијалогу, округли сто о економској реформи у јавном сектору, те конференција о реформама јавних прихода у организацији Свјетске банке у Сарајеву.
Поред међународне сарадње на савезном нивоу, треба нагласити да се почела одвијати сарадња између гранских синдиката са међународним синдикалним организацијама. Синдикати грађевинарства и стамбено-комуналне дјелатности, здравства, правосуђа и управе имају изизетно добру сарадњу са сродним синдикатима из Финске. Кроз заједнички пројекат ови синдикати су организовали низ семинара за своје синдикалне активисте а у вези актуелне ситуације у областима којима припадају.Ради се на унапређењу, образовању и јачању синдикалних повјереника на најнижем нивоу организовања односно на нивоу предузећа и установа.
Важно је истакнути да је, уз помоћ америчког Центра за међународну радничку солидарност, започет пројекат „Обука за будуће предаваче“, што је знатно допринијело развоју и јачању синдиката од највишег до најнижег нивоа организовања.
У сарадњи са удружењем Лучано Лама, поново је организован боравак дјеце на Сицилији. Поред тога, ово удружење покренуло је још неке хуманитарне активности, у оквиру којих је инсталисана мини мљекара у Вишеграду, која је, уз минималне инвестиције општине, запослила одређен број радника, што је велики успјех за наш синдикат.
У периоду од јуна до децембра 2003. године представници Савеза синдиката РС су учествовали у раду конференције о помоћи у промовисању и јачању социјалног дијалога и трипартизма у организацији МОР-а у Будимпешти те редовно присуствовали засједању ове организације које се сваке године одржава у Женеви, односно у самом сједишту Међународне организације рада.
У организацији Међународног вијећа шведске индустрије у Београду је одржан семинар о тржишту рада, док је у организацији Фондације Фридрих Еберт уприличена међународна конференција о правним аспектима радних односа у југоисточној Европи. Учествовало се у раду Форума Вијећа Европе у Сребреници о веома значајној теми „Цивилно друштво и трајни повратак“ чиме је Синдикат РС показао да је организација која штити и промовише људска права и слободе. Одржан је и Пакт стабилности у Загребу на којем су поред послодаваца и представника владе учествовали и синдикалци. Уз подршку и помоћ Међународне конфедерације слободних синдиката организоване су и основане мреже правника и едукатора што је допринијело развоју синдиката, заштити радничких права и информисању радника о циљу постојаности ове једине организације која штити аутентична права из рада и по основу рада радника и њиховог достојанства.
У 2004. години је одржано више контаката на међународној сцени него у претходним годинама. Представници синдиката Италије (ЦИСЛ) на челу са Ђованијем дела Вале, посјетили су Савез синдиката РС ради понуде пројекта под називом „Истраживање тржишта рада и приватизација – успостављање Мреже економиста у синдикатима БиХ“. Пројекат се успјешно реализовао а мрежа је до данас наставила са радом. Такође је настављена и сарадња мреже за људска и синдикална права, те је о тој теми организован и национални семинар на којем су свој рад и достигнућа пренијели представници ове Мреже оба ентитетска синдиката.
У марту мјесецу у Скопљу одржана је конференција о „ Развојној стратегији против сиромаштва“ у организацији Међунардоне конфедерације слободних синдиката, док је у оквиру Пакта стабилности о истој теми одржан округли сто у Солуну под покровитељством Свјетске банке.
Грански синдикати правосуђа и управе су одржали семинар на иницијативу сродних синдиката из Шведске, који је био темељ за креирање и реализовање пројекта сарадње ових синдиката. Такође су и норвешки синдикати изразили вољу за овим видом сарадње са основним циљем, а то је едукација синдикалних активиста домаћих синдиката, размјена искустава и информација те добре праксе у заштити радничких права из ове области.
Савез синдиката РС је дао и подршку Европској конфедерацији сидниката за пројекат Пакта стабилности – иницијатива за социјалну кохезију о теми социјалног дијалога, што је допринијело да Савез синдиката путем својих компетентних представника учествује у оквиру Форума синдиката Балкана.
У Букурешту су организовани значајни догађаји из којих издвајамо регионалну конференцију о веома актуелној и комплексној теми „Развој и имплементација радних судова у Југоисточној Европи“, те подрегионални семинар о теми „Родне димензије- реформе социјалне заштите у средњој и источној Европи“ у организацији МОР-а. Организована је и трипартитна посјета Риму са посебним акцентом на дискусију о реформи пензионог система у средњеисточној Европи, те регионална конференција у Загребу о људским и синдикалним правима што се показало да је учешће представника Савеза синдиката РС итекако допринијело у размјени информација о стању у ентитетима када су у питању права радника уопште, те препреке и изазови с којима се сусрећу синдикалци у процесу реформи пензионог система.
Важно је напоменути да је и међунардона сарадња на нивоу гранских синдиката нешто интензивнија у односу на претходне године, те да су многи грански синдикати учлањивањем у међународне гранске синдикалне организације продубили своју сарадњу и реализовали низ пројеката.
Посебно се истиче сарадња Синдиката образовања, науке и културе РС са Синдикатом образовања Норвешке и њиховим заједничким пројектом који и данас траје.
Делегација Синдиката пензионера Италије посјетила је Савез синдиката РС у циљу информисања нашег синдиката о економском и друштвеном положају  у Италији, те борби за реализацију права пензионера кроз овај талијански синдикат.
Делегација Савеза синдиката РС је у септембру мјесецу посјетила Савез самосталних синдиката Хрватске у Загребу, ради размјене информација и искустава у раду централа, подружница и уопште организационој структури синдиката у Хрватској и РС.
Истог мјесеца је у Софији одржана конференција за синдикате из земаља Пакта стабилности за југоисточну Европу о теми „Стабилност у региону“, те Форум послодаваца и синдикалаца у организацији Европске конфедерације синдиката гдје се расправљало о изазовима и приликама ових представника на тржишту рада и заштити интереса самих организација.
У октобру је у Женеви организована конференција „Једнако пласћен рад“ у организацији Међународних јавних служби и Интернационале учитеља чији су чланови грански синдикати нашег Савеза (Синдикат ОНК-е РС и Синдикат здравства РС).
Конфедерација синдиката Шведске је посјетила Савез синдиката РС ради израде пројекта едукације чланства ССРС.
Синдикати правосуђа и управе РС су посјетили Синдикат службеника у државној администрацији у Шведској ради закључивања споразума о реализацији пројекта у трајању од годину дана.
Најзначајнији догађај у овом периоду био је 18.свјетски конгрес Међународне конфедерације синдиката који је одржан у Мијазакију у Јапану, на којем је, поред многобројних највиших представника свјетских савеза синдиката учествовао и представник савеза синдиката РС.

 

2005 – 2009.

 У протеклом периоду настављена је синдикална сарадња са синдикатима у међународном синдикалном покрету и у окружењу.
Представници Савеза синдиката РС учествовали су у раду бројних конференција, семинара и округлих столова. Такође, биљежимо и посјете представника европских синдиката и међународних синдикалних асоцијација Савезу синдиката РС.
У периоду од јануара до октобра 2006. године учествовали смо у раду Балканског синдикалног форума Европске конфедерације синдиката одржаног у Букурешту на тему „Гарантоване плате у случају банкрота послодаваца“; семинара у Будимпешти за синдикалне активисте у вези креирања синдикалне стратегије у периоду транзиције у Југоисточној Европи, а у циљу досљедности политике ЕУ и проширења који је одржан у организацији Међународне организације рада и Фондације „Фридрих Еберт“; учешће у раду 19. Конгреса МКСС-а и Оснивачке скупштине нове међународне организације која је настала спајањем МКСС и Свјетске конфедерације рада одржаног у Бечу; посјета Синдикату Јапана „Ренго“ на њихов позив у оквиру Програма размјене информација у вези међународних догађаја у синдикатима.
У марту 2007. године у Риму је одржана Оснивачка скупштина Паневропског регионалног вијећа (ПЕРЦ) којој је, на тражење Европске конфедерације синдиката присуствовао представник Савеза синдиката из реда младих.
Активно смо учествовали у изради Извјештаја достојанственог (пристојног) рада и о томе су представници Савеза разговарали са директорицом МОР-а Петром Улсхофер која је задужена за Централну и Источну Европу.
У периоду од маја до новембра 2007. године учествовали смо у раду семинара који је организовао Пакт стабилности за Југоисточну Европу гдје је разговарано о „Партнерству за еконмски одржив развој Југоисточне Европе“; УСАИД је организовао студијску посјету Њемачкој на тему „побољшање трипартитног социјалног дијалога и сарадња у систему управљања инспекције рада“ у којој је међу представницима социјалних партнера био и представник Савеза.
Од 16-19. октобра 2007. године представници Савеза синдиката учествовали су у раду семинара у Новом Саду којег је организовао УГС Независност и МКС Центра за солидарност на тему „Синдикално организовање за социјалну правду“; у Бриселу је од 21. до 24. октобра 2007. године одржана Конференција Балканског синдикалног форума на којој је одлучивано о будућој успостави синдикалне политике у региону, нарочито након престанка рада Пакта стабилности за Југоисточну Европу. Учесници, међу којима су били и представници Савеза Синдиката РС, усвојили су Меморандум о регионалној сарадњи синдиката и развоју усмјереном ка Европској унији; у Букурешту је од 08-10. новембра 2007. године одржан семинар мреже правника – NETLEX у организацији Европске конфедерације синдиката и Европског института на којем су учествовала три правника Савеза синдиката РС.
Маја 2008. године Савез синдиката РС је био домаћин Округлог стола о теми „Европска социјална повеља“ који је одржан у Бањој Луци. На овом Округлом столу наглашен је економско-социјални значај ратификације и примјене Европске социјалне повеље која гарантује право на штрајк, добар закон о раду, колективно преговарање и јачање укупне синдикалне позиције радника. Захваљујући нашој упорности Вијеће министара БиХ ратификовало је 19 чланова Економско-социјалне повеље.
У саставу делегације Министарства цивилних послова БиХ предсједница Савеза синдиката РС представљала је синдикате БиХ на 97. засједању Међународне организације рада у Женеви. Након истините презентације стања у синдикатима БиХ услиједило је писмо Генералног секретара Џона Монкса, а које је у интересу ставова Савеза синдиката РС.
У Подгорици је одржан семинар о теми: „Сива економија у сектору грађевинарства“ на којем су учествовали представници Савеза и Синдиката грађевинарства и стамбено-комуналне дјелатности. Реализацијом овог пројекта уз помоћ Међународне организације рада допринијеће се сређивању и легализацији радних односа у овој области.
Представници Савеза синдиката и гранских синдиката учествовали су у дебати о теми „Европске перспективе БиХ“ која је одржана у Бањој Луци, а којој је присуствовао и Високи представник БиХ.
Септембра 2008. године у Загребу је одржана радионица Мреже правника Југоисточне Европе на којој је први пут расправљано о новим правцима Европске уније у области тржишта рада. Истовремено, одржан је дводневни скуп лидера синдиката Југоисточне Европе гдје су утврђени правци и акције за даље дјеловање са посебним акцентом на јачање трипартитног дијалога који је све више нападнут од стране капитала и глобализације.
Октобра 2008. године представници Синдиката учествовали су у раду семинара из области заштите на раду који се односио на процјену ризика – „Шта треба урадити и како се може урадити“, у организацији ЕЛМО пројекта.
Децембра 2008. године представници синдиката учествовали су у раду регионалног радног састанка синдикалних правних стручњака Југоисточне Европе о теми „Промоција и заштита радних права у националном законодавству земаља Југоисточне Европе у складу са међународним стандардима“.
Представници синдиката боравили су у студијској посјети Европској комисији у Бриселу коју је организовала Институција одјела изградње Директората проширења при Европској комисији, а циљ састанка био је информисати представнике цивилног друштва о процесу одлучивања, институција и политика у области социјалног дијалога и политике запошљавања Лисабонске стратегије.
Учествовали смо и у раду Европског регионалног састанка који је одржан фебруара 2009. године у Лисабону у организацији Међународне организације рада, а тема састанка била је економска криза и како је превазићи у години која је наступила.
О економској кризи расправљано је и на Синдикалном форуму Југоисточне Европе, одржаном у Подгорици фебруара 2009. године, на којем су учествовали и представници Савеза синдиката.
Такође, представници Савеза синдиката и гранских синдиката учествовали су у јавним расправама, округлим столовима, радионицама, међународним семинарима у организацији МКС-а, ПЕРК-а, Међународне организације рада, Свјетске банке, које нисмо посебно помињали. Циљ учешћа био је стицање одређених искустава, истицање наших ставова и мишљења о одређеним питањима, те представљања Савеза синдиката као организације која дјелује на подручју Републике Српске и тиме дали до знања свима да постојимо, а не да нас представља Синдикат који дјелује на подручју ФБиХ, а представља се као Савез самосталних синдиката БиХ.
Поред тога, бројне су делегације посјетиле Савез синдиката Републике Српске у циљу упознавања са проблемима радника и сарадњи на заштити људских, радничких и синдикалних права:

  • Августа 2005. године генерални секретар МКС Гај Рајдер са сарадницима посјетио Савез синдиката РС у оквиру обиљежавања 100 година синдикалног покрета БиХ.
  • Савјетник у Европској Конфедерацији синдиката Петер Зајденек, крајем 2005. године разговарао у Бањој Луци са представницима Савеза синдиката РС о проблемима радника и функционисању Конфедерације синдиката БиХ.
  • Делегација ЛО-ТЦО Секретаријата Шведске, почетком октобра 2006. године боравила у посјети Савезу синдиката РС с циљем размјене информација о економско-социјалном положају радника и грађана БиХ и Шведске, као и размјени искустава у заштити људских, радничких и синдикалних права у БиХ и Шведској.
  • Октобра 2006. године, делегација Синдиката Норвешке боравила у посјети Савезу синдиката РС у циљу размјене искустава два синдиката у борби и настојањима очувања социјалног дијалога на овим просторима. Ова делегација поново је посјетила Савез синдиката РС 2007. године с циљем наставка сарадње кроз партнерске пројекте и размјену искустава.
  • Фебруара 2007. године делегација Европске конфедерације синдиката у којој су били Петер Зајденек и Григор Градев посјетила је Савез синдиката РС ради размјене мишљења о улози синдиката у процесу придруживања БиХ европским интеграцијама.
  • Јула 2007. године у Бањој Луци је, на приједлог предсједника Уније неовисних синдиката Федерације БиХ са сједиштем у Мостару, одржан састанак представника ове асоцијације и Савеза синдиката РС и разговарано о заједничким активностима у циљу заштите права и интереса радника у БиХ.
  • Почетком 2008. године делегација Савеза самосталних синдиката Србије, на челу са предсједником Љубисавом Обрадовићем посјетила је Савез синдиката РС када су размијењена мишљења о проблемима радника у Републици Српској и Србији, а на заједничкој сједници два Предсједништва, маја 2008. године у Београду потписан је Протокол о заједничкој сарадњи два Савеза.
  • У јануару 2009. године делегација пројектне мисије МОР-а посјетила је БиХ. У оквиру те посјете одржани су састанци са предсједницима два ентитетска синдиката и Синдикатом Дистрикта Брчко и разговарано о реализацији пројекта.

Може се закључити да је синдикална сарадња, као дио значајне активности Савеза синдиката РС, била квалитетна и помогла да се тај квалитет пренесе и у синдикални рад.
Овакву сарадњу треба наставити и у будућем периоду, посебно сада у поступку придруживања ЕУ када ће требати нова знања и искуства у преговарачком процесу. Биће то тежак период када ће свако ново знање и искуства помоћи да и наши радници добију све оно што имају и радници земаља ЕУ.

2009 – 2012.

Савез синдиката РС је у овом периоду остварио изузетну сарадњу на међународном нивоу. Са већ уходаним темпом и утемељеним односима са Међународном организацијом рада, Савез синдиката РС је организовао низ семинара, округлих столова и радионица о темама „Јачање социјалног дијалога у Југоисточној Европи и Молдавији“, што је један од најуспјешнијих пројеката који су се реализовали у овом периоду. Треба поменути и радионице које су биле од изузетног значаја за оспособљавање и обучавање миритеља и медијатора у вези усклађивања радних стандарда са европским стандардима рада, а све то ради што бољег рјешавања радних спорова у контексту глобалне економске кризе.
Путем ових активности, представници синдиката су се оспособили за бољи рад у условима економске кризе, односно у суочавању и рјешавању проблема у кризном периоду, посебно у индустријском сектору у области колективног преговарања и закључивања посебних колективних уговора.
Представници Савеза синдиката Рс у саставу Делегације БиХ, наставили су са учешћем у раду засједања МОР-а које се одржава сваке године у јуну мјесецу у Женеви, а на којем се разговара о актуелним питањима као што су рецесија, начини изласка из кризе, извјештаји о економско-социјалном положају земаља чланица МОР-а, развоју социјалног дијалога, унапређењу радних услова, као и о очувању достојанственог рада.
Осим сарадње са Међународном организацијом рада, синдикат је наставио сарађивати са Фондацијом Фридрих Еберт помоћу које су организовани сусрети економских стручњака из Југоисточне Европе у Београду, са циљем изналажења начина изласка из кризе у земљама региона.
Пан-европски регионални савјет је организовао четири форума синдикалаца Југоисточне Европе у овом четворогодишњем периоду.Форуми су одржани у Београду, Загребу и Тирани. Циљеви Форума био је изградња капацитета и јачање подрегионалне и регионалне мреже синдиката, развој будуће синдикалне политике у региону под притиском свјетске економске кризе, те посебне дискусије о укључивању политике Међународног монетарног фонда. Форум окупља синдикалне челнике из БиХ, Хрватске, Србије, Македоније, Црне Горе, Бугарске, Румуније и Косова под Резолуцијом УН-а 1244.
Реализован је и пројекат у сарадњи са ISCOD-oм под називом „Јачање институција и социјалног дијалога у РС“. Овим пројектом обухваћене су активности неопходне за реализацију због кризе која је захватила цијели свијет, а посебна пажња усмјерена је на рецесију и запошљавање. Низом семинара организованих путем овог пројекта, синдикалци су, уз помоћ својих и вањских стручњака из области запошљавања и радно-правне области уопште, реализовали низ активности у циљу очувања радних мјеста и побољшања услова рада у индустријском сектору у доба економске кризе, што је Синдикату на овим просторима допринијело да се радници који до тада нису били чланови, синдикално организују.
Значајну сарадњу са Фондацијом Конрад Аденауер, Синдикат је наставио и у овом периоду организујући Конференцију под називом „Социјална тржишна економија – шанса за Босну и Херцеговину“ која је одржана у згради Делегације Европске комисије. Учесници Конференције су били представници синдиката, парламената, привредних комора, удружења послодаваца, истакнутих привредника и наравно представника влада. Конференција је имала за циљ схаватње и анализирање концепта социјалне тржишне економије у БиХ, као и указивање на социјалне аспекте и релацију ове економије са самим економским растом.
Када се говори о конференцијама, неопходно је истакнути одржавање међународне конференције коју је организовао Савез слободних синдиката Словеније уз помоћ Фондације Фридрих Еберт. Конференција је одржана у Љубљани под називом „Економске миграције на подручју бивше Југославије“. До организовања конференције дошло је због проблема са којима се суочавају радници из бивших југословенских република приликом миграције ради запошљавања. Након низа састанака који су синдикати организовали како би ублажили проблеме, односно, како би помогли својим члановима у остваривању њихових радничких права, ма гдје се налазили, одлучено је да се органузије овакав вид окупљања, на којем ће поред синдикалних представника, присуствовати и релевантни представници поменутих земаља, како би се пронашло рјешење нагомиланих проблема по питању мигрантских радника. Ова конференција је резултирала потписивањем споразума о сарадњи у вези мигрантских радника, гдеј су се синдикати обавезали да ће у матичним земљама путем социјалног дијалога, утицати на релевантне доносиоце одлука тј. политике запошљавања, да се овакви споразуми потписују како на државном нивоу тако и на регионалном.
Поред ових питања којима се бавио синдикат, треба напоменути да се континуирано радило на акцијама које синдикати спроводе заједно са Међународном конфедерацијом синдиката, од којих посебно истичемо акцију која се води једанпут годишње а то је борба за достојанствен рад и достојанствен живот. Ова акција се обиљежава 7.октобра који је Међународна организација рада прогласила Свјетским даном достојанственог рада.
На међународном плану учлањивања гранских синдиката у сродне свјетске асоцијације, истичемо успјех Синдиката текстила, коже и обуће РС који је након дугогодишње сарадње примљен у Међународну федерацију радника текстила, одјеће и коже. Поред овог синдиката, у међународну породицу гранских синдиката (Свјетска организација радника) учланили су се и Синдикат финансијских организација РС, Синдикат трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности РС и Синдикат металске индустрије и рударства РС, док је у Међународне јавне службе учлањен Синдикат управе РС, док су остали грански синдикати са простора Републике Српске учлањени у сродне свјетске организације неколико година раније.
У протеклих 20 година, Синдикат је имао изузетно тежак пут ка признавању постојања синдикалног покрета на овим просторима и судећи по многобројним активностима које је успио реализовати, као и посјетама иностраних делегација нашој држави, показало се да је овај Синдикат успио остварити  свој циљ , а то је да његово постојање буде признато у међународним токовима.

Биљана Шкрбић
Сарадник за међународне односе

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ