СИНДИКАТ ШУМАРСТВА ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПАПИРА РС

Оснивање Синдиката шумарства и прераде дрвета и папира РС обављено је на конститутивној Скупштини 20 марта 1997. године. Том приликом изабрани су органи Синдиката: Републички одбор, Статутарна комисија, Надзорни одбор и предсједник. За предсједника је изабран Мирко Марковић запослен у ЈПШ „Шуме Републике Српске“.

Од оснивања, до данас, одржане су четири скупштине Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС.

На Трећој Скупштини, 2005. године за предсједника изабран је Владо Павловић, дипломирани инжењер шумарства запослен ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац.

Основни циљ рада Синдиката био је побољшање економско-социјалног положаја запослених у дјелатностима чије интересе заступа овај Синдикат и у том смислу доношење Посебног колективног уговора који је потписан у октобру 1997. године. Посебним колективним уговором су, на јединствен начин, утврђена права и обавезе радника и послодаваца у грани шумарства, прераде дрвета и папира РС, те дата могућност синдикалцима у предузећима да преговарају са директорима око утврђивања најниже цијене рада у предузећу, те да, на специфичан начин, уреде међусобна права и обавезе потписивањем појединачних колективних уговора.

Крајем 2006. године, са социјалним партнерима: Удружењем послодаваца шумарства и Удружењем послодаваца прераде дрвета и папира РС, потписан је нови Посебни колективни уговор за запослене у области шумарства, прераде дрвета и папира РС чијим је потписивањем значајно побољшан економско-социјални положај запослених. Повећањем коефицијената и цијене рада повећане су плате запослених у овим дјелатностима за 50%. Након потписивања Посебног колективног уговора , у више од 20 предузећа, потписани су појединачни колективни уговори којима су додатно побољшана права радника и повећана цијена рада.

Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС данас је једини репрезентативни Синдикат у овој грани, која окупља чланство запослено у области шумарства, прераде дрвета, експлоатације дрвета, прераде целулозе и папира, дестилације дрвета, националних паркова и индустријских плантажа. Почев од 2005. године услиједила је значајнија афирмација Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, повећање синдикализације, посебно у приватном сектору и побољшање економско-социјалног положаја запослених у дјелатностима које чине овај Синдикат.

У свом саставу Синдикат има 84 синдикалне организације са 11.000 чланова.

У оквиру Синдиката дјелује Актив жена и Актив младих, као посебне интересне групације које се баве заштитом специфичних права и интереса припадника ових група радника, а Синдикат посебну пажњу посвећује заштити права и интереса чланова, едукацији, те унапређењу рада Синдиката.

ВИЈЕСТИ
04.09.2017. године
РАДНИК Ш.Г. " ОШТРЕЉ-ДРИНИЋ " ЗОРАН ЛАТИНОВИЋ СТУПИО У ШТРАК ГЛАЂУ

Радник Шумског газдинства " Оштрељ-Дринић" из Дринића Зоран Латиновић, ступио је јутрос испред зграде предузећа у штрајк глађу.
Разлози за овакав очајнички потез су стални притисци од стране директора предузећа и директора поменутог шумског газдинства Неђа Галића да радници пређу и постану чланови " жутог синдиката " који је основан на иницијативу послодавца и који ради искључиво у његовом интересу.
Радник Зоран Латиновић је одбио понуду директора, који му је у знак одмазде смањио коефицијент за обрачун плате за 50 одсто.
Овакви притисци од стране директора и његовог " жутог синдиката " на раднике су све учесталији, па се очекује да ће у овом предузећу већи број радника ступити у овакву врсту самоубиства, како би заштитили голу егзистенцију себе и својих породица.

Погледајте медијске извјештаје:

АТВ Алтернативна телевизија   


Информативна служба

04.09.2017. године
РАДНИК Ш.Г. " ОШТРЕЉ-ДРИНИЋ " ЗОРАН ЛАТИНОВИЋ СТУПИО У ШТРАК ГЛАЂУ

Радник Шумског газдинства " Оштрељ-Дринић" из Дринића Зоран Латиновић, ступио је јутрос испред зграде предузећа у штрајк глађу.
Разлози за овакав очајнички потез су стални притисци од стране директора предузећа и директора поменутог шумског газдинства Неђа Галића да радници пређу и постану чланови " жутог синдиката " који је основан на иницијативу послодавца и који ради искључиво у његовом интересу.
Радник Зоран Латиновић је одбио понуду директора, који му је у знак одмазде смањио коефицијент за обрачун плате за 50 одсто.
Овакви притисци од стране директора и његовог " жутог синдиката " на раднике су све учесталији, па се очекује да ће у овом предузећу већи број радника ступити у овакву врсту самоубиства, како би заштитили голу егзистенцију себе и својих породица.


Информативна служба

10.08.2017. године
П О Д Р Ш К А

Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, поново даје безрезервну подршку радницима Шумског газдинства " Вучевица " из Чајнича, који већ петнаести дан протествују само из једног разлога, а то је да се за в.д. директора овог предузећа не именују особа која не задовољава стручне, етичке и професионалне норме.
Позивамо Удружење шумарских инжињера и техничара Републике Српске (УШИТ-РС) да дигне свој глас против гажења шумарске струке и да се у складу са својим етичким кодексом одреди према оваквим случајевима који су у ЈПШ " Шуме РС " а.д. Соколац изражени већ дужи временски период.


Информативна служба

28.07.2017. године
ДИРЕКТОР РИСТО МАРИЋ ПРЕВАРИО РАДНИКЕ Ш.Г. " ВУЧЕВИЦА " ЧАЈНИЧЕ

Запослени у Ш.Г " Вучевица " из Чајнича настављају протесте, зато што је јуче именовани в.д. директор овог предузећа Славиша Ковачевић, јутрос усмено обавјештен да одлука о његовом именовању не може бити спроведена у дјело, те да за в. д. директора мора бити именован Неђо Машић.
Незадовољни таквом одлуком директора ЈПШ " Шуме РС " а.д. Соколац, Риста Марића, који је по ко зна који пут покушао да превари раднике, запослени у овом шумском газдинству су јутрос једногласно одлучили , да ће у случају именовања за в.д. директора Неђа Машића, наставити, прије седам дана започете протесте, пред Дирекцијом Јавног предузећа " Шуме РС " у Сокоцу.
Радницима Ш.Г. " Вучевица " из Чајнича , на протестима у Сокоцу, придружити ће се запослени из осталих шумских газдинстава.


Информативна служба

27.07.2017. године
БЕЗРЕЗЕРВНА ПОДРШКА РАДНИЦИМА Ш.Г. " ВУЧЕВИЦА " ИЗ ЧАЈНИЧА

Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, даје безрезервну подршку радницима Шумског газдинства " Вучевица " из Чајнича, који већ шести дан протествују због незаконитог постављења в.д. директора овог предузећа.
Још једном јасно стављамо до знања свима да су радници овог шумског газдинства у потпуности у праву, те подржавамо њихове захтјев да се обави постављење в.д. директора из реда запослених који за то имају све услове до окончања расписаног конкурса.
Такође упозоравамо да радници траже да се ова ситуација што прије ријеши и да као и до сада, наставе са испуњавањем планираног обима производње.
Наглашавамо да је ово шумско газдинство једно од најуспјешнијих организационих дијелова ЈПШ " Шуме РС " а.д. Соколац, у коме се радницима редовно исплаћују плате и друга примања, те редовно уплаћују доприноси на обавезне видове осигурања.


Информативна служба

24.07.2017. године
РИСТО МАРИЋ ПРЕКРШИО ОБЕЋАЊЕ ДАТО РАДНИЦИМА

На иницијативу директора Јавног предузећа " Шуме Републике Српске " Риста Марића, сутра 25. јула 2017. године, у Дирекцији овог јавног предузећа у Бањалуци, одржаће се састанак са представницима Јединствене удружене Синдикалне организације ЈПШ " Шуме РС " у саставу, предсједник и потпредсједник Душан Марковић и Славица Елез о теми:

ПРЕГОВОРИ ОКО ПОТПИСИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА, СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ ПРАВИЛНИКА О РАДУ И УПУТСТАВА ЗА ОБРАЧУН СИНДИКАЛНЕ ЧЛАНАРИНЕ И НАЧИНА ОБРАЧУНА ПРЕВОЗА РАДНИКА НА ПОСАО И С ПОСЛА, ЗАТИМ СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ УПУТСТВА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ПРЕДСЈЕДНИКЕ СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, КАО И УПУТСТВА О ПРИМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ПО ПИТАЊУ УСКЛАЂЕНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНАТА СА ПРАВИЛНИКОМ О РАДУ ЈПШ " ШУМЕ РС ".

Изјаве за медије су у 10,00 часова.

Погледајте медијске извјештаје:

Радио Телевизија Републике Српске РТРС   


Информативна служба

21.07.2017. године
РИСТО МАРИЋ ПОНОВО ИЗИГРАО РАДНИКЕ ЈПШ "ШУМЕ РС"

Иако је под пријетњом штрајка дао чврсто обећање у писаној форми да неће примјењивати спорни Правилник о раду, директор ЈПШ " Шуме Републике Српске " Ристо Марић поново забада " прст у око " радницима овог предузећа.
Наиме, за обрачун плата за јуни ове године Ристо Марић је наредио писаним дописом да се накнада за превоз радницима лимитира до 120,00 КМ, док је предсједницима синдикалних организација укинуо накнаду за синдикални рад која је измиривана пуних 22 године од када постоји ово предузеће, како би их обесхрабрио и натјерао да формирају директоров " жути синдикат ".
Задњим актом од прије четири дана, Ристо Марић је наредио стриктну примјену Правилника о раду, те да се примјене коефицијенти , чиме ће доћи до значајног умањења плата радницима.
Јединствена удружена Синдикална организација ЈПШ " Шуме РС ", разматра новонасталу ситуацију ради организовања генералног штрајка.
Овог пута, сматрају радници овог јавног предузећа, Ристо Марић неће имати ауторитет да одврати раднике од штрајка и других радикалних облика синдикалне борбе.


Информативна служба

23.06.2017. године
ПРОТЕСТНО ОКУПЉАЊЕ 30. ЈУНА У СОКОЦУ

Синдикалне организације Јавног предузећа "Шуме Републике Српске" почеле су заказивање штрајкова, због донесеног Правилника о раду, од стране директора предузећа, без сагласности Синдиката, чиме се умањују примања за око 150,00 КМ по раднику.
Такође, синдикалне организације доносе Одлуке о протестном окупљању, које ће се одржати у петак 30. јуна 2017. године у 10,30 часова испред Дирекције ЈП "Шуме Републике Српске" у Сокоцу.

Погледајте медијске извјештаје:

Радио Телевизија Републике Српске РТРС    БН Телевизија    Алтернативна телевизија АТВ


Информативна служба

20.06.2017. године
РАДНИЦИ ЈП "ШУМЕ РС" ЋЕ СВОЈА ПРАВА ИЗ РАДА БРАНИТИ ОРГАНИЗОВАЊЕМ ГЕНЕРАЛНОГ ШТРАЈКА

Предсједник и замјеник предсједника Јединствене удружене Синдикалне организације ЈП "Шуме Републике Српске" Душан Марковић и Славица Елез, одржаће сутра 21. јуна 2017. године у 10,30 часова у Дому синдиката у Бањалуци, конференцију за штампу о теми:

НАЈАВА ГЕНЕРАЛНОГ ШТРАЈКА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП "ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" ПОВОДОМ ЈЕДНОСТРАНОГ ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА О РАДУ КОЈИМ СУ ПРИМАЊА ПО РАДНИКУ СМАЊЕНА ЗА 150,00 КМ,,

Директор ЈПШ "Шуме РС" а.д. Соколац Ристо Марић, у потпуности је изгубио повјерење радника, зато што је 16. маја ове године обећао радницима, у писаној форми, да неће примјењивати Правилник о раду који је донио мимо сагласности и интереса радника и Синдиката.
Колико господин Ристо Марић држи до договора и обећања, најбоље говори чињеница да је тај исти спорни Правилник о раду већ ступио на снагу 2. јуна ове године.
То је била иницијална каписла, због којег су се радници овог јавног предузећа одлучили да своја достигнута права из рада, бране путем генералног штрајка.
На конференцији за штампу јавност ће бити упозната када ће почети штрајкови и против кога ће бити поднесене кривичне пријаве због грубог мијешања директора у рад Синдиката.

Погледајте медијске извјештаје са прес конференције:

Радио Телевизија Републике Српске РТРС

БН Телевизија


Информативна служба

13.06.2017. године
ДИРЕКТОР ЈП "ШУМЕ РС" РИСТО МАРИЋ НЕ ПОШТУЈЕ ПИСАНЕ АКТЕ КОЈЕ ЈЕ ДОНИО 16. МАЈА 2017.

У просторијама Регионалног синдикалног центра у Вишеграду, сутра, 14. јуна 2017. године, одржаће се сједница Синдикалног одбора Јединствене удружене Синдикалне организације ЈП "Шуме Републике Српске" , на којој ће се расправљати и усвојити закључци о:

1.Актуелној ситуацији у ЈП "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац,
2.Предузимање активности у циљу заштите права радника, поводом једнострано донесеног Правилника о раду од стране послодавца за ЈП "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац.

Поменутим Правилником, који је Управа предузећа на челу са директором Ристом Марићем донијела мимо сагласности синдиката, запосленим у овом предузећу смањена су примања по 150,00 КМ по раднику.
Незадовољство радника је тиме веће зато што је директор Ристо Марић, 16. маја 2017. године у писаном акту, обећао да неће вршити умањења примања радницима у ЈП "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац до потписивања Појединачног колективног уговора, уколико радници прекину штрајкове упозорења.
ИЗЈАВЕ ЗА МЕДИЈЕ СУ У 11,00 ЧАСОВА У ХОТЕЛУ "ДРИНА" У ВИШЕГРАДУ

Погледајте медијске извјештаје са прес конференције:

Радио Телевизија Републике Српске РТРС

БН Телевизија


Информативна служба

08.06.2017. године
САЧУВАЛИ ОБРАЗ И СИНДИКАЛНО ДОСТОЈАНСТВО

У посљедњих четири године у свом раду сачували смо образ и синдикално достојанство, тако што смо у свим предузећима, кроз Појединачни колективни уговор, сачували сва стечена радничка и синдикална права, изјавио је на данашњој Шестој изборној Скупштини Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, одржаној данас у Дому синдиката у Бањалуци, предсједник овог гранског синдиката Владо Павловић.
И у наредном четверогодишњем периоду, наставићемо започете активности, како на очувању, тако и на унапређењу свих права из рада и никада нећемо, као што то раде "жути синдикати", "предати", "ни продати" ниједно стечено радничко право, нагласио је предсједник Павловић, који је посебно истакао значај едукације чланства и велику подршку међународних синдиката, које има овај грански синдикат.
Делегатима се обратила председница Савеза синдиката Републике Српске, која је изјавила да је синдикат данас пред великим изазовима, те да треба да га одликују јединство и солидарност, те изразила оптимизам да би ускоро могло доћи до потписивања Општег колективног уговора за Републику Српску.
Делегати су једногласно усвојили Извцјештај о раду у минуле четири године, као и Програм рада гранског синдиката за период од 2017. до 2021. године, изабрали Републички и Надзорни одбор, те делегате Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС на Шестом конгресу СС РС.
За предсједника Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске у наредне четири године , једногласно је изабран Владо Павловић.


Информативна служба

01. јун 2017. године
ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Предсједник Јединствене удружене Синдикалне организације ЈПШ ,,Шуме Републике Српске,, Душан Марковић и замјеник предсједника Славица Елез, одржаће сутра, 2. јуна 2017. године, у 10,30 часова, у Дому синдиката у Бањалуци, конференцију за штампу о теми:

СТАЊЕ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ,, ШУМЕ РС,,

Позвани су новинари, да због значаја проблематике која ће се презентовати, медијски пропрате овај догађај и да о њему информишу јавност.

Погледајте медијске извјештаје са прес конференције:

Радио Телевизија Републике Српске РТРС

БН Телевизија


Информативна служба

12.05.2017. године
,,ШУМАРИ,, НАСТАВЉАЈУ ЈЕДНОЧАСОВНИ ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

Једночасовни штрајк упозорења у шумским управама и шумским газдинствима, која послују у саставу Јавног предузећа ,,Шуме,, Републике Српске, наставиће се и у току идуће седмице у кругу предузећа.
Већ у понедјељак, 15. маја 2017. године, једночасовне штрајкове упозорења, у времену од 7,00 до 8,00 часова, одржаће запослени у Шумским газдинствима Лакташи и Челинац, који су у саставу Шумске управе Бањалука.
Истог дана у исто вријеме на један сат посао ће обуставити радници у шумским управама у Зворнику и Шековићима, као и радници у шумским газдинствима ,,Горица,, Шипово, ,,Бирач,, Власеница, те радници Шумског газдинства ,,Чемерница,, из Кнежева.
Данас су своје незадовољство због самовоље и несарадње менаџмента ЈП ,,Шуме ,, РС, са радницима и Синдикатом овог предузећа, једночасовним штрајком упозорења показали исказали радници у Шумској управи Гацко, те у Шумском газдинству ,,Ботин,, Невесиње.
Једночасовни штрајкови упозорења ће се организовати због незаконитог смањења примања радника од 1. априла 2017. године, када је генерални директор Ристо Марић, без сагласности радника и Синдиката, супротно Закону о раду РС, донио Правилник о раду ЈП ,,Шуме,,РС.
Радници траже од управе овог јавног предузећа, као и од ресорног министра Шумарства и пољопривреде Стева Мирјанића, да поменути Правилник о раду хитно ставе ван снаге, те да се одмах приступи усаглашавању и потписивању Појединачног колективног уговора за раднике ЈП ,,Шуме,, РС.
Уколико једночасовним штрајковима упозорења, не остваре своје оправдане захтјеве, запослени овог јавног предузећа ће приступити потпуној обустави рада, која ће трајати све до испуњења њихових захтјева.


Информативна служба

10.05.2017. године
РАДНИЦИ ШГ ,,РОМАНИЈА,, ИЗ СОКОЦА ОРГАНИЗУЈУ ЈЕДНОЧАСОВНИ ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

Запослени у Јавном предузећу ,, Шуме,, РС, Шумско газдинство ,,Романија,, у Сокоцу, ступиће сутра 11. маја 2017. године, у времену од 7,00 до 8,00 часова, у једночасовни штрајк упозорења, који ће се одржати испред Управне зграде поменутог предузећа у Сокоцу, улица Гласиначка број 9.
Штрајк упозорења ће се организовати због незаконитог смањења примања радника од 1. априла 2017. године, од стране генералног директора Риста Марића, који је без сагласности радника и синдиката донио Правилник о Раду и Измене и допуне Правилника о раду овог јавног предузећа.
Правилник о раду као и Измјене и допуне Правилника о раду су незаконити акти, јер су донесени једнострано од стране генералног директора Риста Марића, без сагласности Синдиката, што је супротно Закону о раду РС, а што је довело до знатног смањења плата запосленим.
Ово тим прије када се зна да је Уставни суд РС Статут ЈП,,Шуме,, РС, својом одлуком прогласио незаконитим актом.
Радници траже од Управе ЈП ,,Шуме,, РС, од генералног директора Риста Марића, те од ресорног министра Шумарства и пољопривреде Стева Мирјанића, да хитно овај незаконити акт ставе ван снаге, те да се одмах приступи потписивању колективног уговора за запослене у овом јавном предузећу.
Уколико се не испуне захтјеви радника, запослени ће приступити потпуној обустави рада, која ће трајати све до испуњења њихових оправданих захтјева.


Информативна служба

03.04.2017. године
РАДНИЦИ,,ПАНОСА,, ИЗ ВИШЕГРАДА И РУДОГ ОДРЖАЛИ ЈЕДНОЧАСОВНИ ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

Радници Шумског газдинства ,,Панос,, из Вишеграда и Рудог, одржали су јутрос 3. априла 2017. године, у сједиштима газдинстава, у времену од 7,00 до 8,00 часова, једночасовни штрајк упозорења.
На овај начин, 150 радника је манифестовало своје радничко незадовољство, зато што је Управа предузећа, мимо радника и синдиката донијела Измјене Правилника о раду ЈП ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац, којим се смањују плате запосленим од 100,00 до 150,00 КМ.
-Овим правилником грубо су нарушена радничка права, јер је њиме без наше сагласности, смањена плата, топли оброк, проценат минулог рада, те ограничена накнада за превоз, изјавила је предсједница Синдикалне организације Шумске управе Рудо Татјана Маринковић и нагласила, да, ако измјене правилника не буду стављене ван снаге, слиједе други облици синдикалне борбе.
Крајње је вријеме да се послодавац овог јавног предузећа, директор Ристо Марић, престане мијешати у активности Синдиката, те да поштује Закон о раду, колективне уговоре РС и Конвенције Међународне организације рада, које гарантују самосталност синдиката у предузећима и установама Српске и слободу синдикалног организовања и дјеловања, истакли су радници вишеградског ,,Паноса,,.
Због нагомиланог незадовољства радника, уколико не дође до испуњења ових захтјева, ове недјеље ће се наставити штрајкови упозорења и у осталим шумским газдинствима, а све у циљу припреме за генерални штрајк радника ЈП ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац, који ће бити одржан половином априла ове године.
Са радницима ,,Паноса,, била је Љубинка Кнежевић, извршни секретар Регионалног синдикалног центра Вишеград, која је изјавила да ће радници, чланови синдиката, као и до сада увијек имати пуну подршку синдиката на очувању свих стечених радничких и синдикални права.
Штрајку упозорења радника ,, Паноса,, присуствовао је Владо Павловић, предсједник Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, који је рекао да је радничко стрпљење на измаку и да са гнушањем пратимо уплитање директора предузећа Риста Марића у организовање и рад синдиката, те да ће радници ,,Шума РС,, уколико ме дође до испуњења њихових захтјева, ускоро организовати генерални штрајк.


Информативна служба

31.03.2017. године
ЈЕДНОЧАСОВНИ ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА РАДНИКА ШГ ,,ПАНОС,, ИЗ ВИШЕГРАДА И РУДОГ

Сто педесет радника Шумског газдинства ,,Панос,, из Вишеграда и Рудог, ступиће у понедељак 03.04.2017. године у 07,00 сати у једночасовни штрајк упозорења.
Запослени у овом шумском газдинству на овај начин ће изразити своје незадовољство због, мимо радника и синдиката донесених Измјена Правилника о раду ЈПШ ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац којим се смањују плате радницима од 100 до 150 КМ.
Такође, радници захтијевају да се послодавац овог јавног предузећа, директор Ристо Марић, коначно престане мијешати у активности Синдиката те да поштује Закон о раду, колективне уговоре РС и Конвенције Међународне организације рада о самосталности синдиката и слободи синдикалног организовања и дјеловања.
О разлозима ступања у једночасовни штрајк упозорења упознати су, послодавац Јавног предузећа те надлежно ресорно министарство. Уколико не дође до испуњења ових захтјева, једночасовни штрајкови упозорења ће се наставити и у осталим шумским газдинствима, као припрема за генерални штрајк свих радника ЈПШ ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац који ће бити одржан половином априла.
Позивамо новинаре да медијски пропрате овај догађај и да о њему информишу јавност.
Контакт телефон 065/812-244 – Тања


Информативна служба

21.03.2017. године

Број:57/17
Датум, 21.03.2017. године

Синдикалним организацијама
у ,,Жељезницама Републике Српске,, а.д.
Д О Б О Ј


ПРЕДМЕТ: Писмена подршка радницима запосленим у
,,Жељезницама Републике Српске,, а.д. Добој

Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС даје пуну подршку синдикатима који окупљају раднике запослене у ,,Жељезницама Републике Српске,, а.д. Добој на остваривању основних радничких права прописаним међународним конвенцијама, Уставом и Законом о раду који се односе на исплаћивање плата и осталих накнада, нову систематизацију радних мјеста и реализацију извршних судских пресуда .
Срамотно је понашање Управе Жељезница Републике Српске да радницима онемогућава темељна радничка права на исплату плата и осталих накнада.
Жалосно је да најрадикалнијим облицима синдикалне борбе укључујући и штрајк глађу морате да се борите за своју зарађену плату и могућност да прехраните себе и своју породицу.
Будите упорни и јединствени у својим захтјевима, јер Ваши захтјеви данас представљају захтјеве радника у Жељезницама, а сутра радника у другим предузећима.
Овим писмом подршке поручујемо да су радници запослени у шумарству, преради дрвета и папира РС уз Вас, да издржите све притиске, уцјене и пријетње и остварите своје оправдане захтјеве.

Уз синдикални поздрав.

Достављено:
- наслову
- средствима информисања
- а/а


ПРЕДСЈЕДНИК

_______________
Владо Павловић

 
21.03.2017. године
УПРАВА ЈП ,,ШУМЕ РС,, СМАЊИЛА ПРИМАЊА СВИМ РАДНИЦИМА ЗА 100,00 КМ ОСИМ ОНИХ КОЈИ ИМАЈУ УГОВОРЕНЕ ПЛАТЕ

Управа ЈП ,,Шуме Републике Српске,, а. д. Соколац, на челу са директором Ристом Марићем, једнострано, без договора и сагласности са Синдикатом, смањила је ових дана примања свим запосленим у овом предузећу за 100,00 КМ, осим оних који имају уговорене плате.
Такође, без сагласности радника и Синдиката, управа предузећа, проводећи самовољу актуелног директора, једнострано је, на штету радника промјенила Правилник о раду који је усвојен 28. децембра прошле године.
Директор Ристо Марић, кршећи Конвенције међународне организације рада о слободи синдикалног организовања и дјеловања, по сваку цијену настоји да оснује паралелни свој ,,жути синдикат,, у предузећу, што је изазвало велико незадовољство и гњев радника.
Стрпљење запослених је на измаку и почеће масовни протести радника одмах када буду упознати са овим одлукама.


Информативна служба 
20.03.2017. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20.03.2017. године
ДИРЕКТОР РИСТО МАРИЋ ХОЋЕ ДА ОСНУЈЕ ПРИВАТНИ ,, ЖУТИ СИНДИКАТ,,

Пошто му није пошло за руком прије десетак дана у Хан Пијеску, директор ЈП ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац Ристо Марић, поново ,, ПРИВОДИ,, предсједнике синдикалних организација за оснивање његовог приватног синдиката.
Овога пута директор Марић окупља синдикалце у Приватном предузећу ,,Дестилација,, из Теслића, у уторак 21. марта 2017. године са почетком у 11,00 часова.
На овај потез господин Марић се одлучио јер није у могућности да то исто уради у просторијама Јавног предузећа, јер се плаши да би тим чином изазвао протесте радника.
Сада је већ свим јасно да се оваквим активностима директор Марић јавно и безобзирно мијеша у слободу синдикалног организовања и дјеловања, те ако овако настави сигурно ће постати рекордер у отвореном кршењу Конвенција Међународне организације рада, које гарантују потпуну слободу синдикалног организовања и дјеловања у предузећима и установама Републике Српске.
Синдикалној и укупној јавности Српској и региону је добро познато да у ЈП ,,Шуме Републике Српске,, а. д. Соколац, већ деценијама успјешно дјелује Синдикална организација, у саставу Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС и Савеза синдиката РС, што је очито, трн у оку господину Марићу.
Зато господин Марић по сваку цијену жели да оснује свој ,,жути синдикат,, , који се неће противити усвајању нове систематизације радних мјеста, којом би хиљаду радника овог предузећа било проглашено технолошким вишком и остало без посла.
О овом, ријетко забиљеженом антисиндикалном понашању директора Марића, биће упознате међународне синдикалне асоцијације, које ће о цијелом случају расправљати на једном од наредних састанака.

Позвани су медији да пропрате овај догађај и да о њему информишу јавност.

 


Информативна служба 
17.03.2017. године
ДИРЕКТОР РИСТО МАРИЋ ПОНОВО ,,ПРИВОДИ,, СИНДИКАЛЦЕ

Пошто му није пошло за руком прије десетак дана у Хан Пијеску, директор ЈП ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац Ристо Марић, поново ,, ПРИВОДИ,, предсједнике синдикалних организација за оснивање његовог приватног синдиката.
Овога пута директор Марић окупља синдикалце у Приватном предузећу ,,Дестилација,, из Теслића, у уторак 21. марта 2017. године са почетком у 11,00 часова.
На овај потез господин Марић се одлучио јер није у могућности да то исто уради у просторијама Јавног предузећа, јер се плаши да би тим чином изазвао протесте радника.
Сада је већ свим јасно да се оваквим активностима директор Марић јавно и безобзирно мијеша у слободу синдикалног организовања и дјеловања, те ако овако настави сигурно ће постати рекордер у отвореном кршењу Конвенција Међународне организације рада, које гарантују потпуну слободу синдикалног организовања и дјеловања у предузећима и установама Републике Српске.
Синдикалној и укупној јавности Српској и региону је добро познато да у ЈП ,,Шуме Републике Српске,, а. д. Соколац, већ деценијама успјешно дјелује синдикат као социјални партнер, што очито трн у оку господину Марићу.
Зато господин Марић по сваку цијену жели да оснује свој ,,жути синдикат,, , који се неће противити усвајању нове систематизације радних мјеста, којом би хиљаду радника овог предузећа било проглашено технолошким вишком и остало без посла.
О овом, ријетко забиљеженом антисиндикалном понашању директора Марића, биће упознате међународне синдикалне асоцијације, које ће о цијелом случају расправљати на једном од наредних састанака.

 

Информативна служба

 
08.03.2017. године
САВЕЗ СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Б А Њ А Л У К А

Број: 05-282/17
Датум, 08.03.2017. година
МЕДИЈИМА


П О З И В


Директор ЈПШ ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац, господин Ристо Марић, позвао је на састанак директоре 13. шумских газдинстава, те исто толико дипломираних правника и предсједника синдикалних организација из организационих јединица на састанак, који ће се одржати у Ловачкој кући у Хан Пијеску, сутра 09.03.2017. године у 11,00 часова, на тему

,,Активности око организовања Синдиката на нивоу ЈПШ ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац,,.

Овим потезом господин Марић се на јаван и најбезобзирнији начин директно мијеша у слободу синдикалног организовања, те тиме отворено крши Конвенције Међународне организације рада о слободи синдикалног организовања, те аутономији синдиката у предузећима и установама Републике Српске.

Господину Марићу, очито сметају јаке, добро организоване Синдикалне организације ЈПШ ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац, које већ деценијама успјешно дјелује у овом предузећу и Синдикату шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске.
Овим чином господин Марић жели да формира свој такозвани ,,жути синдикат,, који ће дјеловати у интересу менаџмента а против права из рада и интереса радника, чланова синдиката.

Позивамо новинаре да медијски пропрате овај догађај и да о недопустивом понашању директора Риста Марића обавијесте домаћу и међународну јавност.

С поштовањем,


Информативна служба

 
19.01.2017. године

 
18.01.2017. године
РАЗГОВОРИ О СТАЊУ У Ј.П. ШУМЕ РС,,

Предсједник Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске Владо Павловић, данас, 18. јануара 2017. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС у Бањалуци, разговараће са ресорним министром Стевом Мирјанићем, директором ЈП Шуме РС Ристом Марићем и предсједником Надзорног одбора овог предузећа Биљаном Марковић, на тему:

,,СТАЊЕ У ШУМАМА РС С ПОСЕБНИМ АКЦЕНТОМ НА НЕЛЕГАЛНО ДОНЕСЕНИ ПРАВИЛНИК О РАДУ ОВОГ ПРЕДУЗЕЋА,,

Позвани су новинари да медијски пропрате овај догађај и да њему информишу јавност.


Информативна служба 
17.01.2017. године

 
03.10.2016. године

БРОЈ: 172/16
ДАТУМ: 03.10.2016. године


На 21. сједници Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске одржаној 01.10.2016.године, у Требињу, расправљало се о тренутним активностима Савеза синдиката РС и Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, са посебним акцентом на организациону структуру синдиката у ЈПШ “Шуме Републике Српске“ а.д.Соколац.

На сједници су донесени сљедећи


З А К Љ У Ч Ц И

1. Републички одбор Синдиката шумарства,прераде дрвета и папира РС, након поднесених информација од стране чланова Републичког одбора о стању у дјелатностима које чине овај синдикат у погледу права радника и даље инсистира на доследној примјени свих права која су дефинисана важећим нормативним актима и то: појединачним колективним уговорима, Правилником о раду, те потписаним споразумима и закључцима између послодавца и синдиката.
За неизвршење обавеза према радницима од стране послодавца, а у циљу реализације права радника, прописаних горе наведеним актима, користити сва средства синдикалне борбе дефинисана Статутом гранског синдиката (преговори, инспекција рада, штрајк, тужбе), а против послодаваца који не поштују прописане акте, подносити одговарајуће пријаве.

2. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, са огорчењем одбацује идеју менаџмента ЈПШ „Шуме Републике Српске“а.д. Соколац, око организовања синдиката у ЈПШ „Шуме Републике Српске“а.д. Соколац, чиме се нарушавају све конвенције о слободи синдикалног организовања, Устав Републике Српске, као и одредбе Закона о раду, посебно у дјелу који се односи на забрану мјешања послодавца у рад и организовање синдиката.

3. Да се због непоштивања и неизвршавања одлука виших органа синдиката и тежих повреда Статута, којим се наноси штета Синдикату шумарства, прераде дрвета и папира РС, Михајлу Јамеџији, повуче сагласност на избор предсједника и разрјеши са функције предсједника Синдикалне организације дирекција ЈПШ“Шуме Републике српске“а.д.Соколац, одјељење Бања Лука, распусти синдикални и надзорни одбор, те забрани употреба печата и располагање жиро-рачуном синдикалне организације.
Посебном одлуком, у складу са Статутом Синдиката прераде дрвета и папира РС, биће именовано повјереништво када се за то стекну услови.

4. Да се и у другим синдикалним организацијама, које се буду понашале на нестатутаран начин, примјене исте мјере.

5. Да се у што краћем року одрже састанци са предсједницима синдикалних организација које дјелују у оквиру ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, по регијама, како би се упознали са актуелном ситуацијом у вези организације синдиката у Јавном предузећу.

6. Да се због мјешања у рад и организовања синдиката против послодаваца који то чине, поднесу кривичне пријаве од стране синдиката.

7. О свим донесеним закључцима упознати синдикално чланство.

Предсједник
_________________
Владо Павловић с.р.
 
29.09.2016. године
СИНДИКАТ ШУМАРСТВА ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПАПИРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У Требињу ће сутра 30. септембра 2016. године бити одржана сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске.
Према ријечима предсједника гранског синдиката Влада Павловића, највише пажње Републички одбор ће посветити игнорантском ставу и одбијању Удружења послодаваца шумарства, прераде дрвета и папира РС, да сједу за преговарачки сто и са представницима синдиката, те започну преговоре око усаглашавања и потписивања Посебног колективног уговора за раднике у овим дјелатностима.
Посебну пажњу синдикалци ће посветити најновијем отвореном мијешању послодавца Јавног предузећа ,,Шуме РС,, у начин организовања синдиката у овом предузећу.
Важно је подсјетити да се оваквим потезима послодавац отворено и јавно мијеша у рад Синдиката у ЈП ,,Шуме РС,, чиме директно крши Конвенције Међународне организације рада број 89. и 98. који радницима гарантују слободу синдикалног организовања и рада те право на колективно преговарање.


Информативна служба 
06.09.2016. године
Радници Ш.Г. Добој ће прекунити штрајк кад им управа предузећа исплати јулску плату


Двије стотине радника, чланова синдиката, запослених у Шумском газдинству Добој, те Шумским управама Добој, Дервента, Модрича и Петрово, већ шести дан штрајкују у кругу поменутог предузећа.
Према ријечима предсједника Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске Влада Павловића, захтјеви радника су потпуно оправдани, јер они траже исплату плата за јули ове године.
-Радници од руководства предузећа траже да им исплати зарађену јулску плату, како би се вратили на своја радна мјеста и наставили са производњом, наглашава Павловић и преноси ставове радника према којима штрајк неће бити прекинут до испуњења поменутог захтјева.


Информативна служба 
19.maj.2016. године
Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС

 

Синдикална борба за реализацију утврђене цијене рада за 2016. годину

У Требињу је уз присуство предсједника Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС госп. Влада Павловића, одржан састанак Регионалног овог Синдиката и чланова Републичког одбора са ове регије. На састанку је потврђена приврженост и истрајност на реализацији Закључака из јануара 2016. године потписаног од стране генералног директора ЈПШ `` Шуме РС`` ( Ристо Марић ) и предсједника Синдиката шумарства , прераде дрвета и папира РС ( Владо Павловић ) , а који се односе, између осталог, на утврђену цијену рада у ЈПШ ``Шуме РС`` за 2016. годину у износу од 140,00 КМ , и испалту топлог оброка запосленим за I, II и III мјесец 2016. године у износу од 185,00 КМ.

Изузетно, од напријед наведеног, Регионални одбор синдиката, чланови Републичког одбора , као и предсједник Гранског синдиката усагласили су се да поједина газдинства која послују са губитком и газдинства са нарушеном финансијском равнотежом код обрачуна плата и накнада на плату утврђују најнижу цијену рада у складу са реалним финансијским планом консолидације који обухвата све запослене почев од директора, и уз предходну сагласност на план од стране Синдикалног одбора, односно синдикалне организације газдинства.
Такође је наглашено да се потраживања радника настала као резултат плана консолидације исплате у наредном периоду уз договор са синдикатом.

Синдикални представници још једном позивају послодавце на поштивање одредби Појединачног колективног уговора за запослене у ЈПШ ``Шуме РС``а.д. Соколац, јер је исти на снази до даљњег.

Информативна служба
Регионалног синдикалног центара
Требиње
 
05. Септембар 2014. године
Одржане изборне Скупштине Актива младих и Актива жена

Одржане изборне  Скупштине Актива младих и Актива жена Изборне скупштине Актива младих и Актива жена Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, одржане су 4. септембра ове године у Дому синдиката у Бањалуци.

На изборним скупштинама изабрани су координациони одбори ова два актива, те њихови предсједници.

За предсједницу Актива младих Синдиката шумарства прераде дрвета и папира РС изабрана је Стоја Шупета, Синдикална организација Шумско газдинство ,,Зеленгора,, Калиновик, а за предсједницу Актива жена Весна Јовановић, Синдикална организација ,, Индустријске плантаже,, Бања Лука.

Чланови Скупштине оба актива изабрани су на приједлог синдикалних организација и регионалних одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС. Том приликом се водило рачуна, како о територијалној заступљености тако и о заступљености свих дјелатности које чине овај грански синдикат.

Одржане изборне  Скупштине Актива младих и Актива жена Актив младих и Актив жена ће се у оквиру својих надлежности борити за заштиту и унапређење материјалног и укупног друштвеног положаја ове двије интересне групе у Синдикату, те едукацијом и регрутовањем новог чланства.

Поздрављајући чланове изборних скупштина Актива младих и Актива жена, предсједник Синдиката шумарства прераде дрвета и папира РС Владо Павловић је честитао новоизабраним предсједницама, те изразио оптимизам да ће млади и жене,као и до сада, бити ударна снага у заштити стечених радничких и синдикалних права, са нагласком на рјешавање специфичних проблема са којима се сусреће ова категорија чланства.

Одржане изборне  Скупштине Актива младих и Актива жена Одржане изборне  Скупштине Актива младих и Актива жена

28.Март 2014. године
Мисија Свјетске синдикалне организације шумарства, грађевинарства и прераде дрвета и папира

На захтјев за учлањење у BWI од стране Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, органи BWI одлучили су да поново пошаљу мисију у Босну и Херцеговину како би се секретар за Европу господин Марион Хелман, састао са већ постојећим чланицама - синдикатима у БиХ и наравно са будућим чланом тј. овим синдикатом.

Састанак је одржан 25.марта 2014. године са почетком у 11.30 часова у просторијама Регионалног синдикалног центра ССРС Источно Сарајево.
Секретар BWI је разговарао са предсједником овог синдиката Владом Павловићем и његовим сарадницима о стању у овој области, гдје су размјењена искуства и информације у вези програма рада, функционисању и структури синдикалног организовања на просторима Републике Српске.

Највише пажње посвећено је ФСЦ стандардима - цертификацији шума, јер, како је истакао секретар Хелман, највише проблема у Европи имају синдикати у земљама гдје цертификација није извршена. Констатовано је да је у републици Српској цертификација завршена и да се проводи већ пет година чиме се не могу похвалити колеге из сусједног ентитета, нити земље у окружењу. Хелман је нагласио да је овај сегмент један од најважнијих адута за пријем у чланство ове велике породице.

Такође је закључено да овај синдикат је један од ријетких који има све релевантне прописе којима се регулишу права радника и то Посебни колективни уговор за запослене у области шумарства, прераде дрвета и папира РС и појединачни колективни уговор за запослене у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ А.Д. Соколац, те у предузећима прераде дрвета у РС.

Ова свјетска синдикална организација окупља 328 синдиката који представљају 12 милиона чланова у 130 земаља. Сједиште им је у Женеви у Швицарској, док су регионалне канцеларије распоређене од Панаме до Тајланда.

Основна мисија ове организације је промовисање развоја синдиката овог сектора као и оснаживање радничких права у контексту одрживости развоја. Блиско сарађује са Европском федерацијом грађевинарства и дрвне индустрије, норвешком Федерацијом грађевинарства, Међународном конфедерацијом синдиката и Глобалном унијом федерација. Оно што посебно треба истаћи јесте да поменута организација има посебан консултативни статус у Економско-социјалном комитету Уједињених нација и изузетну сарадњу са Међународном организацијом рада, те са међународникм финансијским институцијама као што су Свјетска банка и Свјетска трговинска организација.

На састанку је закључено да овај Синдикат има све предуслове за пријем у чланство, те да ће се о томе расправљати на сједници Извршног одбора BWI која ће се одржати у мају 2014. у Бечу, или у октобру 2014. у Даблину.

5.март 2013. године
Обавјештење о одржаним преговорима представника Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС и руководства Јавног предузећа

Дана 04. марта 2013. године у просторијама ЈПШ ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац – одјељење Бања Лука одржани су преговори представника Синдиката и руководства Јавног предузећа.

Састанку су присуствовали: предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић, предсједник Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Владо Павловић, дипломирани правник у Савезу синдиката Републике Српске Горан Станковић, в.д. директора ЈПШ ,,Шуме Републике Српске а.д. Соколац Јаков Галић и замјеник предсједника Надзорног одбора предузећа Милорад Јагодић.

Теме састанка су биле: иницијатива Управе Јавног предузећа за смањење цијене рада са 130 на 102,50 КМ, опште стање у предузећу и рјешавања нагомиланих проблема.

Након успјешних преговора, закључено је следеће: - Да се неће смањивати цијена рада за запослене у ЈПШ ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац, односно да она остаје 130 КМ, а не 102,50 КМ, како је предложила Управа Јавног предузећа.

- Да ће се Колективни уговор примјењивати у пуном капацитету, - Да ће се у газдинствима која су пословала са губитком радити програми производно – финансијске консолидације уз примјену Анекса на члан 6. Појединачног колективног уговора ЈПШ ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Сололац.Уколико програм производно – финансијске консолидације предвиђа и смањење цијене рада - то смањење може трајати најдуже три мјесеца, а након успостављања консолидације газдинства, директор газдинства и предсједник Синдикалне организације споразумно рјешавају начин измирења разлике у цијени рада и анализирају ефекте консолидације.

- Да ће се покренути поступак кривичне одговорности против свих руководилаца који су направили губитке у шумским газдинствима и ЈПШ ,, Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац.

У складу са одредбама Колективног уговора, потребно је да предсједници синдикалних организација учествују при изради програма производно – финансијске консолидације и исти верификују у складу са одредбама Појединачног колективног уговора.

На овом састанку разријешене су све несугласице, те је дошло до међусобног извињења између предсједника Синдиката и директора Јавног предузећа због нетачно пренесених информација у јавности. О овим закључцима предсједници синдикалних организација су дужни информисати синдикално чланство.

12.фебруар 2013. године
Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС категорично одбија захтјев Управе ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац

Предсједник Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, Владо Павловић, састао се данас са управом ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац.

И поред бројних састанака и преговарања, синдикалци не попуштају и категорично одбијају иницијативу Управе везану за смањење цијене рада са 130 на 102,5 КМ.

Предсједник Павловић је на састанку јасно пренио поруку запослених у овој области а то је да се ненаплаћена потраживања неће и не могу свалити на плећа радника.

Преговори остају отворени у наредном периоду.

25.децембар 2012. године
Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС

Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, на сједници одржаној 25.12.2012. године у Дому синдиката у Бањој Луци, упознат је са иницијативом Управе ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац везаном за смањење цијене рада са 130 КМ на 110. КМ

По прибављеним мишљењима из синдикалних организација са терена, Републички одбор ће заузети коначан став и одредити се према поменутој иницијативи Управе предузећа.

Након тога, Синдикат ће у складу са одредбама посебног и појединачног колективног уговора, ступити у званичне преговоре са руководним структурама јавног предузећа.

Републички одбор је дао пуну подршку предсједнику овог Синдиката Влади Павловићу на свим досадашњим активностима које је водио на заштити стечених радничких и синдикалних права чланства.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ