Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske dobio Rješenje o reprezentativnosti

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske dobio Rješenje o reprezentativnosti
Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske dobio Rješenje o reprezentativnosti

Obavještavamo vas da je Sindikatu lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, rješenjem ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, na osnovu dostavljenih dokaza, utvrđena reprezentativnost u području „O“ (Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje).

Kao reprezentativan Sindikat, Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, ima zakonsko pravo i obavezu da učestvuje u socijalnom dijalogu sa socijalnim partnerima u cilju kreiranja Zakona, kolektivnih ugovora i drugih podzakonskih propisa koji se odnose na zaposlene u oblasti lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske.

Prema tome, nijedan kolektivni ugovor, niti njegove izmjene i dopune, koji se odnose na zaposlene u oblasti lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, ne može se donositi bez učešća i saglasnosti Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske.

U skladu sa statutarnim ovlašćenjima i programskim zadacima, ovaj Sindikat će uputiti zahtjev za pregovore sa socijalnim partnerima.

Još jednom pozivamo sve sindikalne organizacije iz oblasti lokalne samouprave, uprave i javnih službi, da uzmu aktivno učešće u radu ovog sindikata i daju svoje prijedloge i sugestije za izmjenu zakonskih i podzakonskih propisa iz ovih oblasti.

Rješenje o reprezentativnosti, strana 1
Rješenje o reprezentativnosti, strana 1
Rješenje o reprezentativnosti strana 2
Rješenje o reprezentativnosti strana 2

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava