СИНДИКАТ ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА РС

Схватајући улогу и значај синдикалне борбе у сфери промјена својинских односа, радног законодавства и социјалне политике, као и потребе радника финансијског сектора да добију легитимног представника и заступника за унапређење и заштиту њихових права и интереса, 21. марта 1997. године формиран је Синдикат финансијских организација Републике Српске – СФОРС.

На Оснивачкој скупштини, тога дана, изабрани су органи: Републички одбор, Статутарна комисија и Надзорни одбор, а мјесто предсједника Синдиката повјерено је Ковиљки Филиповић, која је била иницијатор ових активности.

Оснивачи и прве чланице били су представници: Бањалучке банке, „Косиг осигурања“, ДДОР „Крајина Копаоник“, „Југобанке“, „Добојске банке“, СОД „Јахорине“, „Приједорске банке“, „Семберске банке“, „Привредне банке“ Градишка и „Крајина осигурања“.

Усвојени су правци дјеловања за четворогодишњи период, тако да је Синдикат радио у складу са својим Програмом и Статутом и заједничким програмом и политиком Савеза синдиката Републике Српске. У протеклих 15 година Синдикат финансијских организација је пролазио кроз искушења и тежак период, попут оног када је, 2002. године, у процесу реформе банкарског сектора велики број радника остао без посла, али са мањим посљедицама за отпуштене раднике захваљујући правовременој интервенцији руководства Синдиката. Такође, овај Синдикат је послужио за примјер добре организације и потписаног Гранског колективног уговора који радницима пружа адекватну заштиту.

У протеклом периоду, поред редовних активности, одржане су четири изборне и шест редовних скупштина. Након смрти предсједнице Ковиљке Филиповић за предсједника Синдиката изабран је Мирослав Зечевић, дугогодишњи синдикални активиста.

Ранија искуства показала су да су добра организованост, акционо јединство, досљедност и ефикасност у реализацији програмских задатака одредиле значајно мјесто и улогу Синдиката финансијских организација у синдикалном покрету РС. У том смислу, настављене су активности које синдикалном чланству обезбеђују заштиту у остваривању права и обавеза утврђених Законом о раду и колективним уговором, као и активности у вези подстицања веће синдикализације, едукације синдикалног чланства и слично.

Данас је то Синдикат са стабилним чланством које чини око 60% запослених у финансијском сектору (радници великог броја банака, осигуравајућих друштава, Лутрије РС и других финансијских организација). Успостављена је и међународна сарадња са синдикатима из окружења, која у условима глобализације финансијског тржишта има изузетан значај. Тако је, од 2010. године, овај Синдикат постао пуноправан члан Свјетске организације радника са сједиштем у Бриселу.

ВИЈЕСТИ
14.09.2017. године
ШТО ВИШЕ МЛАДИХ РАДНИКА УЧЛАНИТИ У СИНДИКАТ

У Дому синдиката у Бањалуци, 14. септембра ове године, конституисан је Републички одбор, те усвојен Пословник о раду Синдиката финансијских организација Републике Српске, у наредне четири године.
На сједници којом је предсједавао предсједник гранског синдиката Мирослав Зечевић, констатовано је да се достигнута радничка и синдикална права запослених у финансијским организацијама Српске, углавном поштују и да је стање задовољавајуће.
" Посебну пажњу у наредном периоду треба посветити омасовљењу чланства, а циљна група за то су млади радници који тек заснивају радни однос, којима треба аргументовано и стално објашњавати предности синдикалног организовања у предузећима и установама ", нагласио је предсједник Зечевић.
Чланове Републичког одбора СФОРС-е о томе докле се стигло у закључивању Општег колективног уговора и који су проблеми и примјени новог Закона о раду РС, информисао је Игор Ратковић, правник и извршни секретар Регионалног Синдикалног центра Приједор.
У раду сједнице учествовао је Горан Савановић, извршни секретар Регионалног синдикалног центра Бања Лука, који је оцијенио да је материјални и социјални положај запослених у финансијском сектору Српске, у односу на друге гране и дјелатности, релативно добар, те да треба стално радити на јачању јединства, солидарности и масовности Савеза синдиката РС.


Информативна служба

 
02.06.2017. године
НА УДАРУ СТЕЧЕНА РАДНИЧКА И СИНДИКАЛНА ПРАВА

Усвајањем Извјештаја о раду у периоду од 2013. до 2017. године , као и усвајањем Програма рада за наредне четири године, те избором ограна гранског синдиката, делегата за Шести конгрес Савеза синдиката РС и избором предсједника, данас у Бањалуци, завршена Шеста изборна Скупштина Синдиката финансијских организација Републике Српске.
Подносећи Извјештај о раду у минуле четири године, предсједник овог гранског синдиката Мирослав Зечевић је упозорио да су све више на удару стечена радничка и синдикална права у РС, нема истинског социјалног дијалога, није потписан Општи и Посебни колективни уговори, а радницима је често ускраћено и право на синдикално организовање.
Страх запослених да ће изгубити радно мјесто, преоптерећеност послом, неплаћен прековремени рад, чести случајеви мобинга и разних врста злостављања, те рад у условима перманентног стреса, гдје овако стање, нажалост, многи послодавци сматрају пожељним, јер је оно гаранција посвећености послу и обавезама, најчешћи су проблеми са којима се сусрећу запослени у финансијском сектору РС, посебно у сектору банкарства.
С тога ће оштрица синдикалне борбе овог гранског синдиката у наредном периоду бити борба за потписивање колективних уговора, затим активности за стриктно поштовање свих закона из радно-правне области РС, те враћање достојанства раду, како би радник могао пристојно живјети од свога рада.
За предсједника Синдиката финансијских организација РС у наредном четверогодишњем периоду, једногласно је изабран Мирослав Зечевић.


Информативна служба

28.02.2017. године
ПОГОРШАНО СТАЊЕ У КРАЈИНА ОСУГУРАЊУ

ПОГОРШАНО СТАЊЕ У  КРАЈИНА ОСУГУРАЊУ
Предсједник Синдиката финансијских организација Републике Српске Мирослав Зечевић, на конференцији за новинаре одржаној 27.2. 2017. године у просторијама ,,Крајина осигурања,, у Бањалуци, а поводом најновијих дешавања у овом друштву, изјавио је да се ни након шест мјесеци ванредне управе стање није побољшано, већ је напротив, дошло је његовог погоршања.
-Радницима се дугују три плате и друга примања и они су препуштени на милост и немилост нових власника, нагласио је предсједник Зечевић.
Ако је Агенција за осигурање као регулатор на тржишту осигурања због незаконитих радњи разријешила Управни одбор на челу са Агарвалом, а онда ово друштво поново дала на управљање оним који су довели од оваквог стања, поставља се питање , која је била сврха увођења ванредне управе, питао је предсједник Зечевић.
Он је позвао Владу РС која је још увијек већински појединачни власник ,,Крајина осигурања,, али и остале акционаре да сазову ванредну Скупштину акционара и именују нове органе управљања како би ово друштво наставило са радом.
Предсједник Зећевић је истакао да је прије мјесец дана упутио позив за састанак министру финансија Зорану Тегелтији како би се пронашло рјешење за ово друштво, али одговор до данас још није добио.
Он је рекао да ће поново упутити позив министру Тегелтији, а ако реакција изостане, Синдиката финансијских организација РС ће употријебити сва законом дозвољена средства да заштити радничка и синдикална права запослених у овом друштву.
Зато је предсједник Зечевић још једном позвао Владу и Агенцију за осигурање РС да не дозволе урушавање ове некада угледне осигуравајуће куће која има своју дугу традицију, а од чијег опстанка зависи егзистенција преко 80 радника и неколико стотина чланова њихових породица.

 

Информативна служба 
16.12.2016. године
Синдиката финансијских организација Републике Српске


Број: ____/16
Датум: 16.12.2016. године

Републички одбор Синдиката финансијских организација Републике Српске на 8. Сједници одржаној 16.12.2016. године у Бањој Луци усвојио је сљедеће


З А К Љ У Ч К Е


1. Након упознавања са укупним дешавањима у Осигуравајућем друштву Крајина осигурање, Републички одбор СФОРС-е изражава озбиљну забринутост за судбину запослених радних, те им даје пуну подршку у очувању њихових радних мјеста и права која им по основу рада припадају
2. У том смислу Синдикат финансијских организација РС тражи хитан састанак са министром финансија, директором Агенције за осигурање и ванредним управником Друштва ради изналажења рјешења, опстанка и финансијског опоравка.
3. Од Владе РС и Уније удружења послодаваца тражимо да се што прије настави усаглашавање и потписивање Општег колективног уговора како би се на јединствен начин за све раднике прописала права која нису уређена Законом о раду.
4. По потписивању Општег колективног уговора упутити захтјев Удружењу послодаваца банкарско-финансијских и осигуравајућих организација ради преговора, усаглашавања и потписивања Посебног колективног уговора за ову област.
5. Републички одбор СФОРС-е подржава напоре Синдиката образовања, науке и културе РС, Синдиката радника унутрашњих послова РС, Синдиката управе и локалне самоуправе РС и Синдиката правосуђа РС у очувању стеченог права, а које се односи на минули рад од 0,5 %.
6. За Синдикат финансијских организација РС неприхватљива су рјешења која су супротна интересима радника, те ће се заједно са осталим синдикатима укључити у активности за очување стечених радничких права.
7. Донесена је Одлука о одржавању избора у Синдикату финансијских организација РС.


ПРЕДСЈЕДНИК

Мирослав Зечевић

Синдиката финансијских организација Републике Српске 
20.07.2016. године
ИНСПЕТОР РАДА РС ДОНИО РЈЕШЕЊЕ ДА СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА СВИ ОТПУШТЕНИ РАДНИЦИ ,,КРАЈИНА ОСИГУРАЊА,, А.Д. БАЊАЛУКА ВРАТЕ НА ПОСАО

ИНСПЕТОР РАДА  РС ДОНИО РЈЕШЕЊЕ ДА СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА СВИ ОТПУШТЕНИ РАДНИЦИ ,,КРАЈИНА ОСИГУРАЊА,, А.Д. БАЊАЛУКА ВРАТЕ НА ПОСАО
Предсједник Синдиката финансијских организација Републике Српске Мирослав Зечевић, рекао је на данашњој конференцији за штампу, одржаној у Дому синдиката у Бањалуци, да је Републичка управа за инспекцијске послове, Сектор инспекције рада и заштите на раду, након обављеног ванредног инспекцијског прегледа код послодавца ,,Крајина осигурање,, а.д. Бањалука, од 17. јула ове године, донијела је Рјешење којим се послодавцу овог предузећа налаже да стави ван снаге Рјешења о отказу уговора о раду из организационих разлога и врати на посао тридесет и једног радника.
Инспекторат рада Републике Српске је закључио да је отказе уговора о раду донио предсједник Управног одбора ,,Крајина осигурања,, а.д. Бањалука као неовлаштено лице, те да послодавац свим радницима који су радили у априлу и мају 2016. године, обрачуна и исплати накнаду трошкова топлог оброка за ова два мјесеца.
Послодавац ,,Крајина осигурања,, а.д. Бањалука, је дужан одмах а најкасније у року од три дана истека рока за поступање по Рјешењу инспектората рада, писмено обавјестити инспектора да ли су наређене мјере извршене , те да на адресу Републичке управе за инспекцијске послове о томе достави писмене доказе, нагласио је предсједник Зечевић.
Предсједник Синдикалне организације ,,Крајина осигурања а.д. Бањалука, Слободан Бобар, је упозорио да је приватизација овог предузећа била противзаконита и да крањи циљ новог већинског власника није био да настави осигурање, него да извуче из њега новац, те да преко 100 радника остави без посла, чему су се радници уз помоћ гранског Синдиката одлучно супроставили, што ће чинити и убудуће.

Жалба послодавца изјављена на ово Рјешење, не одлаже његово извршење.
Значајно је истаћи да су у заштити стечених радничких и синдикалних права запослених у ,,Крајина осигурању,, а.д. Бањалука , несебичан допринос дали су чланови Синдикалне организације, уз свесрдну подршку Синдиката финансијских организација Републике Српске и његовог предсједника Мирослава Зечевића са сарадницима.
Одржали су низ састанака са радницима и представницима инспектората рада а недавно и са министром рада Републике Српске.
Сасвим је јасно је однос новог већинског власника према радницима ,,Крајина осигурања,, а.д. Бањалука, од његовог доласка био еклатантан примјер драстичног кршења Закона о раду Републике Српске и Конвенција 87. и 98. Међународне организације рада.
Наиме, из свега што су радници овог предузећа ни криви ни дужни претрпјели у посљедњих пола године, јасно је да је нови већински власник желио да ово некада најуспјешније предузеће у области осигурања имовине и лица, престане са радом, те да на крају сви радници остани без посла.
Зато ће Синдикат финансијских организација Српске и убудуће, у сваком конкретном случају, тражити од надлежних контролних органа да контролишу и санкционишу свако безакоње и кршење права из рада, како би неодговорним послодавцима јасно ставио до знања да РС није џунгла, него право уређено друштво у коме се никоме не исплати да крши законе.
У тешкој, вишемјесечној синдикалној борби на заштити права из рада запосленим у ,,Крајини а.д. осигурању,, , велику подршку дала је Правна служба Савеза синдиката Републике Српске која је од почетка била укључена у овај процес, била на услузи, те урадила све што је било у њеној моћи, да помогне обесправљеним радницима.


Информативна служба 
22.april.2015. године
Тешкоће у изградњи еко-социјалне тржишне економије

Тешкоће у изградњи еко-социјалне тржишне економије

Предсједник Синдиката финансијских организација РС и члан Републичког одбора овог синдиката Мирослав Зечевић и Драган Симишић, као и предсједник Синдиката трговине, туризма, угоститељства и услужних дјелатности РС Горан Савановић, учестовавли су на тродневном семинару на тему ,, Еко-социјална тржишна економија,, који је од 19. до 21. априла ове године одржан у Београду.
Семинар је одржан у организацији Свјетске организације радника (wow) и Европског центра за радничка питања (ЕЗА) на коме су учесници оцјенили да ће бити тешко изграђивати еко-социјалну тржишну економију у условима неолибералног капитализма, јер је главни проблем неподударност еколошких и социјалних циљева са принципима тржишне економије.
Констатовано је да еко-социјална тржишна економија захтјева да заштита животне средине и социјалне праведности буду основна мјерила сваке привреде активности.
Синдикалци из РС су активно учествовали у раду семинара и својим конструктивним дискусијама на најбољи начин репрезентовали нашу организацију.
Семинару су присуствовали представници синдиката из 23 европске земље.

Информативна службa 
21.mart.2016. године
Очекују преговоре о усаглашавању и доношењу новог Посебног колективног уговора

Очекују преговоре о усаглашавању и доношењу новог Посебног колективног уговора

Републички одбор Синдиката финансијских организација Републике Српске, на сједници одржаној 18. марта 2016. године у Дому синдиката у Бањалуци, утврдио је Приједлог радне верзије Посебног колективног уговора за запослене у овој дјелатности.
Ускоро се очекује да ће доћи до састанка и преговора са Удружењем послодаваца банкарско-финансијских и осигуравајућих организација РС о усаглашавању и усвајању новог Посебног колективног уговора за запослене у овој области.


Информативна служба


а 
15.febuar.2015. године
Синдикат финансијских организација РС даје пуну подршку радницима и менаџменту Павловић интернационал банке


Републички одбор Синдиката финансијских организација Републике Српске, упућује безрезервну подршку запосленим радницима, члановима синдиката и менаџменту ,,Павловић интернационал банке,, у активностима и напорима које ових дана воде у очувању стабилности банке и свих радних мјеста.
Истовремено осуђујемо све оне који на различите начине покушавају да дестабилизују ,,Павловић интернационал банку,,.
Такви поступци могу нанијети немјерљиву штету стеченом угледу банке, угрозити њено пословање, те довести у питање егзистенцију 240 запослених радника и њихових породица.
Уколико сва та дешавања имају било какву политичку позадину, онда ће они који стоје иза тога бити одговорни за негативне посљедице које би произашле из таквих намјера.
Свјесни притисака којима су ових дана изложени радници и менаџмент банке, увјерени смо да ћемо заједничким напорима , снагом аргумената и истине истрајати у праведној борби за очување стеченог угледа ове финансијске институције и радних мјеста свих запослених.


Информативна служба 
07. Октобар 2014. године
Синдикат финансијских организација - закључци

Синдикат финансијских организација - закључци Републички одбор Синдиката финансијских организација РС је на 4. сједници одржаној 3.10.2014. године у Бањој Луци донио сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

1. Након што је анализирао стање у финансијском сектору у погледу поштивања права радника и примјене Колективног уговора констатовано је да се иста у доброј мјери поштују, али да има примјера и гдје се ускраћују, посебно у банкарском сектору. То се прије свега огледа у непоштивању оних права која имају радници у земљама власника капитала.
• С тим у вези, закључено је да је потребно инсистирати на уједначавању права и од послодаваца тражити да се, бар приближно, почну примјењивати радне и правне норме које важе у земљама власника капитала

2. У циљу отпочињања преговора упутити захтјев за састанак новоизабраном Удружењу послодаваца банкарско-финансијских и осигуравајућих организација, ради договора будуће сарадње и рјешавања проблема која оптерећују раднике, са амбицијом постизања договора око оних питања гдје је могуће постићи дијалог.

3. О захтјевима Уније удружења послодаваца и намјерама Министарства рада у вези доношења новог Закона о раду, потребно је још једном информисати чланство и упозорити их на негативне ефекте законских рјешења од којих не би били посштеђени ни запослени радници финансијског сектора.
• Уколико би амбиције предлагача биле да се права радника поново нападну, чланство овог Синдиката мора бити спремно да подржи све активности које имају за циљ одбрану тешко стечених права радника и синдиката.

4. Истраживање које је проводио Савез синдиката РС са гранским синдикатима, а која се односе на заштиту права и положај радника у РС оцијењена су као врло корисна, а резултати до којих се дошло могу послужити као аргумент у захтјевима према послодавцима у заштити положаја чланства.
• Такође је закључено да се убудуће овакве анализе раде чешће како би се континуирано пратило стање у области поштивања права радника.

5. Одлуку Предсједништва Савеза синдиката РС да се у свјетлу предстојећих избора позову представници политичких странака како би се добио одговор на питања од интереса радника, Републички одбор сматра врло значајном и ефективном, чиме је Синдикат показао да је озбиљна организација и важан друштвени фактор без кога није могуће доносити важне одлуке које се тичу радничке класе и осталих грађана Републике Српске.ПРЕДСЈЕДНИК
Мирослав Зечевић

19.фебруар 2014. године
„Грански колективни уговори и њихово функционисање“
Београд, 12-14.фебруара 2014. године

Предсједници Синдиката финансијских организација РС, Синдиката металске индустрије и рударства РС и Синдиката трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности РС, Мирослав Зечевић, Тане Пеулић и Горан Савановић учествовали су у раду семинара о теми „Грански колективни уговори и њихова примјена“ који је одржан у Београду у периоду од 12. до 14. фебруара 2014. године.

Организатор семинара био је Европски одбор Свјетске организације радника (EO/WOW) чији су чланови ова три синдиката, те Европски центар за радничка питања, а уз подршку Европске уније. Домаћин семинара био је Синдикат БОФОС из Србије који је такође једна од чланица овог свјетског хришћанског синдиката.

Циљеви семинара били су:

- анализа стварног стања гранских колективних уговора као и оних закључених на нивоу компаније или предузећа; како они функционишу;
шта се може побољшати;
- на који начин синдикати у земљама Европе и ЕУ могу допринијети склапању колективних уговора на вишем нивоу у другим земљама;
- пројектовање заједничке стратегије која ће за циљ имати промоцију значаја гранског колективног уговора.

Током анализе стварног стања гранских колективних уговора кроз извјештаје које су подносили представници синдиката земаља Средње и Источне Европе, закључено је да, поред постојања различитих система колективних уговора, проблем представља непостојање удружења послодаваца што узрокује и непостојање колективних уговора на гранском нивоу, због чега грански синдикати напросто немају с ким да преговарају.

Договорено је да се интензивније ради на изради стратегије којом ће се промовисати значај колективног преговарања на гранском нивоу, а све у циљу побољшања материјално и социјалног положаја радника на нивоу компанија односно предузећа.

О овоме догађају можете прочитати и на блогу ове организације: http://internationalworkers.blogspot.be/2014/02/wanted-collective- agreements.html

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ