Синдикална потрошачка корпа за септембар 2020. године 1926,94 КM – преглед трошкова