Синдикална потрошачка корпа за октобар 2019. године 1912,87 КM – преглед трошкова