Синдикална потрошачка корпа за октобар 2018. године 1889,86 КМ