Синдикална потрошачка корпа за новембар 2019. године 1912,17 КM – преглед трошкова

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права