Синдикална потрошачка корпа за новембар 2019. године 1912,17 КM – преглед трошкова