Синдикална потрошачка корпа за новембар 2018. године 1888,86 КМ – преглед трошкова