Синдикална потрошачка корпа за март 2018. године 1894,34 КМ

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права