Sindikalna potrošačka korpa za maj 2021. godine 1930,74KM – pregled troškova


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava