Синдикална потрошачка корпа за мај 2020. године 1921,90 КM – преглед трошкова