Синдикална потрошачка корпа за мај 2018. године 1882,50КМ