Синдикална потрошачка корпа за мај 2018. године 1882,50КМ

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права