Синдикална потрошачка корпа за јун 2020. године 1923,88 КM – преглед трошкова

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права