Синдикална потрошачка корпа за јун 2019. године 1890,78KM – преглед трошкова