Синдикална потрошачка корпа за јануар 2021. године 1947,23КМ – преглед трошкова