Синдикална потрошачка корпа за јануар 2019. године 1893,84 КМ – преглед трошкова