Синдикална потрошачка корпа за јануар 2019. године 1893,84 КМ – преглед трошкова

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права