Синдикална потрошачка корпа за јануар 2018. године 1883,46КМ