Синдикална потрошачка корпа за јануар 2018. године 1883,46КМ

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права