Синдикална потрошачка корпа за децембар 2020. године 1945,83КМ – преглед трошкова