Синдикална потрошачка корпа за децембар 2020. године 1945,83КМ – преглед трошкова

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права