Синдикална потрошачка корпа за децембар 2019. године 1911,14 КM – преглед трошкова

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права