Синдикална потрошачка корпа за децембар 2019. године 1911,14 КM – преглед трошкова