Синдикална потрошачка корпа за децембар 2018. године 1891,78 КМ – преглед трошкова