Синдикална потрошачка корпа за децембар 2018. године 1891,78 КМ – преглед трошкова

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права