Синдикална потрошачка корпа за август 2020. године 1923,36 КM – преглед трошкова