Sindikalna potrošačka korpa za avgust 2019. godine 1886,36 KM – pregled troškova