Синдикална потрошачка корпа за август 2019. године 1886,36 КM – преглед трошкова