Синдикална потрошачка корпа за август 2019. године 1886,36 КM – преглед трошкова

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права