Синдикална потрошачка корпа за април 2019. године 1893,41 КМ – преглед трошкова