Синдикална потрошачка корпа за април 2018. године 1883,17КМ

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права