Постигнут је договор социјалних партнера у вези Програма економских реформи 2018-2020. године и Приједлога закона о доприносима, Савез синдиката РС није подржао Буџет РС за 2018. јер нису усвојени захтјеви синдиката корисника буџета

Постигнут је договор социјалних партнера у вези Програма економских реформи 2018-2020. године и Приједлога  закона о доприносима, Савез синдиката РС није подржао Буџет РС за 2018. јер нису усвојени  захтјеви синдиката корисника буџета

Постигнут је договор социјалних партнера у вези Програма економских реформи 2018-2020. године и Приједлога закона о доприносима, Савез синдиката РС није подржао Буџет РС за 2018. јер нису усвојени захтјеви синдиката корисника буџета