Sastanak sindikalnog odbora „UNIS“ Derventa sa predstečajnim upravnikom

Sastanak sindikalnog odbora "UNIS" Derventa sa predstečajnim upravnikom
Sastanak sindikalnog odbora "UNIS" Derventa sa predstečajnim upravnikom

Dana 11.07.2019. godine održan je sastanak u „UNIS“ Derventa sa predstečajnim upravnikom Lazom Đurđevićem.

Sastanku su prisustvovali Lazo Đurđević predstečajni upravnik, Radosava Milanković,predsjednik sindikata, Branko Rauković, Borko Aničić, Maid Merdžanović, članovi sindikalnog odbora „UNIS“ Derventa.

Sastanku je prisustvovao i Tane Peulić predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Na sastanku je razgovarano o Odluci Okružnog privrednog suda vezano za žalbu na Odluku o pokretanju predstečajnog postupka i o daljim aktivnostima vezanim za stečajni postupak.

Predstečajni upravnik je upoznao prisutne o detaljima Odluke i informisao da se ne radi o poništenju procesa postupka već o formalnim procedurama koje će biti ispravljene, i aktivnosti na otvaranju stečaja će biti nastavljene, što su prisutni jednoglasno prihvatili.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava