Конференција је дио активности које овај Савјет заједно са Европском конфедерацијом синдиката реализује кроз Пројекат „На путу ка ЕУ“ уз финансијску подршку Европске комисије.

Конференција је дио активности које овај Савјет заједно са Европском конфедерацијом синдиката реализује кроз   Пројекат „На путу ка ЕУ“  уз финансијску подршку Европске комисије.

Конференција је дио активности које овај Савјет заједно са Европском конфедерацијом синдиката реализује кроз Пројекат „На путу ка ЕУ“ уз финансијску подршку Европске комисије.