Republici Srpskoj je potreban novi Zakon o radu ili izmjene i dopune ovog zakona

U Banjaluci je 13. oktobra 2017. godine održana završna Javna rasprava o Analizi primjene Zakona o radu Republike Srpske
U Banjaluci je 13. oktobra 2017. godine održana završna Javna rasprava o Analizi primjene Zakona o radu Republike Srpske

U Banjaluci je 13. oktobra 2017. godine održana završna Javna rasprava o Analizi primjene Zakona o radu Republike Srpske, na kojoj je učestvovalo 65 predstavnika sindikalnih organizacija sa područja Regionalnog sindikalnog centra Banja Luka.
Pored predstavnika sindikalnih organizacija, javnoj raspravi su prisustvovali i aktivno učestvovali u njenom radu, predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić, te predsjednici većine granskih sindikata, članica SS RS, zatim predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS i Unije udruženja poslodavaca RS.
Suštinski problem koji je istaknut od strane Saveza sindikata RS, kada je u pitanju iskustvo u provođenju novog Zakona o radu RS, je nemogućnost potpisivanja kolektivnih ugovora, zatim da je u realnom životu sve manje kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga.
Na raspravi su iznesene brojne činjenice koje govore da je postojeći Zakon o radu RS neprovodiv, da ima mnogo nedostataka, te da je potrebno krenuti u izradu novog ili u izmjene i dopune ovog zakona, a sve u cilju poboljšanja radničkih ni sindikalnih prava u RS.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava