Republici Srpskoj je potreban novi Zakon o radu ili izmjene i dopune ovog zakona

U Banjaluci je 13. oktobra 2017. godine održana završna Javna rasprava o Analizi primjene Zakona o radu Republike Srpske
U Banjaluci je 13. oktobra 2017. godine održana završna Javna rasprava o Analizi primjene Zakona o radu Republike Srpske

U Banjaluci je 13. oktobra 2017. godine održana završna Javna rasprava o Analizi primjene Zakona o radu Republike Srpske, na kojoj je učestvovalo 65 predstavnika sindikalnih organizacija sa područja Regionalnog sindikalnog centra Banja Luka.
Pored predstavnika sindikalnih organizacija, javnoj raspravi su prisustvovali i aktivno učestvovali u njenom radu, predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić, te predsjednici većine granskih sindikata, članica SS RS, zatim predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS i Unije udruženja poslodavaca RS.
Suštinski problem koji je istaknut od strane Saveza sindikata RS, kada je u pitanju iskustvo u provođenju novog Zakona o radu RS, je nemogućnost potpisivanja kolektivnih ugovora, zatim da je u realnom životu sve manje kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga.
Na raspravi su iznesene brojne činjenice koje govore da je postojeći Zakon o radu RS neprovodiv, da ima mnogo nedostataka, te da je potrebno krenuti u izradu novog ili u izmjene i dopune ovog zakona, a sve u cilju poboljšanja radničkih ni sindikalnih prava u RS.


Poslednje vijesti

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Danas je na poziv predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Srbac Milovana Dobrnjca kolektiv posjetio izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović. Tema razgovora bio je tekst novog predloga Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti koji [opširnije]