Vijenac na spomenik poginulim radnicima između ostalih položila je i delegacija Sindikalne organizacije TRB Bratunac

Vijenac na spomenik poginulim radnicima između ostalih položila je i delegacija Sindikalne organizacije TRB Bratunac

Vijenac na spomenik poginulim radnicima između ostalih položila je i delegacija Sindikalne organizacije TRB Bratunac