Preduzeće je privatizovano 2014. godine i danas predstavlja uzoran kolektiv u kojem se poštuju prava radnika, i njeguje kultura socijalnog dijaloga.

Preduzeće je privatizovano 2014. godine i danas predstavlja uzoran kolektiv u kojem se poštuju prava radnika, i njeguje kultura socijalnog dijaloga.

Preduzeće je privatizovano 2014. godine i danas predstavlja uzoran kolektiv u kojem se poštuju prava radnika, i njeguje kultura socijalnog dijaloga.