Откривању споменика присуствовале су бројне делегације, и чланови породица погинулих радника

Откривању споменика присуствовале су бројне делегације, и чланови породица погинулих радника

Откривању споменика присуствовале су бројне делегације, и чланови породица погинулих радника