Papirus o štrajku, čuva se u muzeju u Torinu i datira iz 1152. godine prije nove ere

Papirus o štrajku, čuva se u muzeju u Torinu i datira iz 1152. godine prije nove ere

Papirus o štrajku, čuva se u muzeju u Torinu i datira iz 1152. godine prije nove ere