Први икада забиљежени штрајк десио се приликом изградње Кеопсове пирамиде

Први икада забиљежени штрајк десио се приликом изградње Кеопсове пирамиде

Први икада забиљежени штрајк десио се приликом изградње Кеопсове пирамиде