Prva posebna sjednica Generalnog vijeća Saveza sindikata RS

Prva posebna sjednica Generalnog vijeća SSRS
Prva posebna sjednica Generalnog vijeća SSRS

U Doboju će se 20. oktobra 2017. godine, sa početkom u 14,00 časova, održati Prva posebna sjednica Generalnog vijeća Saveza sindikata Republike Srpske.
Članovima najvišeg organa Saveza sindikata RS, izvjestilac Borislav Radić, direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, prezentovaće rezime sa održanih javnih rasprava o Analizi primjene Zakona o radu RS.
Na sjednici će se raspravljati i o prijedlogu mjera u daljim aktivnostima na analizi primjene Zakona o radu RS.
Nakon završetka Posebne sjednice Generalnog vijeća SS RS, biće održana radionica na temu “ Jačanje kapaciteta članova organa Generalnog vijeća Saveza sindikata RS “ i Okrugli sto na temu “ Ekonomsko-socijalna situacija u Republici Srpskoj sa posebnim akcentom na položaj radnika „.
Predviđeno je da se sve planirane aktivnosti završe u subotu 21. oktobra 2017. godine u 14,00 časova.