Потписан Споразум о висини и начину исплате регреса за 2018 годину у ЈПШ “ Шуме Српске „

Потписан Споразум о висини и начину исплате регреса за 2018 годину у ЈПШ " Шуме Српске "
Потписан Споразум о висини и начину исплате регреса за 2018 годину у ЈПШ " Шуме Српске "


Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права